Akciğer dokusunun hematoksilin ve eosinle boyanmış bir bölümü; bu örnek bir empisema hastasından alınmıştır.

Doku Bilimi (İngilizce Histology histoloji) bitki ve hayvan dokularının bileşimini ve yapısını özelleşmiş işlevleriyle bağlantılı olarak inceleyen bilim dalıdır. Doku biliminin temel amacı dokuların hücre ve hücreler arası maddelerden organlara dek tüm yapı aşamalardaki düzenini saptamaktır. Mikroskobik anatomi olarak da tanımlanabilir. Doku alımı cerrahi biyopsi veya otopsi (veya nekropsi hayvansal dokular için) yollarıyla gerçekleştirilir.