Sperm hücrelerinin boyun kısmında yer alan sentrioller döllenme sonrasında her iki eşey hücresine ait genetik maddenin birleşebilmesi için gerekli iğ iplikçiklerini oluşturan esas yapıdır. Aynı zamanda spermin orta bölümü boyunca uzanan ve sperm hareketinden sorumlu olan "aksonem" adı verilen yapının bileşiminde yer almaları nedeniyle spermin dişi eşey kanalındaki yolculuğu süresince hasardan korunmasında rol oynadıkları da düşünülmektedir. Tüm bu nedenlerden ötürü sperm hücrelerinde sentrozom defektlerin görülmesinin kısırlıkla ilişkili olabileceği öne sürülmektedir.Yumurta hücresindeyse olasılıkla mayoz yeteneği olmaması ve hücrenin hareketsiz olması nedeniyle sentriol varlığına gerek duyulmamaktadır. Döllenmeyle birlikte görülen hücre sitoplazmaları kaynaşması sonrasında diploid (2n) evreye geçen hücrenin bundan sonraki bölünme olayları boyunca kullanacağı sentrioller sperm hücresi tarafından sağlanmaktadır.