Küçük Bir İdare Merkezi: Hipofiz Bezi


Aynı anda duyabilir konuşabilir hareket edebilir hissedebilir ve görebilirsiniz. Size anlatılanları anlar bunlar hakkında zihninizde çeşitli yorumlar yaparsınız. Vücudunuzun her yerinden her saniye sayısız sinyal beyninize iletilir. Bu sinyallerin tümünü toplayan bedenin tümünü yöneten ve her bir hücreyi denetleyen beyindeki bezelye tanesi büyüklüğündeki hipofiz bezidir.

Hipofiz bezi 0.5 gr ağırlığında küçük bir et parçasıdır ve yeryüzünün en kompleks en hatasız ve en mükemmel idarecilerinden biridir. Vücutta gerçekleşen her işlemi yönetir vücutta sayısız hormona görevler dağıtır bunların tümünü denetler ve asla hata yapmaz.

Vücudunuzda moleküler düzeyde eş zamanlı olarak meydana gelen her işlem ve sizin yaptığınız her iş hormonlar tarafından gerçekleştirilir. Bu olay tamamen hipofiz bezinin kontrolündedir. Hipofiz bezi aynı anda sayısız yere mesajları ileten hormonlar gönderir ve sayısız yerden gelen bilgiyi alır. Hormonların hızlarında asla bir aksama söz konusu değildir hiçbiri unutulmaz hiçbiri mesajı ileteceği yeri şaşırmaz. Bu mükemmel sistem vesilesiyle bir şeye dokunduğunuz anda onu hisseder baktığınız şeyi hemen görür ve karşınızda konuşan kişinin sesini hemen duyarsınız.


Böylesine büyük ve önemli haberleşme sisteminin 0.5 gr ağırlığında bir et parçası tarafından gerçekleştirilebilmesi mümkün müdür? Bir et parçası yaşadığınız süre boyunca moleküler düzeyde hiç dinmeyen olağanüstü karmaşayı idare edebilecek yeteneğe nasıl sahip olabilir? Eğer bir insan böyle mükemmel bir mekanizmanın tesadüflerle gerçekleştiğine inanıyorsa tüm hayatı boyunca rastgele oluşan bir et yığınının yaşamını kontrol edeceğine nasıl güvenebilir?

Bu mükemmel mekanizmayı ve onun önemli bir parçası olan bu küçük et parçasını yaratan Allah (cc)’tır. Küçük bir et parçası ancak Allah (cc) dilediği takdirde yetenek sergiler tüm vücudu idare eder. Allah (cc) onu yalnızca sebep kılmıştır. Sebeplerin küçüklüğü her şeyin üzerinde Rabbimiz’in mutlak kontrolü ve hakimiyetini gösteren delillerden sadece biridir. Ve yeryüzünde yaratılmış her bir sebep bir insanın iman etmesi Allah (cc)’ın Yüce varlığını görüp takdir edebilmesi için yeterlidir.

Şüphesiz Biz insanı karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık. (İnsan Suresi 2)
(makale harun yahya)