MODÜLER ARİTMETİK

a b m birer tam sayı ve m > 1 olmak üzere tam sayılar kümesi üzerinde tanımlanan
b = {(a b) : m (a – b) yi tam böler}
bir denklik bağıntısıdır.
b denklik bağıntısı olduğundan
Her (a b) Î b için
a º b (mod m)
biçiminde yazılır ve m modülüne göre a sayısı b ye denktir denir.
*

Ü ise* a º b (mod m)
***** a = b + mk k Î Z


Tam sayıların m sayma sayısı ile bölünmesiyle elde edilen kalanlar:
0 1 2 3 4 ... (m – 1) dir.
Her tam sayı m ile bölündüğünde hangi kalanı veriyorsa o kalana denktir. Bu kalanların her biri belirlediği denklik sınıfının temsilci elemanı olarak alınırsa denklik sınıfları

Bu denklik sınıflarının kümesine m nin kalan sınıflarının kümesi denir ve Z/m biçiminde gösterilir.
Buna göre
Ü n bir sayma sayısı ve k bir tam sayı ve
a º b (mod m)
c º d (mod m)
olmak üzere
1) a + c º b + d (mod m)
2) a – c º b – d (mod m)
3) a . c º b . d (mod m)
4) an º bn (mod m)
5) a – b º 0 (mod m)
6) k . a º k . b (mod m) dir.
7) n sayma sayısı; a b m sayılarının ortak böleni ise
8) a ile m ve b ile m aralarında asal olmak üzere dir.
*

Z/m deki işlemler (mod m) ye göre yapılır.
*
Ü* x m nin tam katı olmayan pozitif bir tam sayı ve m bir asal sayı ise
xm – 1 º 1 (mod m) dir.
*** x in (m – 1) den daha küçük kuvvetinde de 1 bulunabilir.
Ü* x ile m aralarında asal sayılar olmak üzere m nin asal çarpanlarına ayrılmış biçimi
*** m = ak . b r . c p ve
*** xT º 1 (mod m) dir.
Ü m asal sayı ise* (m – 1)! + 1 º 0 (mod m) dir