KARE
1. Kare

Bütün kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene kare denir.

2. Karenin Alanı

Bir kenarı a olan karenin alanı


A(ABCD) = a2
3. Karenin Özellikleri

a. Karenin köşegenleri birbirini dik ortalar.
Köşegenlerin kenarlarla yaptığı açılar 45° dir.
b. Bir kenarı a olan karenin köşegeni


|AC| = |BD| = a√2