Birbiriyle iç içe gelişen üç temel olay yeni bireyin gelişmesini sağlar. Bu olaylar çoğalma (profirasyon)
farklılaşma (diferansiyasyon) ve göç etme (migrasyon)dir. Bu üç temel olay sonucunda
canlıda yaşam süreleri çoğalma yeteneği büyüklük şekil ve işlevleri yönünden çok farklı
hücre tipleri ortaya çıkar.
Canlı organizmayı oluşturan hücrelerin yaşam sürelerinde ve çoğalmalarındaki çeşitlilik dikkat
çekicidir.
Örnek olarak santral sinir sisteminin bazı hücreleri bir insan ömrü kadar uzun yaşayıp hiç bölünmezler.
Mide-barsak kanalının bazı hücreleri ise kısa ömürlü olup bölünürler.
Canlı vücudunda hücrelerin sadece gerektiğinde ve uygun yerde bölünmeleri tam olarak çözümlenememiş
olan etkin kontrol mekanizmaları ile sağlanır.


İnsandaki Organların Gelişim Sırası

Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmezken çıkardı ve umulur ki şükredersiniz diye işitme görme (duyularını) ve gönüller verdi. (Nahl Suresi 78)

De ki: "Düşündünüz mü hiç; eğer Allah sizin işitmenizi ve görmenizi alıverir ve kalplerinizi mühürlerse onları size Allah'tan başka getirebilecek ilah kimdir?"... (En'** Suresi 46)

Şüphesiz Biz insanı karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık. (İnsan Suresi 2)

Yukarıdaki ayetlerde Allah'ın insana bahşettiği birtakım duyulardan bahsedilmektedir. Dikkat edilirse Kuran'da bu duyulardan hep belli bir sıra ile bahsedilmektedir: Duyma görme hissetme ve anlama. Embriyolog Dr. Keith Moore Journal of Islamic Medical Association'da yayınlanan bir makalesinde embriyonun gelişim sürecinde iç kulakların ilk halinin belirmesinden sonra gözün oluşmaya başladığını ifade etmektedir. Hissetme ve anlama merkezi olan beynin ise kulak ve gözün ardından gelişimine başladığını söylemektedir. Anne karnındaki çocuk fetus halindeyken hamileliğin yirmi ikinci günü gibi erken bir dönemde kulaklar gelişir ve hamileliğin dördüncü ayında kulak tam olarak fonksiyonel hale gelir. Fetus bundan sonra annenin karnındaki sesleri duyabilir. Dolayısıyla yeni doğan bir bebek için işitme duyusu diğer yaşamsal fonksiyonlardan önce oluşur. Kuran ayetlerindeki öncelik sırası bu bakımdan dikkat çekicidir.