1. Dikdörtgen

Karşılıklı kenardaki uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene dikdörtgen denir.


  • Dikdörtgen paralelkenarın açıları 90° olan halidir. Bu nedenle paralelkenarın sahip olduğu bütün özelliklere sahiptir.

2. Dikdörtgenin Alanı ve Çevresi

a. Dikdörtgenin alanı farklı iki kenarının çarpımına eşittir.

A(ABCD) = a . bb. Bütün dörtgenlerde olduğu gibi dikdörtgende deköşegen uzunlukları biliniyor ise alanı
c. Dikdörtgenin çevresi3. Dikdörtgenin Köşegen Özellikleri


a. Dikdörtgende köşegen uzunlukları eşittir. Köşegenler birbirlerini ortalar.

|AC| = |BD| |AE| = |EC| = |DE| = |EB|b. Kenar uzunlukları a ve b olan ABCD dikdörtgeninde köşegen uzunlukları

|AC| = |BD| = Öa2 + b2c. ABCD dikdörtgeninin içinde alınan bir P noktası dikdörtgenin köşeleri ile birleştirilirse


|AP|2 + |PC|2 = |PD|2 + |PB|2


  • P noktası dikdörtgenin dışında olduğunda da aynı özellik geçerlidir.


  • KARE

1. Kare

Bütün kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene kare denir

.


2. Karenin Alanı

Bir kenarı a olan karenin alanı

A(ABCD) = a2

3. Karenin Özellikleri

a. Karenin köşegenleri birbirini dik ortalar. Köşegenlerin kenarlarla yaptığı açılar 45° dir.b. Bir kenarı a olan karenin köşegeni

|AC| = |BD| = aÖ2  • DELTOİD

a. Deltoid Tabanları çakışık iki ikizkenar üçgenin oluşturduğu dörtgene deltoid denir.b. Deltoidin köşegenleri diktir.|AC| ^ |BD|


c. Köşegenleri dik olduğundan alanıd. ABCD deltoidinde [AC] köşegeni aynı zamanda A ve C açılarının açıortay doğrusudur.e. ABD ve BCD ikizkenar üçgenlerinin tabanını oluşturan köşegen diğer köşegen tarafından iki eşit parçaya bölünür.

f. Deltoidin farklı kenarlarının birleştiği köşelerdeki açıları eşittir.

m(ABC) = m(ADC)