Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Kareköklü Sayılar

  KAREKÖKLÜ SAYILAR

  Rasyonel sayılar kümesi sayı ekseninde sık olmasına rağmen sayı eksenini tam dolduramamaktadır;çünkü sayı doğrusu üzerinde görüntüsü olduğu halde rasyonel olmayan sayılar da vardır.
  Karesi 2 olan c doğal sayısını ele alalım.

  a2 = 2 ise a sayısını a = şeklinde gösterebilir ve ‘karekök iki ‘diye okuyabiliriz.Acaba bu
  sayısı hangi sayılar arasındadır?Bunu inceleyelim:
  12 =1 1=1
  (15)2 = 15 15=2.25 tir
  O halde sayısı;1< <15
  Buna göre sayısı 1 ile 15 arasındadırsayı doğrusu üzerinde görüntüsü olduğu halde rasyonel sayı değildir;çünkü iki tam sayının bölümü şeklinde yazılamaz.
  İşte sayı ekseni üzerinde görüntüsü olduğu halderasyonel olmayan …gibi sayılara irrasyonel(rasyonel olmayan) sayılar denir.I ile gösterilir.
  İrrasyonel sayılar kümesi ile rasyonel sayılar kümesinin birleşim kümesinin birleşim kümesine de reel (gerçek) sayılar denir.

  R=Q U I Q ∩ I =O
  N  Q R I R

  R+=Pozitif reel sayılar
  R-=Negatif reel sayılar
  R= R- U {0} U R+

  Reel sayılar sayı eksenini tamamen doldurur.Sayı doğrusunda her noktaya bir reel sayı karşı geliryani sayı doğrusu ile reel sayılar kümesi bire bir eşlenebilir.

  a bir pozitif reel sayı olmak üzere; = b ifadesine kareköklü ifade denir.
  a bir gerçek(reel) sayı ve m 1 den büyük bir tamsayı ise sayısına a sayısının m inci kuvvetten kökü denir.m sayısına da kökün derecesi denir.

  da kök derecesi 2 dir.
  sayısının reel sayı olup olmama durumlarını inceleyelim:
  m pozitif tek tamsayı ve a R ise sayısı bir reel sayıdır.
  reel sayılardır.

  mpozitif çift tamsayı ve a R+ ise sayısı bir reel sayıdır.
  reel sayılardır.

  m pozitif çift tamsayı ve a R- ise sayısı bir reel sayı değildir.

  reel sayılar değildir.

  NOT: sayıları reel sayı değildir ;çünkü hiçbir reel sayının karesi –1-4 ve –9 değildir.

  25 484
  2 2 =45 4 2=88
  -4 5 -16 8
  225 704
  225 745 48 x 2=964
  -704 4

  4100 5856
  KAREKÖK İÇİNDEKİ İFADENİN KÖK DIŞINA ÇIKARILMASI

  Karekök içinde çarpım veya bölüm durumunda verilen ifadeler 2 veya 2 nin katı kuvvetinde yazılabilirse karekök dışına çıkarılabilirler.

  a R+ m Z ise 2m = a2m/2 = am
  ab R+ ve b ≠ 0 ise 2.b2 = a.b 2/b2 = a/b dir.
  ab R+ ve n Z olmak üzere ; 2n.b = an.
  Örnekler:

  = 2 = 22/2 = 2

  10 = 310/2 =35=243

  4 /58 = 2.2/52.4 =72/54

  a R için 2 =

  2 = = 2 = 3
  KAREKÖKLÜ BİR SAYIYI a ŞEKLİNDE YAZMAK :
  işleminin sonucu kaçtır?
  48 2
  24 2 = 2.22.3
  12 2 = 2.2
  6 2 = 4
  3 3
  1

  3 işleminin sonucu kaçtır?
  504 2
  252 2 3 =3 2.2.32.7
  126 2 = 3.2.3.
  63 3 = 18
  21 3
  7 7
  1


  UYARI:Karekök dışına çıkarılan sayılar kökün önünde bulunan sayı ile çarpılarak yazılır.

  KAREKÖK DIŞINDAKİ ÇARPANIN KÖK İÇİNE ALINMASI

  Kareköklü bir sayının katsayısını kök içine almakiçin katsayının karesini kök içindeki sayı ile çarparkök içine yazarız.
  a = 2.b
  Örnek:
  2 = 2.3 = =

  RASYONEL SAYILARIN KAREKÖKÜ

  ab R+ olmak üzere
  = /

  Örnekler:

  = / = 2/ 2 =

  = = 2/ 62 =

  = = 2/ 2 = =

  UYARI:Tam sayılı olan kesirler birleşik kesire çevrilerek pay ve paydanın ayrı ayrı karekökleri alınır.

  ONDALIK SAYILARIN KAREKÖKÜ

  Ondalık sayıların virgülden sonraki basamak sayıları çift ise tam karekökleri olabalir:
  Örnek:
  = =

  = =

  = = 5 /

  NOT: sayısının karekökünü pratik olarak şöyle alırız.Virgül yokmuş gibi kabul edersek =2 dir.Oaha sonra virgülden sonraki her iki basamk için bir basamak sayıyı virgülle sağdan sola doğru ayırırız.
  =0.2

  Örnek:
  = =0003


  1 2 3

  KAREKÖKLÜ SAYILARDA DÖRT İŞLEM

  1)Toplama-Çıkarma
  Kareköklü sayılarda toplama-çıkarma işlemi yapılırken karekök içindeki sayıların aynı olması veya aynı hale getirilmesi gerekir.Sonra ortak çarpan parantezine alınarak işlem yapılır.

  + - = (a+b-c)
  +

  Örnekler:

  - - + işleminin sonucu nedir?
  - + =
  =

  - - + - işleminin sonucu nedir?
  Kök içlerini aynı yapmaya çalışmalıyız.
  - + - = - + -
  = + - -
  = -

  2)Çarpma
  Körekök içinde verilen sayılar çarpılıp kök içine yazılır.Mümkünse kök dışına çıkarma işlemi yapılır.

  ab R+ ise . = ; . = 2 =a ve . =

  Örnekler:
  - . = =
  - . = = =
  - . =
  =
  = 6.
  =
  Kareköklü sayının n kuvveti kök içindeki sayının n kuvvetidir.
  ( )2 = 2 ( )n = an n (x >0)
  Örnek:

  ( )4 = 4 = = 5.5 = 25


  NOT: ( + ). ( - ) = ( )2 – ( )2 = a – b
  Örnek:

  ( + ). ( - ) = ( )2 – ( )2 = 7-3 = 4
  3)Bölme
  Karekök içinde verilen sayılar bölünüp kök içine yazılır.Sadeleştirmeler yapılıpmümkünse kök dışına çıkarılır.
  ab R+ ve b 0 ise / = ve / = dır.
  Örnekler:

  - / =
  - : = = = /2
  - / = =

  PAYDAYI RASYONEL YAPMA

  Bölüm şeklindeki kareköklü bir ifadede paydayı karekökten kurtarmaya paydayı rasyonel yapmak denir.Paydayı kökten kurtarmak için ;pay ve paydayı paydanın eşleniği ile çarparız.

  nın eşleniği ve . =a dır.
  ( + ) nin eşleniği ( - ) ve ( + ). ( - ) = a – b dir.
  ( - ) nin eşleniği ( + ) dir.
  ( - b) nin eşleniği ( + b) dir.
  - nin eşleniği 2 + + 2 dir.
  + nin eşleniği 2 - + 2 dir.
  nin eşleniği dir.
  m nin eşleniği n-m

  1)Paydada varsa:
  Pay ve paydayı ile çarparız.

  Örnekler:

  - 1/ = 1. / . = /2
  - 5/ = 5. / . = /10 = / 2

  2)Paydada + varsa :
  Pay ve paydayı - ile çarparız.

  Örnek:

  5 5. (2 - )
  =
  ( ). (2 - )

  = 5. (2 - )
  22 – ( )2

  = 10 -

  4 - 3

  =10 - = 5(2 - )

  BAZI KURALLAR:

  1) n = an/m

  2) = x xm =a

  3) . =

  4) : =

  5) - + = (a – b + c)

  6) a > 0 b > 0 c > 0 mnk pozitif tam sayıdır.
  2 . b = an

  7) =

  8) = 2. bk.c

  9) =

  10) =

  11)( )n = a

  12) ( )m = m

  13) a R+ ise = n. b

  14) p = =

  15) =x ise x= 1+
  2

  16) =a+1

  17) k =

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Kareköklü Sayılar

  A. Kareköklü Sayılar TANIM
  n 1 den büyük bir sayma sayısı olmak üzere
  xn = a denklemini sağlayan x sayısına a nın n yinci dereceden kökü denir.


  B. KÖKLÜ İFADELERİN ÖZELİKLERİ
  1) n tek ise daima reeldir.
  2) n çift ve a < 0 ise reel sayı belirtmez.
  3) a ³
  0 ise daima reeldir.
  4) a
  ³
  0 ise
  5) n tek ise
  6) n çift ise
  7)
  8) n çift ve b ile c aynı işaretli olmak üzere

  9) n tek ise

  10) a pozitif reel (gerçel) sayı olmak üzere


  11) k pozitif tam sayı ve a pozitif gerçel sayı olmak üzere;

  12) (a
  ¹ 0 ve b ¹
  0) ise


  C. KÖKLÜ İFADELERDE YAPILAN İŞLEMLER
  1. Toplama - Çıkarma İşlemi
  Kök dereceleri birbirine eşit ve kök içindeki sayılar da birbirine eşit olan ifadelerin kat sayıları toplanır ya da çıkarılır. Bulunan sonuç köklü ifadenin kat sayısı olur.


  2. Çarpma İşlemi
  n ve m 1 den büyük tek sayı ya da a ve b negatif olmamak üzere


  3. Bölme İşlemi
  Uygun koşullarda


  4. Paydayı Kökten Kurtarma
  Uygun koşullarda  D. İÇ İÇE KÖKLER


  E. SONSUZ KÖKLER


  Yukarıdaki son iki özelikte a ardışık iki pozitif tam sayının çarpımı ise; 5. nin cevabı bu sayıların büyüğü 6. nın cevabı bu sayıların küçüğüdür.


  F. KÖKLÜ İFADELERDE SIRALAMA
  Kök dereceleri eşit olan (ya da eşitlenen) pozitif sayılarda kök içindeki sayıların büyüklüğüne göre sıralama yapılır.


  KAREKÖKLÜ SAYILAR

  İRRASYONEL (RASYONEL OLMAYAN) SAYILAR
  Rasyonel sayılar kümesi sayı ekseninde sık olmasına rağmen sayı eksenini tam dolduramamaktadır. Çünkü sayı doğrusu üzerinde görüntüsü olduğu halde rasyonel olmayan sayılar vardır. Şimdi bu sayıları inceleyelim.
  Karesi 2 olan a sayısını ele alalım.
  a2 = 2 ise a sayısını* şeklinde gösterebilir ve “karekök iki” diye okuruz. Acaba bu sayısı hangi sayılar arasındadır?
  *
  Bunu inceleyelim.
  12 = 1 x 1 = 1
  (15)2 = 15 x 15 = 225 tir.


  Buna göre sayısı 1 ile 15 arasındadır sayı doğrusu üzerinde görüntüsü olduğu halde rasyonel sayı değildir. Çünkü iki tam sayının bölümü şeklinde yazılamaz.
  İşte sayı ekseni üzerinde görüntüsü olduğu halde rasyonel olmayan sayılarına irrasyonel (rasyonel olmayan) sayılar denir. “I” ile gösterilir.Kaynakwh:
  İrrasyonel sayılar kümesi ile rasyonel sayılar kümesinin birleşim kümesine de reel sayılar (gerçek sayılar) kümesi denir. R ile gösterilir.
  * Kaynakwh:
  *
  A. TANIM
  a pozitif reel sayı olmak üzere
  ifadesine kareköklü ifade denir.

  B. KAREKÖK ALMA
  Verilen sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemi karekök alma işlemidir.

  C. KAREKÖKLÜ SAYILARDA DÖRT İŞLEM
  1. Toplama - Çıkarma
  Karekök içindeki sayıların birbirine eşit olduğu ifadelerde kat sayıları toplanır ya da çıkarılır. Bulunan sonuç kareköklü ifadenin kat sayısı olur.


  D. PAYDAYI RASYONEL YAPMA
  Bölüm şeklindeki kareköklü bir ifade de paydayı karekökten kurtarmaya paydayı rasyonel yapma denir.
  Uygun koşullar altında;


  E. KAREKÖKLÜ SAYILARDA SIRALAMA
  Pozitif kareköklü sayılarda karekök içindeki sayıların büyüklüğüne göre sıralama yapılır. Şayet karekökün dışında karekökün kat sayısı varsa ilk önce bu kat sayı içeri alınır ondan sonra sıralama yapılır.


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş