Homeostazi (Homeostasis)

İnsan kan hücreleri insan “homeostasis”ini sağlamaya yardımcı olurlar.Homeostazi (denge) açık bir sistemin bağlantılı kontrol mekanizmaları tarafından kontrol edilen dinamik eşitlikler aracılığıyla kendi iç ortamının sabit bir hal sağlayabilmesidir. Tek hücreli ya da çok hücreli tüm organizmalar homeostasis gösterir: Hücresel düzeyde pH değerinin ayarlanması organizma düzeyinde vücut sıcaklığının sabit tutulması ve ekosistem düzeyinde bitkilerin karbondioksit fazlalığında daha hızlı büyümesi buna örnek olarak gösterilebilir. Doku ve organlar da homeostasis sergilerler.Etkileşimler Herşey diğer organizmalar ve çevreyle etkileşim içersindedir. Biyolojik sistemleri incelemenin bir zor kısmı da incelenen organizmanın diğer faktörlerle çok sayıda etkileşim içersinde olmasıdır. Mikroskobik bir bakterinin lokal şeker eğimine tepkide bulunması aslında bir aslanın Afrika savanasında yemek aramasından farklı değildir. Herhangi bir tür için davranışlar; agresif yardımcı parazitsel ya da simbiyotik olabilir. İşler herhangi bir ekosistemde birden fazla tür etkileşime girdiğinde karışır. Bu türdeki çalışmalar ekolojinin çalışma alanındadır.


Çalışma alanları
Biyoloji o kadar büyük bir araştırma sahası haline gelmiştir ki genellikle bir dal olarak değil de birbirine geçmiş birçok alt dal olarak görülür. Bu madde dört ana grubu incelemektedir. İlk grup; hücre gen vb. temel yapı taşlarını inceleyen dallardan oluşmaktadır. İkincisi; doku organ ve vücut düzeyindeki yapıları inceleyen dallardan oluşmaktadır.

Üçüncüsü organizmalar ve onların geçmişlerini incelerken sonuncusu da onların etkileşimlerini inceler. Bu sınırların gruplamaların ve açıklamaların sadece biyolojik araştırmanın basitleştirilmiş bir betimlemesi olduğu unutulmamalıdır. Gerçekte bu dallar arasındaki sınırlar belirli değildir ve birçok dal birbirinin yöntemlerini kullanırlar.