Ploitlik (İng. ploidy) bir hücredeki kromozom sayısının o hücredeki farklı kromozomlardan birer tanesi ile oluşturulan temel setteki kromozom sayısı ile bir rasyonel sayının çarpımına eşit olması durumudur. Diğer bir deyişle ploitlik temel kromozom takımının (ve sayısının) ilgili hücredeki tekrarlama derecesidir.

İlgili terimler
Genetikte bir temel kromozom takımı (ve sayısı) n ile gösterilir. Ploitliği de n ile çarpıldığında hücredeki toplam kromozom sayısını veren rasyonel sayının bir tam sayı olup olmamasına göre sınıflandırmak ve çeşitlendirmek mümkündür:

* Öploitlik (İng. euploidy): n'in tam katları kadar kromozom içerme durumu.
o Öploit kromozom sayısı → öploit hücre → öploit canlı
* Haploitlik (İng. haploidy): n kadar kromozom içerme durumu; monoploitlik (İng. monoploidy).
o Haploit kromozom sayısı → haploit hücre → haploit canlı
* Diploitlik (İng. diploidy): 2n (2 x n) kadar kromozom içerme durumu.
o Diploit kromozom sayısı → diploit hücre → diploit canlı
* Poliploitlik (İng. poliploidy): 2'den fazla n kadar kromozom içerme durumu.
o Poliploit kromozom sayısı → poliploit hücre → poliploit canlı
o Triploit (3n) tetraploit (4n) pentaploit (5n) hekzaploit (6n) heptaploit (7n) oktoploit (8n) nonaploit (9n) dekaploit (10n).

* Anöploitlik (İng. aneuploidy): n'in tam katları olmayan kadar kromozom içerme durumu; benzer terim heteroploitlik (İng. heteroploidy).
o Anöploit kromozom sayısı → anöploit hücre → anöploit canlı
* Hipoploitlik (İng. hypoploidy): n'in tam katından biraz daha az sayıda kromozom içerme durumu.
o Hipoploit kromozom sayısı → hipoploit hücre → hipopploit canlı
* Hiperploitlik (İng. hyperploidy): n'in tam katından biraz daha fazla sayıda kromozom içerme durumu.
o Hiperploit kromozom sayısı → hiperploit hücre → hiperploit canlı

Poliploitlik
Poliploitlik bir hücrenin ya da canlının kendisindeki her bir kromozomun (diğer bir deyişle de temel kromozom takımı n'in) ikiden fazla kopyasına sahip olması durumudur. Canlıların çoğunluğu diploit olsa da hücre bölünmesinin olması gerektiği gibi gerçekleşmemesi sonucu poliploit hücre ve canlılar ortaya çıkabilir.

Poliploitlik ve Yeni Türler

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 600x387.
Spartina alterniflora

Poliploitlik yeni türlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bunun en ünlü örneklerinden birisi Spartina cinsi bitkide yaşanmıştır:

* 19. yüzyıla kadar sadece Spartina maritima (2n [AA] = 60 kromozom) adlı Spartina türünün yaşadığı İngiltere'de 1829'dan itibaren Kuzey Amerika kökenli ve farklı bir Spartina türü olan Spartina alterniflora (2n [BB] = 62 kromozom) görülmeye başlanmıştır.
* Spartina maritima ile büyük olasılıkla gemi yoluyla İngiltere'ye gelmiş olan Spartina alterniflora arasındaki döllenme sonucunda kendisi üreyemeyen bir melez olan Spartina x townsendii ortaya çıkmıştır.
* Daha sonraları 1892'de bölgede farklı bir Spartina türü keşfedilmiş bunun yeni bir tür olduğu anlaşılmış ve Spartina anglica diye adlandırılmıştır. Araştırmalar bu türün Spartina x townsendii melezinde oluşan poliploitlik sonucu ortaya çıktığını göstermiştir: Spartina x townsendii 61 kromozama sahipken (n+n [A+B]) ve üreyemezken Spartina anglica 122 kromozoma sahip tetraploit (4n [AABB]) ve üreyebilen bir türdür.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 568x426.
Çilekler

Poliploitliğin dikkat çektiği bir başka bitki cinsi de çilek yani Fragaria'dır:

* Farklı 7 kromozomdan oluşan temel bir set tüm çilek türlerinde ortak olarak bulunurken farklı türler farklı poliploitlik derecesi gösterirler.
* Bu şekilde yirmiden fazla çilek türünü diploit tetraploit hekzaploit oktoploit ve dekaploit oluşlarına göre 5 grup içinde sınıflandırmak mümkündür.
* İstisnaları olsa da kabaca daha çok kromozom içeren çilek türlerinin daha dayanıklı olduğundan ve hem bitki hem de meyve olarak daha büyük geliştiğinden bahsedilebilir.

Hayvanlar âlemine ait bir poliploitlik örneği ise Afrika tırnaklı kurbağasıdır:

* Bilimsel adı Xenopus laevis olan bu kurbağa Xenopus cinsinin diğer çoğu üyesi gibi tetraploittir.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 664x295.

Afrika tırnaklı kurbağası (Xenopus laevis)