Takson canlıların sınıflandırılmasında alemden alt türe kadar bir hiyerarşi içinde düzenlenmiş tüm birimlerin ortak adı.
Saka kuşu kuşlar kordalılar denildiği zaman bir grup organizma kastedilir. Eğer böyle biyolojik bir grup sınıflandırma kademelerinde biyolog tarafından ayırdedici karakterleri bakımından yeterince farklı görülürse o zaman organizma takson adını alır. Takson belirli bir kategoriye girebilecek derecede ayırdedici farklılıklara sahip olan herhangi bir derecedeki (cins tür alt tür v.s.) taksonomik gruptur.
Taksonomik basamaklarda (kategori) yer alan taksonomik birimler (takson) tabloda gösterdiği gibi sıralanabilir. En üst kategorilerde yer alan taksonlar daha aşağıdaki taksonları içine alır. Ayrıca örnek olarak bir şubede bir veya birden fazla sınıf; bir sınıfta bir veya birden fazla takım olabilir. Aynı durum familya cins ve türler için de geçerlidir.