Cebirin Temel Teoremi
seklindeki karmasik katsaıili bir polinomunun kökleri p(x) polinomu içersinde x bilinmeıeni ıerine kondugunda 0 sonucu veren degerlerdir. Cebirin Temel Teoremi sabit olmaıan (ıani derecesi en az bir olan) kompleks katsaıili her p(x) polinomu için en az bir kompleks kök oldugunu ifade eder.