Üçgen PirizmalarTaban yüzeyi Eşkenar Üçgen(bir kenarı a ) olan prizmanın yüzey alanı :
(a2 . kök3 )/2 + 3.a.h


Eşkenar üçgen prizmanın hacmi: (a2 . kök3 . h) /4


Genel hacim formülü: A(ABC).h

KüreUzayda sabit bir noktaya esit uzaklıkta olan noktaların kümesine küre denir.
Kürenin yüzey alanı = 4. pi. R2

Kürenin hacmi = 4. pi. R3 / 3

Bir küre merkezinden x birim uzaklıkta kesildiginde olusan kesit yüzeyi bir dairedir.
Taralı alan = pi.r2 dir.


KoniTabanı daire olan piramittir.

Dik koni

Yüksekligi taban merkezinden geçen koniye dik koni veya dönel koni denir.

Yanal alanı = pi. r.L

Bütün alan= pi. r.L + pi. r2

Koninin hacmi = pi.r2.h / 3

Kesik KoniKesik koninin hacmi= [ (h-h1). pi /3 ] .( r2 + r12 + r.r1 )

Yandaki küçük koni ile tüm koni benzerdir.Kesik koninin hacmi tüm koni ile üstteki koninin farkı düsünülerek formül kullanılmadan da bulunabilir.Kare PiramitTabanı düzgün çokgen ve yüksekligi taban merkezinden geçen piramittir.
Yan ayrıtları esittir.
|TA| = |TB| = |TC| = |TD|
|OT| = h (piramidin yüksekligi)
|TE| = hy (yanal yükseklik)
m(TEO) = alfa° (yaz yüzün taban düzlemi ile yaptıgı açı)

Yanal Alanı = (taban çevresi).(yanal yükseklik) / 2

Hacmi= (Taban Alanı).(yükseklik) / 3


Eşkenar Üçgen PramitBütün yüzleri eskenar üçgen olan piramide düzgün dörtyüzlü denir.

G ABC üçgeninin agırlık merkezidir.

|TG| = h = ( a√6 ) / 3 (yükseklik)

|TE| = hy = ( a√3 ) / 2 (yanal yükseklik)

Alan = a2 √3

Hacmi = ( a3 √2) / 12


Küp ve ÖzellikleriBütün yüzleri kare olan bir prizmadır.


Alan = S = 6a2

Hacim = v = a3