altin oran nedir ? Altın oran doğada sayısız canlının ve cansızın şeklinde ve yapısında bulunan özel bir orandır.Altın oran doğada bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen yüzyıllarca sanat ve mimaride uygulanmışuyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır. Doğada en belirgin örneklerine insan vücudunda deniz kabuklulularında ve ağaç dallarında rastlanır.Platon'a göre kozmik fiziğin anahtarı bu orandır. Altın oranı bir dikdörtgenin boyunun enine olan "en estetik" oranı olarak tanımlayanlar da vardır.

Eski Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından keşfedilmiş mimaride ve sanatta kullanılmıştır. Göze çok hoş gelen bir orandır.
] ]
Bir doğru parçasının (AB) Altın Oran'a uygun biçimde iki parçaıa bölünmesi gerektiğinde bu doğru öyle bir noktadan © bölünmelidir ki; küçük parçanın (AC) büyük parçaya (CB) oranı büyük parçanın (CB) bütün doğruya (AB)oranına eşit olsun.
Altın Oran pi (?) gibi irrasıonel bir sayıdır ve ondalık sistemde yazılışı; 1.618033988749894... dür. (noktadan sonraki ilk 15 basamak). Bu oranın kısaca gösterimi: olur. Altın Oranın ifade edilmesi için kullanılan sembol PHI yani ? 'dir.