Canlıların yapılarını davranışlarını yaşayışlarını birbirleri ile ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Biyoloji kısaca hayat bilimidir.
Biyoloji bilimi inceleme kolaylığı için çeşitli dallara ayrılmıştır.

Zooloji: Hayvanları inceler.

Botanik: Bitkileri inceler.

Mikoloji: Mantarları inceler.

Mikrobiyoloji: Mikroskopik canlılar inceler.

Viroloji: Virüsleri inceler.

Parazitoloji: Konak canlıların üzerinde yada içinde asalak yaşayan canlıları inceler.

Morfoloji: Canlıları bir bütün olarak şekil ve yapı bakımından inceler.

Anatomi: Canlıların çıplak gözle görülebilen kısımlarını inceler.

Histoloji: Canlıyı oluşturan dokuları inceler.

Sistoloji: Dokuları oluşturan hücrelerin mikroskopik yapısını inceler.

Moleküler Biyoloji: Hücrelerin moleküler yapısını inceler. Genin yapısı ve görevleri protein sentezlemesi bu dalın konuları arasındadır.

Fizyoloji: Organizmanın çalışmasını ve organların görevlerini inceler.


Embriyoloji: Döllenmiş yumurtadan serbest yaşayan bir organizma oluşuncaya kadar embriyonun geçirdiği gelişme evrelerini inceler.

Ekoloji: Canlıların canlı ve cansız ortamda karşılıklı ilişkilerini inceler.

Biyokimya: Canlıların kimyasal yapısını inceler.

Genetik: Organizmadaki karakterlerin dölden döle geçmesini inceler.

Sistematik (Taksonomi): Canlıların akrabalık derecesine göre sınıflandırılmasını ve aralarındaki evrimsel ilişkileri inceler.

Evrim (Evolusyon): Türlerin kökenini inceler.

Protozoloji: Bir hücreli hayvanları inceler.

Entomoloji: Böcekleri inceler.

Ornitholoji: Kuşları inceler.

Mamaloji: Memelileri inceler.

İhtiyoloji: Balıkları inceler.

Paleontoloji: Canlı fosillerini inceler.

Etiyoloji: Canlıların davranışlarını inceler.

Hidrobiyoloji: Suların biyolojik kirlenmesini ve hastalık yapıcı yönlerini inceler.