Çeşitli bilim dallarında yaygın olarak kullanılmakta olan kavram Birleşmiş Milletler’in 1978 yılında Kanada’nın Vancouver şehrinde düzenlediği Habitat I toplantısı ve daha sonra UN-Habitat adlı bir BM programı (ajansı) olarak kurumlaşmasıyla daha fazla bilinir ve kullanılır hale geldi.

UN-Habitat
Birleşmiş Milletler bünyesinde yer alan The United Nations Human Settlements Programme (kısa adıyla UN-HABITAT) BM’in “insan yerleşimleri” ajansıdır. BM Genel Asamblesi tarafından yönetilen ajansın amacı sosyal ve çevresel sürdürülebilir insan yerleşimleri kurulmasını desteklemek ve herkes için uygun mesken sağlanmasıdır.

Latince kökenli bir kavram olan HABİTAT’ın en kısa tanımı; “bir canlının doğal yaşama ortamı”dır.
Habitat bir organizmanın yaşadığı ve geliştiği yerdir. Bu yer; fiziksel bir bölge yeryüzünün özel bir parçası hava toprak ya da su olabilir. Habitat bir okyanus ya da bir çayırlık kadar büyük olabileceği gibi çürümüş bir ağaç kütüğünün altı ya da bir böceğin bağırsağı kadar küçük de olabilir. Bununla beraber her zaman tanımlanabilen ve fiziksel olarak sınırlı bir bölgedir. Birden fazla hayvan ya da bitki özel bir habitatta yaşayabilir.

Habitat Nedir?
Habitat bir populasyonun içinde bulunduğu barındığı geliştiği üreyip çoğaldığı varlığını ve neslini devam ettirdiği ortamdır. Buna yaşama ortamı da denir (Oğurlu 2001).
Habitat;

* geniş bir bölge
* yeryüzünün özel bir parçası
* hava
* toprak veya
* su olabilir.

Habitat bir orman veya bir çayırlık kadar büyük olabileceği gibi çürümüş bir ağaç kütüğünün civarı kadar küçük de olabilir. Birden fazla hayvan türü özel bir habitatta birlikte yaşayabilirler (Oğurlu 2001).

Habitat Faktörleri
Habitat;

* örtü
* besin
* su

gibi üç temel bileşenden meydana gelir (Oğurlu 2001). Bunların bir araya gelmesi ancak belli genişlikteki bir mekân üzerinde gerçekleşebileceğinden habitatın dördüncü faktörünü de mekan oluşturmaktadır.
1. Besin
Yaban hayatı habitatlarının en önemli unsuru olarak kabul edilir. Bir yerdeki besinin;

* cinsi
* miktarı
* yıl içerisindeki değişimi

orada yaşayacak türlerin sayı ve miktarını belirler (Oğurlu 2001).
2. Örtü
Örtü yaban hayvanlarının bulundukları ortamda yer alan genellikle vejetasyon elemanları ve bazen de jeomorfolojik yapıdan kaynaklanan ağaç çalı ot veyahut mağara in kaya taşlık gibi hayvanı gözlerden saklayan yapılardır. Habitatın bu elemanı sözgelimi geyik gibi büyük bir hayvan için oldukça geniş bir alana yayılmış olmalıdır. Bir tavşan için ise çalı kümeleri yeterli örtü oluşturabilir

Örtü hayvanın başlıca;

* gizlenme
* saklanma
* yuvalanma
* olağanüstü durumlarda sığınma ihtiyaçlarını karşılar.

Örtü hayvanın rahatlıkla hareket edebileceği kadar seyrek fakat onu gizleyebilecek kadar da sık olmalıdır (Oğurlu 2001).
3. Su
Su ihtiyacı iklim şartları hayvanın suyu tutma kabiliyetine göre değişir. Bütün hayvanlar metabolik su üretebilirler; fakat yalnız çöl hayvanları gerçek anlamda su tutmayı başarabilirler. Herhangi bir türün serbest suya ihtiyacı varsa yani suyu içmesi gerekiyorsa bu türün mesken alanı bir sürekli su kaynağı ihtiva ediyor olmalıdır. Göç etmeyen türlerde hayvan dolaşma mesafesi dahilinde su bulamayacağı bir alana yerleşemez (Oğurlu 2001).