A. BÖLME
A B C K birer doğal sayı ve B ¹ 0 olmak üzere
*

bölme işleminde
*
• A ya bölünen B ye bölen C ye bölüm K ya kalan denir.
• A = B . C + K dır.
• Kalan bölenden küçüktür. (K < B)
• Kalan bölümden (C den) küçük ise bölen (B) ile bölümün (C) yeri değiştirilebilir. Bu* durumda K ile A değişmez.
• K = 0 ise A sayısı B ile tam bölünebiliyor denir.
*
B. BÖLÜNEBİLME KURALLARI
1. 2 İle Bölünebilme
Birler basamağındaki rakamı çift olan sayılar 2 ile tam bölünür.
Tek sayıların 2 ile bölümünden kalan 1 dir.
*
2. 3 İle Bölünebilme
Rakamlarının sayısal değerleri toplamı 3 ün katı olan sayılar 3 ile tam bölünür.
Bir sayının 3 ile bölümünden kalan rakamlarının toplamının 3 ile bölümünden kalana eşittir.
*
3. 4 İle Bölünebilme
Bir sayının onlar basamağındaki rakam ile birler basamağındaki rakamın (son iki basamak) belirttiği sayı 4 ün katı olan sayılar 4 ile tam bölünür.
... abc sayısının 4 ile bölümünden kalan bc nin (son iki basamak) 4 ile bölümünden kalana eşittir.
• ... abc sayısının 4 ile bölümünden kalan
c + 2 . b nin 4 ile bölümünden kalana eşittir.
*
4. 5 İle Bölünebilme
Birler basamağındaki rakam 0 veya 5 olan sayılar 5 ile tam bölünür.
Bir sayının 5 ile bölümünden kalan o sayının birler basamağındaki rakamın 5 ile bölümünden kalana eşittir.
*
5. 7 İle Bölünebilme
(n + 1) basamaklı anan-1 ... a4a3a2a1a0 sayısının 7 ile tam bölünebilmesi için
k Î Z olmak üzere
(a0 + 3a1 + 2a2) – (a3 + 3a4 + 2a5) + ... = 7k
olmalıdır.
*
Ü* Birler basamağı a0 onlar basamağı a1 yüzler basamağı a2 ... olan sayının (...a5a4a3a2a1a0 *sayısının) 7 ile bölümünden kalan
*** (a0 + 3a1 + 2a2) – (a3 + 3a4 + 2a5) + ...
*** işleminin sonucunun 7 ile bölümünden kalana eşittir.
*
6. 8 İle Bölünebilme
Yüzler basamağındaki onlar basamağındaki ve birler basamağındaki rakamların (son üç rakamın) belirttiği sayı 8 in katı olan sayılar 8 ile tam bölünür.
3000 3432 65104 sayıları 8 ile tam bölünür.
*
Ü* Birler basamağı c onlar basamağı b yüzler basamağı a ... olan sayının (...abc sayısının) 8 ile bölümünden kalan c + 2 . b + 4 . a toplamının 8 ile bölümünden kalana eşittir.
*
7. 9 İle Bölünebilme
Rakamlarının toplamı 9 un katı olan sayılar 9 ile tam bölünür.
Bir sayının 9 ile bölümünden kalan o sayının rakamlarının toplamının 9 ile bölümünden kalana eşittir.
*
8. 10 İle Bölünebilme
Birler basamağındaki rakamı 0 (sıfır) olan sayılar 10 ile tam bölünebilir. Bir sayının birler basamağındaki rakam o sayının 10 ile bölümünden kalandır.
*
9. 11 İle Bölünebilme
(n + 1) basamaklı anan–1 ... a4a3a2a1a0 sayısının 11 ile tam bölünebilmesi için

(a0 + a2 + a4 + ...) – (a1 + a3 + a5 + ...)... = 11 . k
ve k Î Z olmalıdır.
*
Ü* (n + 1) basamaklı anan–1 ... a4a3a2a1a0 sayısının 11 ile bölümünden kalan
*** (a0 + a2 + a4 + ...) – (a1 + a3 + a5 + ...)... işleminin sonucunun 11 ile bölümünden kalana eşittir.
*

Aralarında asal iki sayıya bölünebilen bir sayı bu iki sayının çarpımına da tam bölünür.

•* 2 ve 3 ile tam bölünen sayılar 6 ile de bölünür.
•* 3 ve 4 ile tam bölünen sayılar 12 ile de bölünür.
*
*
C. BÖLEN KALAN İLİŞKİSİ
A B C D E K1 K2 uygun koşullarda birer doğal sayı olmak üzere
A nın C ile bölümünden kalan K1 ve
B nin C ile bölümünden kalan K2 olsun.

Buna göre
• A . B nin C ile bölümünden kalan K1 . K2 dir.
• A ± B nin C ile bölümünden kalan K1 ± K2 dir.
• D . A nın C ile bölümünden kalan D . K1 dir.
• AE nin C ile bölümünden kalan K1E dir.
Burada kalan değerler bölenden (C den) büyük ise tekrar C ile bölünerek kalan bulunur.
*
D. ÇARPANLAR İLE BÖLÜM
Bir A doğal sayısı B . C ile tam bölünüyorsa A sayısı B ve C doğal sayılarıyla da bölünebilir. Fakat bu ifadenin karşıtı (A sayısı B ile ve C ile tam bölünüyorsa A sayısı B . C ile tam bölünür.) her zaman doğru değildir.
Ü* 144 sayısı 2 . 6 = 12 ile tam bölünür ve 144 sayısı 2 ile ve 6 ile de tam bölünür.
Ü* 6 sayısı 2 ile ve 6 ile tam bölünür. Fakat 6 sayısı 2 . 6 = 12 ile tam bölünemez.
*
E. BİR TAM SAYININ TAM BÖLENLERİ
Bir tam sayının asal sayıların çarpımı biçiminde yazılmasına bu sayının asal çarpanlarına ayrılması denir.
a b c birbirinden farklı asal sayılar ve m n k pozitif tam sayılar olmak üzere
*
A = am . bn . ck* olsun.
*
•** A yı tam bölen asal sayılar a b c dir.
•** A sayısının pozitif tam bölenlerinin sayısı:
*** (m + 1) . (n + 1) . (k + 1) dir.
•** A sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin ters işaretlileri de negatif tam sayı bölenidir.
•** A sayısının tam sayı bölenleri sayısı:
**** 2 . (m + 1) . (n + 1) . (k + 1) dir.
•** A sayısının tam sayı bölenleri toplamı 0 (sıfır) dır.
•** A sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı:
***
•** A sayısının asal olmayan tam sayı bölenlerinin sayısı A nın tam sayı bölenlerinin sayısından A nın asal bölenlerinin sayısı çıkarılarak bulunur.
•** A nın asal olmayan tam sayı bölenleri toplamı
**** – (a + b + c) dir.
•** A sayısından küçük A ile aralarında asal olan sayıların sayısı:
***
•** A sayısınının pozitif tam sayı bölenlerinin çarpımı: