POLİ ETİLEN TEREFTALAT
POLİMER NEDİR: Türk Dil Kurumu Sözlüğünde polimer; tekrarlanan yapısal kümelerin oluşturduğu yüksek molekül ağırlıklı bileşikler olarak tanımlanmıştır. Polimer adı ise "poli + meros (çok + parçalı)" olarak Grekçe’den gelmektedir. Polimeri oluşturan her bir küçük molekül ise monomer olarak adlandırılır. Polimerler sonuçta birçok küçük molekülün bir araya gelmesiyle oluştuğundan makro moleküldürler.

Poli bütilen tereftalatın bulunduğu tarih 1944’den sonradır.
Ödevde sunduğum bu polimer bir termoplastiktir. Termoplastikler ise şöyle tanımlanabilir: Termoplastikler; ısıtıldıklarında yumuşayan soğutulduklarında tekrar sertleşen plastik grubu. Zincir içinde kovalent zincirlerarası van der walls bağlara sahiptir yada Termoplastik ya da ısılplastik malzemeler ısıtıldıkları zaman kalıcı değişime girmeyen plastik malzemelerdir.
Bu plastikler ısıtıldıklarında eriyik hale gelir ve akarlar soğutulduklarında ise içinde bulundukları veya içinden geçirildikleri kalıbın şeklini alırlar. Molekülleri doğrusal olup çapraz bağlanamazlar şeklinde de açıklanabilir.

Polimerleşme Türü
Pbt sentez türlerine göre polimerleşmelerden kondenzasyon polimerleşmesi yapmaktadır.
Kondenzasyon:iki yada daha fazla monomerin tepkimeye girip bu tepkimeden monomerlere göre daha küçük bir molekülün (suamonyakmetanol) ortaya çıkmasına kondenzasyon denir.
Monomerlerin Yapısı

Bütilen glikol (14 büten diol)


Tereftalik asit
Polimerin Yapısı

Polibütilen tereftalat
Düz zincirlidir
Kullanım Alanları
ESTAL: bileşiği Pbt içeren materyalin markası olup Pbt denince akla gelen tek isim bu olmaktadır poly one isimli bir Amerikan firmasının patentini aldığı bu bileşik üstün ısıl dayanım yüksek mekanik dayanımsıvı geçirgenliğine karşı yüksek dirençelektriği iletmeyen yapısürtünmeye karşı dayanıklıyüksek kaplama özelliğişeklini koruyabilmesi ve kolay geri dönüştürülebilmesi Pbt’yi aranan bi..