Yaşamın başlangıcından beri atmosfer ve okyanuslar azot içerir. Azot canlılar için önemli bir maddedir. Çünkü proteinlerin ve DNA’nın önemli bir bileşenidir. Gaz halindeki azot (N2) atmosferin %80'ini oluşturur. Üçlü kovalent bağı bu iki azot atomunu sıkıca bir arada tutar (N?N). Ancak azot gaz formuyla bitkiler ve hayvanlar tarafından kullanılamaz. Yanardağ hareketleri ve şimşek gibi elektrik deşarjları küçük bir miktar azotun besin döngüsüne girmesini sağlayabilir. Ancak gerekli miktarın elde edilebilmesi için toprak organizmaları tarafından bitkilerin kullanabileceği bir forma


dönüştürülmeleri gerekir . Karasal ekosistemlerde toprakta ya da bazı bitki gruplarının köklerindeki yumrularda nitrojen bağlayan bakteriler yaşar. Bu bakteriler azot gazını amonyağa dönüştürür. Yumrulardaki bakteriler besinlerini bitkiden sağlarken bunun karşılığında bitkilere gereksinim duydukları azotu sağlar. Fazla amonyak toprağa salınır ve burada nitrifikasyon bakterileri tarafından önce nitrite sonra da nitrata dönüştürülür. Nitrat bitkiler tarafından emilir ve protein gibi önemli moleküllerin üretiminde kullanılır. Böylece azot besin zincirine girer. Azot bitkiler ve hayvanlar atık ürettiklerinde ya da öldüklerinde ayrışma işlemiyle amonyak formunda tekrar toprağa döner. Toprakta bulunan denitrifikasyon bakterileri de nitrit ya da nitratı tekrar azot gazına dönüştürür. Böylece azot tekrar atmosfere karışır. Bakteriler azot bağlama işlemi için nitrojenaz enzimi kullanırlar. Bu enzim iki proteinden oluşur. Bu proteinler iki atom arasındaki bağları kırmak ve 1 molekül N2'den 2 molekül amonyak elde etmek için 1-2 saniyede 8 kez ayrılıp birleşirler. Atmosferde %78 oranında azot ve %21 oranında oksijen bulunmaktadır. Diğer gazlar geri kalan %1’i oluşturur