Etiketlenen üyelerin listesi

Konu: Polinomlar

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Polinomlar

  A. TANIM n bir doğal sayı ve a0 a1 a2 ... an – 1 an birer gerçel sayı olmak üzere

  P(x) = a0 + a1x + a2x2 + ... + an – 1xn – 1+anxn
  biçimindeki ifadelere x değişkenine bağlı gerçel (reel) katsayılı n. dereceden polinom (çok terimli) denir.

  B. TEMEL KAVRAMLAR

  P(x) = a0 + a1x + a2x2 + ... + an – 1xn – 1+anxn
  olmak üzere

  Ü a0 a1 a2 ... an–1 an in her birine polinomun terimlerinin katsayıları denir.
  Ü a0 a1x a2x2 ... an–1xn – 1 anxn in her birine polinomun terimleri denir.
  Ü Polinomun terimlerinden biri olan a2x2 teriminde x in kuvveti olan 2 ye bu terimin derecesi denir.

  Ü Polinomu oluşturan terimler içerisinde derecesi en büyük olan terimin katsayısına polinomun baş katsayısı bu terimin derecesine de polinomun derecesi denir ve der [p(x)] ile gösterilir.

  Ü Değişkene bağlı olmayan terime polinomun sabit terimi denir.
  Ü a0 = a1 = a2 = ... = an = an–1 = 0 ise P(x) polinomuna sıfır polinomu denir. Sıfır polinomunun derecesi tanımsızdır.

  Ü a0 ¹ 0 ve a1 = a2 = a3 = ... an – 1 = an = 0 ise P(x) polinomuna sabit polinom denir. Sabit polinomunun derecesi sıfırdır.

  Her polinom bir fonksiyondur. Fakat her fonksiyon polinom olmayabilir.
  Buna göre fonksiyonlarda yapılan işlemler polinomlarda da yapılır.

  C. ÇOK DEĞİŞKENLİ POLİNOMLAR

  P(x y) = 3xy2 – 2x2y – x + 1
  biçimindeki ifadelere iki değişkenli polinomlar denir. Bu polinomda aynı terimdeki değişkenlerin üsleri toplamından en büyük olanına polinomun derecesi denir.

  D. POLİNOMLARDA EŞİTLİK
  Aynı dereceli en az iki polinomun eşit dereceli terimlerinin katsayıları birbirine eşit ise bu polinomlara eşit polinomlar denir.

  Ü P(x) polinomunun katsayıları toplamı P(1) dir.
  Ü P(x) polinomunda sabit terim P(0) dır.
  Herhangi bir polinomda; katsayılar toplamı bulunurken o polinomda değişkenler yerine 1 yazılır. Sabit terim bulunurken o polinomda değişkenler yerine 0 (sıfır) yazılır. P(ax + b) polinomunun; katsayıları toplamı
  P(a + b) ve sabit terimi P(b) dir.
  Ü P(x) polinomunun;
  Çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamı:

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  POLİNOMLAR


  A. TANIM

  n bir doğal sayı ve a0 a1 a2 ... an – 1 an birer gerçel sayı olmak üzere

  P(x) = a0 + a1x + a2x2 + ... + an – 1xn – 1+anxn

  biçimindeki ifadelere x değişkenine bağlı gerçel (reel) katsayılı n. dereceden polinom (çok terimli) denir.  B. TEMEL KAVRAMLAR

  P(x) = a0 + a1x + a2x2 + ... + an – 1xn – 1+anxn

  olmak üzere

  Ü a0 a1 a2 ... an–1 an in her birine polinomun terimlerinin katsayıları denir.

  Ü a0 a1x a2x2 ... an–1xn – 1 anxn in her birine polinomun terimleri denir.

  Ü Polinomun terimlerinden biri olan a2x2 teriminde x in kuvveti olan 2 ye bu terimin derecesi denir.

  Ü Polinomu oluşturan terimler içerisinde derecesi en büyük olan terimin katsayısına polinomun baş katsayısı bu terimin derecesine de polinomun derecesi denir ve

  der [p(x)] ile gösterilir.

  Ü Değişkene bağlı olmayan terime polinomun sabit terimi denir.

  Ü a0 = a1 = a2 = ... = an = an–1 = 0 ise P(x) polinomuna sıfır polinomu denir. Sıfır polinomunun derecesi tanımsızdır.

  Ü a0 ¹ 0 ve a1 = a2 = a3 = ... an – 1 = an = 0 ise P(x) polinomuna sabit polinom denir. Sabit polinomunun derecesi sıfırdır.


  Her polinom bir fonksiyondur. Fakat her fonksiyon polinom olmayabilir.

  Buna göre fonksiyonlarda yapılan işlemler polinomlarda da yapılır.

  C. ÇOK DEĞİŞKENLİ POLİNOMLAR

  P(x y) = 3xy2 – 2x2y – x + 1

  biçimindeki ifadelere iki değişkenli polinomlar denir. Bu polinomda aynı terimdeki değişkenlerin üsleri toplamından en büyük olanına polinomun derecesi denir.  D. POLİNOMLARDA EŞİTLİK

  Aynı dereceli en az iki polinomun eşit dereceli terimlerinin katsayıları birbirine eşit ise bu polinomlara eşit polinomlar denir.  Ü P(x) polinomunun katsayıları toplamı P(1) dir.

  Ü P(x) polinomunda sabit terim P(0) dır.
  Herhangi bir polinomda; kat sayılar toplamı bulunurken o polinomda değişkenler yerine 1 yazılır. Sabit terim bulunurken o polinomda değişkenler yerine 0 (sıfır) yazılır.

  P(ax + b) polinomunun; kat sayıları toplamı

  P(a + b) ve sabit terimi P(b) dir.

  Ü P(x) polinomunun;

  Çift dereceli terimlerinin kat sayıları toplamı:'dır.


  Tek dereceli terimlerinin kat sayıları toplamı:'dır.


  E. POLİNOMLARDA İŞLEMLER

  1. Toplama ve Çıkarma

  P(x) = anxn + an – 1xn – 1 + an – 2xn – 2 + ...

  Q(x) = bnxn + bn – 1xn – 1 + bn – 2xn – 2 + ...

  olmak üzere  P(x) + Q(x) = (an + bn)xn + (an – 1 + bn–1)xn – 1 + ...

  P(x) – Q(x) = (an – bn)xn + (an – 1 – bn–1)xn – 1 + ...

  olur.  2. Çarpma

  İki polinomun çarpımı birisinin her bir teriminin diğerinin her bir terimi ile ayrı ayrı çarpımlarından elde edilen terimlerin toplamına eşittir.  3. Bölme

  der [P(x)] ³ der [Q(x)] ve Q(x) ¹ 0 olmak üzere


  P(x) : Bölünen polinom

  Q(x) : Bölen polinom

  B(x) : Bölüm polinom

  K(x) : Kalan polinomdur.  Ü P(x) = Q(x) . B(x) + K(x)

  Ü der [K(x)] < der [Q(x)]

  Ü K(x) = 0 ise P(x) polinomu Q(x) polinomuna tam bölünür.

  Ü der [P(x)] = der [Q(x)] + der [B(x)]  Polinomlarda bölme işlemi sayılarda bölme işlemine benzer biçimde yapılır.

  Bunun için;

  1) Bölünen ve bölen polinomlar x in azalan kuvvetlerine göre sıralanır.

  2) Bölünen polinom soldan ilk terimi bölen polinomun ilk terimine bölünür.

  3) Bulunan bu bölüm bölen polinomun bütün terimleri ile çarpılarak aynı dereceli terimler alt alta gelecek biçimde bölünen polinomun altına yazılır.

  4) Bulunan sonuç bölünen polinomdan çıkarılır. Fark polinomuna da aynı işlem uygulanır.

  5) Yukarıdaki işlemlere kalan polinomun derecesi bölen polinomun derecesinden küçük oluncaya kadar devam edilir.  F. KALAN POLİNOMUN BULUNMASI

  Kalan polinomu klasik bölme işlemiyle ya da aşağıdaki 3 yöntemden biri ile bulabiliriz.  1. Bölen Birinci Dereceden İse

  Bir polinomun ax + b ile bölümünden kalanı bulmak için polinomda değişken yerine yazılır.
  P(x) in x – b ile bölümünden kalan P(b) dir.

  • P(mx + n) nin ax + b ile bölümünden kalan  . Bölen Çarpanlara Ayrılıyorsa

  Bölen çarpanlara ayrılıyorsa her çarpan sıfıra eşitlenir. Bulunan kökler polinomda yazılarak kalan bulunur.

  P(x) polinomunun a(x – b) . (x – c) ye bölümünden kalan mx + n ve bölüm polinom Q(x) ise

  P(x) = a(x – b) . (x – c) . Q(x) + mx + n olur.

  P(b) = mb + n ... (1)

  P(c) = mc + n ... (2)

  (1) eşitliği ile (2) eşitliğinin ortak çözümünden m ve n bulunur.


  Bölen polinomun derecesi n ise kalan polinomun derecesi en fazla (n – 1) dir.

  3. Bölen Çarpanlarına Ayrılamıyorsa

  Bölen çarpanlarına ayrılamıyorsa aşağıdaki 2 yöntem sırasıyla uygulanarak kalan polinom bulunur.

  1) Bölen polinom sıfıra eşitlenerek en büyük dereceli değişkenin eşiti bulunur.

  2) Bulunan ifade bölünen polinomda yazılır.

  • P(x) polinomunun ax2 + bx + c ile bölümünden kalanı bulmak için P(x) polinomunda x2 yerine yazılır.  4. P(x) Polinomu (ax + b)n İle Tam Bölünüyorsa (n Î N+ n > 1)


  ......................

  ......................

  ......................  P'(x) : P(x) polinomunun 1. türevidir.)
  P(x) = axn + bxm + d ise

  Pı(x) = a . nxn–1 + b . mxm–1 + 0

  Pıı(x) = a . n . (n – 1)xn–2 + b . m(m –1).xm–2 dir.


  P(x) polinomunun (x – a) ile bölümünden elde edilen bölüm Q(x) ve kalan k1 Q(x) polinomunun (x – b) ile bölümünden kalan k2 ise

  P(x) in (x – a) (x – b) ile bölümünden kalan

  K(x) = (x – a) k2 + k1 olur.

  G. BASİT KESİRLERE AYIRMA

  a b c d e f A B birer reel (gerçel) sayı olmak üzere  eşitliğinde A yı bulmak için A nın paydasının kökü bulunur.


  eşitliğinde A yı bulmak için A nın paydasının kökü bulunur.


  Bulunan bu değer eşitliğin sol yanında A nın paydası atılarak elde edilen de yazılır.
  Aynı işlemler B için de yapılır. Buna göre


  . DERECE İLE İLGİLİ İŞLEMLER

  m > n olmak üzere

  der[P(x)] = m

  der[Q(x)] = n olsun.

  Buna göre

  1) der[P(x) ± Q(x)] = m dir.

  2) der[P(x) . Q(x)] = m + n dir.

  3) P(x) in Q(x) ile bölümünden elde edilen bölüm polinomu B(x) ise der[B(x)] = m – n dir.

  4) k Î N+ için der[Pk(x)] = k . m dir.

  5) der[P(kx)] = m k ¹ 0 dır.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  P O L İ N O M


  Polinomlarla İlgili Temel Kavramlar:

  a0 a1 a2 ....an-1 an  R ve n  N olmak üzere P(x) = an xn + an-1 xn-1 + .... + a1 x + a0 şeklindeki ifadelere x değişkenine bağlı reel katsayılı n’inci dereceden bir polinom denir.

  1. an xn an-1 xn-1 .... ak xk ..... ayx a0 ifadelerinin her birine P(x) polinomunun terimleri denir.
  2. an an-1 .... ak .... ay a0 reel sayılarına polinomun terimlerinin katsayıları denir.
  3. P(x) polinomunda anxn terimindeki en büyük n sayısına polinomun derecesi denir ve [P(x)]=n şeklinde gösterilir.
  4. Derecesi en büyük olan anxn terimindeki an reel sayısına polinomun katsayısı a0 sabitine ise polinomun sabit terimi denir.
  5. P(x) polinomu terimlerin azalan derecelerine göre
  P(x) = anxn + an-1xn-1 + .... + a1x + a0 şeklinde veya P(x) polinomu terimlerin artan derecelerine göre
  P(x) = a0 + a1x + a2x2 + .... + an-1xn-1 + anxn biçiminde sıralanır.
  6. Katsayıları reel sayılardan oluşan polinoma “Reel Katsayılı Polinom” denir ve reel katsayılı polinomlar kümesi R[x] ile gösterilir.

  Örnek:
  P(x) = 2x5-3/n +xn-2 + 4 ifadesinin bir polinom olması için n  N kaç olmalıdır?

  Çözüm:
  5-3/n ifadesinin bir doğal sayı olması gerekir bunun için n yerine verilecek sayının 3’ün bölenleri olmalıdır.
  3’ün bölenleri ise n = 1 n = 3 n = -1 n = -3 Ayrıca n-2  0 den n  2 olması gerekir. O halde bu iki şartı da gerçekleyen n = 3 sayısıdır. Buna göre P(x) polinomu
  P(x) = 2x5-3/3 + x3-2 + 4
  P(x) = 2x4 + x + 4 dür.

  ÇOK DEĞİŞKENLİ POLİNOM

  P(x y) = x3y2 – 2x4 y3 + xy + x – y + 1 şeklindeki polinomlara x ve y değişkenlerine bağlı reel katsayılı bir polinom denir.

  Bu polinomların derecesi x ve y’nin dereceler toplamının en büyüğüdür.
  der P(x y) = der P(x) + der P(y) dir.

  Yukarıdaki iki değişkenli polinomun derecesi ikinci terimdeki x ve y’nin dereceler toplamıdır.
  Der P(x y) = 4 + 3 = 7 dir.

  Örnek
  P(x y) = 2x2y4 – 3x3y5 + x2y3-y5 + 1 polinomunun derecesi kaçtır?

  Çözüm:
  2x2y4 teriminin derecesi 2 + 4 = 6
  -3x3y5 teriminin derecesi 3 + 5 =8
  x2y3 teriminin derecesi 2 + 3 = 5
  -y5 teriminin derecesi 5
  Yukarıda belirtilen en büyük dereceli terimin derecesi P(x y) polinomunun derecesidir. O halde der P(x y) = 8 dir.

  Örnek
  P(x) = x3 – 3x2 + 4x – 2 ise
  P(2)= ? P(0) = ? P(1) = ?

  Çözüm:
  P(2) = 23 – 3.22 + 4.2 – 2
  = 8 – 12 + 8 – 2 = 2 bulunur.
  P(0) = 03 – 3.02 + 4.0 – 2 = - 2 bulunur.
  P(1) = 13 – 3.12 + 4.1 – 2
  = 1 – 3 + 4 – 2 = 0 bulunur.


  SIFIR POLİNOMU

  P(X) = anxn + an-1xn-1 + ... + a2x2 + a1x + a0 polinomunda
  an = an-1 = ... = a1 = a0 = 0 ise; P(x) = 0xn + 0xn-1 + ... + 0x2 + 0x + 0 polinomuna sıfır polinomu denir.

  Sıfır polinomu 0 ile gösterilir. Sıfır polinomunun derecesi belirsizdir.

  Örnek
  P(x) = (m + 3)x2 + (n – 5) x + 1 polinomunun sıfır polinomu olması için; m n ve t reel sayılarını belirtelim.

  Çözüm
  P(x) polinomunun sıfır polinomu olması için;
  m + 3 = 0 n – 5 = 0 t = 0 ;
  m = -3 n = 5 t = 0 olmalıdır.


  SABİT POLİNOM

  P(x) = anxn + an-1xn-1 + ... + a1x + a0 polinomunda an = an-1 = ... = a1 = 0 ve a0  0 ise; P(x) polinomuna sabit polinom denir.

  0xn + 0xn-1 + ... + 0x + a0 sabit polinomu a0 ile gösterilir.
  x0 = 1 olduğundan; a0 sabit polinomu a0x0 biçiminde yazılabilir. Buna göre sabit polinomun derecesi 0 dır.

  Örnek P(x) = (a – 4)x2 + bx + 7 polinomunun sabit polinom olması için a ve b sayılarını belirtelim.

  Çözüm
  P(x) = A – 4)x2 + bx + 7 polinomunun sabit polinom olması için a – 4 = 0 ve b = 0 olmalıdır. Buna göre a = 4 ve b = 0 dır.

  İKİ POLİNOM EŞİTLİĞİ

  Dereceleri aynı ve aynı dereceli terimlerinin kat sayıları eşit olan iki polinoma eşit polinomlar denir.

  n. dereceden
  A(x) = anxn + an-1xn-1 + ... + a2x2 + a1x + a0 ve
  B(x) = bnxn + bn-1xn-1 + ... + b2x2 + b1x + b0 polinomları için;
  A(x) = B(x)  an = bn an-1 = bn-1 ... a2 = b2 a1 a0 = b0 dır.

  Örnek
  A(x) = 5x3 + (a + 1x2 + d
  B(x) = (b - 1)x3 – 3x2 – (2c – 3) x + polinomları veriliyor. A(x) = B(x) olması için; a b c ve d yi bulalım.

  Çözüm
  A(x) = 5x3 + (a + 1)x2 + d = 5x3 + (a + 1)x2 + 0x + d
  B(x) = (b – 1)x3 - 3x2 – (2c – 3)x + olduğundan;
  A(x) = B(x)  5 = b – 1 a + 1 = -3 0 = -(2c – 3) d =
  b = 6 a = -4 c = d = dir.


  POLİNOM FONKSİYONLARI

  P : R  R
  x  P(x) = anxn + an-1xn-1 + ... + a1x + a0 fonksiyonuna polinom fonksiyonu denir.

  P : R  R
  x  P(x) = 5x3 + 2x2 – 3x + 1 ifadesi polinom fonksiyonudur.

  Örnek
  P(x) = x2 + 2x + 1 polinomu için P(X-1) polinomunu bulunuz.

  Çözüm
  P(x-1)’i bulmak için P(x)’de x yerine x-1’i yazalım.
  P(x-1) = (x-1)2 + 2(x-1) + 1
  = x2 – 2x + 1 + 2x – 2 + 1 = x2
  P(x-1) = x2 olarak bulunur.

  II: Yol:
  Önce P(x) = x2 + 2x + 1 = (x+1)2 olarak yazıp x yerine x-1’i yazalım.
  P(x-1) = (x-1+1)2 = x2 bulunur.

  Örnek
  P(x) polinomu için
  P(x+2) = x3 – 2x2 + 4 eşitliği veriliyor. Buna göre P(x) polinomunu bulunuz.

  Çözüm
  P(x+2) = x3 - 2x2 + 4 eşitliğinde
  H = x + 2  h –2 = x’i yerine yazalım.
  P(h – 2 + 2) = (h – 2)3 – 2(h – 2)2 + 4
  P(h) = (h – 2)3 – 2(h – 2)2 + 4
  P(x) = (x – 2)3 – 2(x – 2)2 + 4 bulunur.


  POLİNOM KATSAYILAR TOPLAMI

  P(x) = anxn + an-1xn-1 + ... + a1x + a0 polinomunda x = 1 yerine yazılırsa
  P(1) = an + an-1 + ... + a1 + a0 katsayılar toplamı bulunur.
  P(x) polinomunda x = 0 yerine yazılırsa sabit terimi bulunur.

  Örnek
  P(x) = 2x4 + 5x3 – 3x2 + x – 1 polinomunun katsayıları toplamını bulunuz.

  Çözüm
  P(x) de x = 1 ‘i yerine yazalım.
  P(1) = 2.14 + 5.13 – 3.12 + 1-1
  = 2 + 5 – 3 + 1 – 1 = 4 bulunur.

  POLINOMLARDA İŞLEMLER

  Polinomlarda Toplama İşlemi

  A(x) = a4x4 + a3x3 + a2x2 + a1x + a0
  B(x) = b3x3 + b2x2 + b1x + b0
  Polinomları verilsin bu iki polinomu toplarken aynı dereceli terimler kendi arasında toplanarak iki polinomun toplamı elde edilir.
  A(x) + B(x) = a4 x4 + ( a3 + b3 ) x3 + ( a2 + b2 ) x2 + ( a1 + b1 ) x + a0 + b0

  Örnek
  P(x) = x3 + 2x2 – 3x + 1 Q(x) = 3x2 + 3 x + 4 polinomlarının toplamı olan polinomu bulunuz.

  Çözüm
  P(x) + Q(x) = x3 + (2+3) x2 + (-3) + 3) x + 1 + 4
  = x3 + 5x2 + (3-3) x + 5 dir.

  Buna göre iki polinomun toplamı yine bir başka polinom olduğundan polinomlar toplama işlemine göre kapalıdır.

  1. Polinomlar kümesi toplama işlemine göre kapalıdır.
  2. Polinomlar kümesinde toplama işleminin değişme özelliği vardır.
  3. Polinomlar kümesinde toplama işleminin birleşme özelliği vardır.
  4. Sıfır polinomu polinomlar kümesinde toplama işlemine göre birim elemanıdır.
  5. Her polinomun toplama işlemine göre tersi vardır.


  İki Polinomun Farkı

  P(x) ve Q(x) polinomları için P(x) – Q(x) = P(x) + (-Q(x)) tir.
  P(x) – Q(x) polinomuna P(x) polinomu ile Q(x) polinomunun farkı denir.

  Örnek
  A(x) = 5x4 + x3 – 3x2 + x + 2 ve

  B(x) = - 5x4 + x3 + 2x2 + polinomları için A(x) – B(x) farkını bulalım.

  Çözüm
  B(x) = -5x4 + x3 + 2x2 + ise -B(x) = 5x4 - x3 – 2x2 - dir.
  A(x) – B(x) = A(x) + (-B(x))
  = (5x4 + x3 – 3x2 + x + 2) + (5x4 - x3 –2x2 - )
  = (5 + 5)x4 + ( - )x3 + (-3 –2)x2 + x + (2 - )
  = 10x4 – x3 – 5x2 + x - olur.
  Bu örnekte görüldüğü gibi iki polinomun farkı da bir polinomdur.
  Her A(x) ve B(x) polinomları için A(x) – B(x) ifadesi de polinom olduğundan; polinomlar kümesi çıkarma işlemine göre kapalıdır.

  Polinomlarda Çarpma İşlemi

  A(x) ve b(x) gibi iki polinomun çarpımı A(x) ‘in her terimi B(x)’in her terimi ile ayrı ayrı çarpılarak bulunur.
  anxn ile bkxk teriminin çarpımı
  anxn . bkxk = (an . bk) xn+k dir.
  Yani (5x3) . (-2x4) = 5 . (-2) x3+4 = -10x7
  Bu çarpmaya göre aşağıdaki eşitliği yazabiliriz.
  Der [A(x) . B(x) ] = der (A(x)) + der (B(x))

  Örnek
  A(x) = 3x4 + 1 B(x) = x2 + x
  C(x) = x2 – x + 1 polinomları veriliyor.
  a) A(x) . B(x)
  b) B(x) . C(x) çarpımlarını bulunuz.

  Çözüm
  a) A(x) . B(x) = (3x4 + 1) . (x2 + x)
  = 3x4 . x2 + 3x4 . x + x2 + x
  = 3x6 + 3x5 + x2 + x

  b) B(x) . C(x) = (x2 + x) . (x2 – x + 1)
  = x2 . x2 – x2 . x + x2 . 1 + x . x2 – x . x + x . 1
  = x4 – x3 + x2 + x3 – x2 + x + 1
  = x4 + x + 1 bulunur.

  Polinomlarda çarpma işleminin aşağıdaki özellikleri vardır.

  1. Kapalılık (iki polinomun çarpımı yine bir polinomdur.
  2. Değişme özelliği vardır.
  3. Birleşme özelliği vardır.
  4. Çarpma işleminin birim (etkisiz) elemanı P(x) = 1 sabit polinomudur.
  5. Polinomlar kümesinde çarpma işlemine göre bazı polinomların tersi yoktur.
  Yani P(x) = x2 polinomunun tersi 1/x2 ifadesi polinom değildir.
  6. Polinomlar kümesinde çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği vardır.
  A(x) . (B(x) + C(x)) = A(x) . B(x) + A(x) . C(x)


  Polinomlar Halkası

  Toplama ve çarpma işleminin özelliklerinden görüldüğü gibi R[x] polinomlar kümesi;
  1. (R[x]+) sistemi değişmeli gruptur.
  2. R[x] kümesi çarpma işlemine göre kapalı ve çarpma işleminin birleşme özelliği vardır.
  3. R[x] kümesinde çarpma işleminin toplama işlemi üzerinde dağılma özelliği vardır.
  O halde (R[x] + . ) sistemi bir halkadır. Buna polinomlar halkası denir.


  Polinomlarda Bölme İşlemi

  A(x) polinomunun B(x) polinomuna bölümü

  A(x) B(x)
   T(x)

  .
  -___________
  R(x)

  Burada A(x) = B(x) . T(x) + R(x) şeklinde yazılır.
  Bu bölme işlemi yapışırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

  1. Polinomlar azalan kuvvetlerine göre sıralanmalıdır.
  2. Bölünen polinomun derecesi bölen polinomun derecesinden büyük olmalıdır.
  DerB(x) < derA(x)

  3. Kalanın derecesi bölenin derecesinden küçük olmalıdır.
  Der R(x) < der B(x)

  4. R(x) = 0 ise A(x) polinomu B(x) polinomuna tam bölünüyor denir.
  5. der A(x) = der B(x) + der T(x)

  der = der A(x) – der B(x) dir.


  Örnek
  P(x) = x4-2x2 + x 5 polinomunu
  Q(x) = x2 + 3x – 1 polinomuna bölelim.

  x4 – 2x2 + x + 5 x2 + 3x – 1
  _____________ = x2
  x2- 3x + 8

  ± x4 ± 3x3 ± x2 = -3x
  -__________________
  -3x3 – x2 + x + 5 = 8
  ±3x3 ± 9x2 ±3x
  -_________________
  8x2 – 2x + 5
  ± 8x2 ± 24x ±8
  -_________________
  - 26x + 13

  Bölüm : x2 – 3x + 8
  Kalan : -26x + 13


  Horner Metodu

  Bölen birinci dereceden ya da birinci dereceden polinomların çarpımından oluşuyorsa bu metot uygulanabilir.

  Örnek
  Px3 + qx2 + nx + s polinomunu (x – a) ‘ ya bölelim.

  Çözüm
  1. Bölünen polinomun katsayıları x’in azalan kuvvetlerine göre sıralanır.
  2. Bölümün derecesi bölünenin derecesinden küçük olacağı için bölümde x3’ün katsayısı 0 olur.
  3. p katsayısı aşağıya aynen yazılır.
  4. a p ile çarpılır q’nun altına yazılarak toplanır. Ap + q olarak yazılır.

  Bu işleme kalan bulunana kadar devam edilir.
  px3 + qx2 + rx + s x – a = 0 ise x = a

  Örnek
  P(x) = x4 – x3 + 3x + 4 polinomunun x – 2’ye bölündüğünde bölüm ve kalanı horner metodu yardımıyla bulunuz.

  Çözüm
  P(x)’in katsayılarını belirleyip tabloda gösterelim. Ayrıca x –2 = 0  x = 2 ‘yi yerine yazalım.

  Bölümün Katsayıları Kalan  -1 0 3 4
  2 1 2 2 4 14
  1 1 2 7 18

  Bölümün Katsayıları Kalan

  Bölüm B(x) = x3 + x2 + 2x + 7
  Kalan R(x) = 18 bulunur.
  Bölme İşlemi Yapmadan Kalan Bulma

  Bir P(x) Polinomunun x – a ile Bölünmesinde Elde Edilen Kalan
  Bir P(x) polinomunun (x – a) ile bölünmesinden elde edilecek bölüm Q(x) ve kalan k olsun. (x – a) birinci dereceden olduğundan kalan sabit bir sayıdır. P(x) = (x – a) Q (x) + k eşitliği her x için geçerlidir. Burada x yerine a yazarsak P(a) = 0.Q(a) + k  P(a) = k bulunur.

  Bir P(x) polinomunun (x – a) ile bölünmesinden elde edilen kalan P(x) ya eşittir. O halde bir polinomun (x – a) ile bölünmesinden kalanı bulmak için (x – a = 0  x = a olur.) polinomda x yerine a değeri yazılır.

  Örnek
  P(x) = x2 – 3x + 21 polinomunun (x – 2) ile bölünmesinden elde edilen kalanı bulunuz.

  Çözüm
  X – 2 = 0  x = 2 dir. Bulacağımız kalan P(2) olacaktır. Öyleyse P(2) = 22 – 3 . 2 + 21 = 19 olur.

  Bir P(x) Polinomunun ax + b ile Bölünmesinden Elde Edilen Kalan
  Bölen birinci dereceden olduğundan kalan yine sabit olur. Bölen olarak (ax + b) polinomunu alalım. Bu durumda P(x) = (ax + b) Q (x) + k yazılır.
  Ax + b = 0  x = olur. Polinomda x yerine yazılırsa P( ) = k bulunur. O halde bir P(x) polinomunun (ax + b) ile bölünmesinden kalanı bulmak için polinomda x yerine yazılır.

  Örnek
  P(x) = x3 – 4x + 1 polinomunun 2x – 1 ile bölünmesinden kalanı bulunuz.

  Çözüm
  P ( ) = - 4. + 1 = - 2 + 1 = olur.


  Bir P(x) Polinomunun x2 + a x3 + a x4 + a ile Bölünmesinden Elde Edilen Kalan
  P(x) polinomunun x2 + a ile bölünmesinden elde edilen kalanı bulmak için polinomda x2 yerine –a yazılır.
  P(x) polinomunun x3 + a ile bölünmesinden elde edilen kalanı bulmak için polinomda x3 yerine –a yazılır.
  P(x) polinomunun x4 + a ile bölünmesinden elde edilen kalanı bulmak için polinomda x4 yerine –a yazılır.

  Örnek
  P(x) = x4 – x3 + x2 + 7x –1 polinomunun x2 + 2 ile bölünmesinden kalanı bulunuz.

  Çözüm
  İstenen kalanı bulmak için (x2 + 2 = 0  x2 = -2) polinomda x2 yerine –2 yazarız.
  P(x) = x2 . x2 – x2 . x + x2 + 7x – 1 olur.
  Kalan : (-2) ( -2) – (-2) . x – 2 + 7x – 1 = 4 + 2x + 7x – 3 = 9x + 1 bulunur.

  Bir Polinomun (x – a) (x – b) ile Bölünmesinden Elde Edilen Bölüm ve Kalan
  Bir P(x) polinomunun (x – a) . (x – b) ile bölünmesini Horner yöntemi ile yapabiliriz. Verilen P(x) polinomu önce (x – a) ile bölünür sonra elde edilen bölüm (x – b) ile bölünür.

  Örnek
  Bir P(x) polinomunun (x + 3) (x – 2) ile bölünmesinden kalanı bulunuz.

  Çözüm
  (x + 3) (x – 2) polinomu 2. dereceden olduğuna göre kalan polinom en fazla 1. derecedendir. Kalan polinom K(x) = ax + b biçimindedir. Bölüm özdeşliği yazılırsa
  P(x) = (x + 3) (x – 2) B(x) + ax + b biçiminde olur.
  P(-3) = -5 ve P(2) = 4 olduğu veriliyor.
  P(-3) = (-3 + 3) (-3 –2) . B (-3) –3a +b  P(-3) = -3a + b
  P(2) = (2 + 3) (2 – 2) . B(2) + ‘a +b  P(2) = 2a +b olur.

  -3a + b = -5
  2a + b = 4
  denklem sistemi çözülürse a = ve b = olur. Buradan K(x) = x + bulunur.

  Örnek
  Bir P(x) polinomunun x2 + 2 ile bölünmesinden kalan –2x + 6 ve P(x) polinomunun kat sayıları toplamı 7 ise bu P(x) polinomunun (x2 + 2) (x – 1) ile bölünmesinden kalanı bulunuz.

  Çözüm
  Bir P(x) polinomunun kat sayıları toplamını bulmak için polinomda x yerine 1 yazılır. P(1) verilen polinomun kat sayıları toplamıdır. Burada P(1) = 7 veriliyor. Diğer taraftan kalan en fazla 2. dereceden ax2 + bx + c biçiminde olur. Bölmenin özdeşliği yazılırsa;
  P(x) = (x2 + 2) (x – 1) b(x) + ax2 + bx + c olur. Polinomda
  x = 1 için P(19 = (1 + 2) . (1 – 1) . B(1) + a + b + c = a + b + c = 7 ve
  x2 = -2 yazılırsa -2a + bx + c = - 2x + 6 olur.
  bx + c – 2a = -2x + 6  b = -2 ve c-2a = 6 olur. Ayrıca b = -2 ise a + b + c = 7 den
  a – 2 + c = 7  a + c = 9 dur.
  c - 2a = 6
  a + c = 9
  Sistemi çözülürse a = 1 c = 8 bulunur. Oyleyse K(x) = x2 – 2x + 8 olur.  KULLANDIĞIM KAYNAKLAR

  1) M.E.B YAYINLARI MATEMATİK LİSE 1 DERS KİTABI
  2) ZAFER DERSANESİ YAYINLARI KİTABI
  3) GÜVEN-DER YAYINLARI ÖSS KİTABI
  4) BAŞARI YAYINLARI LİSE 1 MATEMATİK DERS KİTABI
  5) AYDIN YAYINLARI LİSE 1 MATEMATİK DERS KİTABI
  6) OKUL MATEMATİK DEFTERİ

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Tanım

  a0a1a2.....an reel sayılar ve n N olmak üzere anxn + an – 1xn-1 + an-2xn-2 + ... + a1x + a0 biçimindeki ifadelere x’e göre yazılmış reel katsayılı polinom denir. Anxn teriminde an sayısına katsayı n’ye de terimin derecesi denir.

  En büyük dereceli terimin derecesi polinomun dercesidir. Derece yerine kısaca “der” yazılır. Polinomlar P(x) Q(x) ... ile gösterilir.

  Reel katsayılı polinomların kümesi R|x| ile gösterilir. Katsayıları rasyonel sayılardan oluşan polinoma “rasyonel katsayılı polinom” denir.

  Rasyonel katsayılı polinomların kümesi Q|x| tir. Katsayıları tam sayılardan oluşmuş “tam katsayılı polinomların kümesi” de Z|x| tir.


  Z|x| Q|x| R|x|

  Örnek


  a) x4 + 5x2 – 7x + 6

  Çözüm

  Dördüncü dereceden polinom.


  b)x3 + + 4
  x3 + + 4 = x3 + 3x-1 + 4 ifadesi polinom değildir. Çünkü –1 üssü doğal sayı değildir.

  c)5x6 + + 1
  5x6+ + 1= 5x6 + x1/2 + 1 ifadesi polinom değildir. Çünkü üssü doğal sayı değildir.

  d)2x + 7
  Birinci dereceden polinom.


  e)x3 + x2 – 7x + 5

  Üçüncü dereceden polinom.


  SABİT POLİNOM

  P(x) = a (a R) polinomuna sabit polinom denir. Sabit polinomun dercesi sıfırdır.

  Örnek


  P(x) = 4
  Q(x) = Polinomları sabit polinomlardır.
  R(x) =

  NOT

  P(x) = 0 sıfır polinomu sabit polinomdur.
  P(x) = 0 = 0 . x0 = 0 . x1 = 0 . x7 = ... yazılabileceğinden sıfır polinomunun dercesi belirsizdir. Bu nedenle sıfır polinomunun derecesi yoktur denir.

  Örnek

  P(2x – 3) = x4 + 2x2 – x + 5 ise P(1) in değerini bulunuz.

  Örnek

  P(2x – 3) = 4x2 + 6x + 1 olduğuna göre P(x) polinomunu bulunuz.

  Çözüm

  2x – 3 = 1 => x = 2 yazılır.
  P(4 – 3) = 16 + 8 – 2 + 5
  P(1) = 24 + 3 = 27 bulunur.
  Çözüm

  P(2x - 3) ifadesinden P(x) i elde etmek için fonksiyonlarda olduğu gibi x yerine 2x-3 ün tersi yazılır.
  P(2x – 3) = 4x2 + 6x + 1
  P(x) = 4 ()2 + 6 () + 1
  P(x) = 4 . + 3(x + 3) + 1
  P(x) = x2 + 6x + 9 +3x + 9 + 1
  P(x) = x2 + 9x + 19 olur.


  İKİ DEĞİŞKENLİ POLİNOMLAR

  P(x y) = 3x4y3 + 5x3y + 6x – 2y + 5 ifadesi x ve y’ ye göre yazılmış reel katsayılı polinomdur. Bu polinomda

  3x4y3 terimin derecesi 3 + 4 = 7
  5x3y terimin derecesi 3 + 1 = 4
  6x terimin derecesi 1
  - 2y terimin derecesi 1
  5 terimin derecesi 0


  P(x y) polinomunun derecesi 7 dir.


  Örnek

  P(x y) = 2x3y2 – x2y + 2y – x + 2
  P(1 2) nin değerini bulunuz.
  Çözüm

  X = 1 y = 2 yazılır.
  P (1 2) = 2 . 1 . 4 – 1 . 2 + 2 . 2 – 1 + 2
  P (1 2) = 8 – 2 + 4 + 1 = 11 bulunur.


  Örnek

  X3 + 2x2 + 3x + 5 = (x2 + x + 1)(x + a) + bx+c
  Eşitliğini sağlayan c kaçtır ?

  Çözüm

  X3 + 2x2 + 3x + 5 = x3 + ax2 + x2 + ax + x + a +bx + c
  X3+ 2x + 3x + 5 = x3 + (a + 1)x2 + (a + b + 1)x +a +c
  a+ 1 = 2 => a = 1
  a + b + 1 = 3 => 1 + b + 1 = 3 => b = 1
  a + c = 5 => 1 + c = 5 => c =4 olur.

  Örnek

  = + eşitliğini sağlayan A ‘nın değeri kaçtır?
  Çözüm

  = +

  =

  3x + 1 = A(2x + 3) + B(x – 2)
  3x + 1 = 2Ax + 3A + Bx – 2B
  3x + 1 = (2A + B)x + 3A – 2B
  Buradan polinomların eşitliğine göre

  2A + B = 3 A = 1 bulunur.
  3A – 2B =1


  İKİ POLİNOMUN EŞİTLİĞİ

  Aynı dereceli iki polinomun eşit dereceli terimlerinin katsayıları eşitse bu iki polinoma eşit polinomlar denir.  KATSAYILAR TOPLAMI

  P(x) = anxn + an – 1 xn – 1 + ... + a0 polinomunda x = 1 yazılırsa
  Örnek

  P(x) = (3x2 – 2x + 4).(x3 + 2x + 3) polinomunun katsayılar toplamını bulunuz.
  Çözüm

  X = 1 yazılır
  P(1) = (3 – 2 + 4).(1 + 2 + 3)
  = 5 . 6
  = 30 bulunur.
  Örnek

  P(3x + 4) = 5x3 – 7x2 – 3x + 5
  Polinomu veriliyor. P(x) polinomunun katsayılar toplamını bulunuz.

  Çözüm

  P(x) polinomunun katsayılar toplamı P(1) dir.
  P(3x + 4) = p(1) => 3x + 4 = 1
  X = - 1
  P(3x + 4) polinomunda x = - 1 yazılırsa P(1) bulunur.
  P(1) = 5(-1)3 – 7(-1)2 – 3(-1) + 5
  = - 5 – 7 + 3 + 5
  = - 4


  P(1) = an + an – 1 + ... + a0 katsayılar toplamı bulunur.


  SABİT TERİM


  P(x) = anxn + an-1xn-1 + ... + a0 polinomunda sabit terimi bulmak için x = 0 yazılır.
  P (0) = a0 olur.

  Örnek

  P(2x + 4) = 3x2 – x + 7 polinomu veriliyor. P(x) polinomunun sabit terimini bulunuz.
  Çözüm

  P(x) polinomunun sabit terimi P(0) dır.
  P(2x + 4) polinomunda 2x + 4 = 0 => x = -2 yazlılır.
  P(0) = 3(-2)2 – (-2) + 7
  P(0) = 12 + 2 +7 = 21 olur.


  POLİNOMLARDA TOPLAMA


  İki polinom toplanırken dereceleri aynı olan terimlerin katsayıları toplanır.

  Örnek

  P(x) = 3x3 – 7x2 + 6x + 2
  Q(x) = 2x3 + x2 – 7x + 5
  Polinomlarının toplamını bulunuz.
  Çözüm

  P(x) + Q(x) = (3x3 – 7x2 + 6x + 2) + (2x3 + x2 – 7x + 5)
  = (3 + 2)x3 + (-7 + 1)x2 + (6 – 7)x + (2 + 5)
  = 5x3 – 6x2 – x + 7 olur.  POLİNOMLARDA ÇARPMA


  P(x) ve Q(x) gibi iki polinomun çarpımı P(x) in her terimi Q(x) in her terimi ile ayrı ayrı çarpılarak yapılır.
  UYARI

  M inci dereceden bir polinomla n inci dereceden bir polinomun çarpımının (m + n) inci dereceden bir polinom olduğuna dikkat edilmelidir.


  Derece[P(x) . Q(x)] = derece P(x) + derece Q(x)

  Örnek

  P(x) ve Q(x) iki polinomdur.
  Q(x) = P(x2) . P(x3) ise Q(x) ‘ in derecesi nedir?

  Çözüm

  P(x) = an xn + an-1 xn-1 + ... + a0
  P(x2) = an x2n + an-1 x2n-2 + ... + a0
  P(x3) = an x3n + an-1 x3n-3 + ... +a0
  Q(x) = P(x2) . P(x3)
  Q(x) in derecesi 2n + 3n = 5n olur. 5 in katları olmalıdır.  POLİNOMLARDA BÖLME

  P(x)’ in derecesi Q(x) ‘ in derecesinden küçük olmamak ve K(x)’ in derecesi B(x)’ in derecesinden küçük olmak üzere ;
  P(x) = Q(x) . B(x) + K(x)
  Eşitliğini sağlayan B(x) polinomuna P(x)’in Q(x)’ e bölümü ve K(x) polinomuna da kalan denir. Tam sayıların bölmesinde olduğu gibi;  P(x) = Q(x) . B(x) + K(x)

  Bölünen Bölen Bölüm Kalan


  NOT

  K(x) = 0 ise P(x) polinomu Q(x) polinomuna tam bölünüyor denir.  Örnek

  P(x) = 2x3 + 3x2 + 5x + 2 polinomunu
  Q(x) = x2 + x +1 polinomuna bölerek bölümü ve kalanı bulunuz.


  Çözüm

  2x3 + 3x2 + 5x + 2 x2 + x + 1
  2x3 2x2 2x 2x + 1
  x2 + 3x + 2
  x2 x 1
  2x + 1
  Bölüm = 2x + 1
  Kalan = 2x + 1

  Örnek

  P(x) polinomu x + 3 ile bölündüğünde bölüm x2 + x + 2 ve kalan 7 ise P(x) polinomu nedir?

  Çözüm

  P(x) = (x + 3) (x2 + x + 2) + 7
  P(x) = x3 + x2 + 2x + 3x2 + 3x + 6 + 7
  P(x) = x3 + 4x2 + 5x + 13
  Örnek

  P(x) polinomunun x + 2 ile bölünmesinde bölüm Q(x) ve kalan 3 tür. Q(x) polinomunun x – 1 ile bölümündeki kalan 6 dır. Buna göre P(x) ‘ in (x2 + x – 2) ile bölünmesindeki kalan nedir?
  Çözüm

  P(x) = (x + 2) Q(x) + 3
  Q(x) = (x – 1) . T(x) + 6 yazılır.
  İlk eşitlikte Q(x) yerine ikinci eşitlik yazılır.
  P(x) = (x + 2) [(x – 1) . T(x) + 6] + 3
  = (x2 + x – 2) T(x) + 6x + 12 + 3
  = (x2 + x – 2) T(x) + 6x + 15

  Bölen Kalan
  Kalan = 6x + 15 bulunur.
  HORNER YÖNTEMİ


  Bu yöntem bölen polinom birinci dereceden bir polinom olduğunda kolaylık sağlar.


  Örnek

  P(x) = 3x3 – 5x2 + 2x + 4 polinomunu
  Q(x) = x + 2 polinomuna bölerek bölüm ve kalanı bulunuz.  Çözüm

  1)Böleni sıfır yapan x değeri bulunur.
  x + 2 = 0 => x = - 2
  2) Polinomun katsayıları aşşağıda görüldüğü gibi sıra ile (büyük dereceli terimden başlayarak) yazılır.


  İlk terim olan 3 ile –2 nin çarpımı –5 in altına yazılır. –5 ile –6 toplanır. –2 ile -11 in çarpımı 2 nin altına yazılır. 2 ile 22 toplanır. –2 ile 24 çarpımı 4 ün altına yazılır ve toplanır. Son kalan sayı kalanı verir. Diğer sayılar bölümün katsayılarıdır.

  Kalan = -44
  Bölüm = 3x2 – 11x + 24 bulunur.

  (Bölen birinci dereceden olduğundan bölümün derecesi bölünenden bir derece küçüktür.)

  Örnek

  P(x) = x4 + ax2 + bx + c polinomunun
  (x – 1)3 ile tam bölünebilmesi için c kaç olmalıdır?
  Çözüm


  a + 6 = 0 => a = -6
  2a + b + 4 = 0 => - 12 + b + 4 = 0 => b = 8
  a + b + c + 1 = 0 => - 6 + 8 + c + 1 = 0
  => c = - 3

  BİR POLİNOMUN (ax + b) İLE BÖLÜMÜNDEKİ KALANI BÖLME YAPMADAN BULMAK


  P(x) = (ax + b) B(x) + K eşitliğinde
  Ax + b = 0 => x = - yazılırsa
  P(- ) = K olur.
  Örnek

  P(x) = x4 + 3x2 + ax + 2 polinomu x – 1
  İle tam bölünebildiğine göre x – 2 ile bölümündeki kalan kaçtır?
  Çözüm

  P(x) polinomu (x – 1) ile bölünebildiğine göre
  P(1) = 0 dır.
  P(1) = 1 + 3 + a + 2 = 0
  a = - 6
  P(x) = x4 + 3x2 – 6x + 2
  P(2) = 16 + 12 – 12 + 2 = 18

  Örnek

  P(x) = 3x2 + 5x + m polinomunun x + 1 ile bölümünden kalan 8 ise m kaçtır?
  Çözüm

  x + 1 = 0 => x = -1
  P(-1) = 8 dir.
  P(-1) = 3 – 5 + m = 8

  m = 10
  Örnek

  P(x) ve Q(x) polinomlarının x + 2 ile bölümünden kalanlar sırayla 3 ve –2 olduğuna göre a’ nın hangi değeri için xP(x) + aQ(x) polinomu x + 2 ile tam olarak bölünür?
  Çözüm

  P(-2) = 3 ve Q(-2) = -2
  XP(x) + aQ(x) polinomunun x + 2 ile bölümünden kalanı bulmak için x = -2 yazılır ve sıfıra eşitlenir.
  -2P(-2) + aQ(-2) = 0
  &eth; -2 . 3 + a . (-2) = 0
  &eth; -6 – 2a = 0
  &eth; a = - 3 bulunur.

  Örnek

  = x2 + x + 5 bağıntısı veriliyor. Q(x) polinomunun x – 2 ile bölümünden kalan 4 olduğuna P(7) nin değeri nedir?
  Çözüm

  Q(x) polinomu (x – 2) ile bölündüğünde kalan 4 olduğuna göre Q(2) = 4 tür.
  = x2 + x + 5 eşitliğinde x yerine 2 yazılırsa
  = 4 + 2 + 5 => = 11
  => P(7) = 44 olur.  BİR POLİNOMUN (xn + a) İLE BÖLÜMÜNDEKİ KALANIN BULUNMASI

  P(x) polinomunda xn yerine –a yazılarak bu polinomun (xn + a) ile bölümündeki kalan bulunur.

  Örnek

  P(x) = x3 + 3x2 + 2x + 1 polinomunun x2 + 1 ile bölümündeki kalan nedir?
  Çözüm

  x2 = -1 yazılır
  P(x) = x2 . x + 3x2 + 2x + 1
  K(x) = - x – 3 + 2x + 1
  K(x) = x – 2

  Örnek

  P(x) = x35 + 3x21 + x14 + 5
  Polinomunun x7 + ile bölümünden elde edilen kalan nedir?
  Çözüm

  x7 + = 0 => x7 = - yazılır.
  P(x) = (x7)5 + 3(x7)3 + (x7)2 + 5
  Kalan = (-)5 + 3(-)3 + (-)2 + 5
  = - - 3 + 8 + 2 +5
  = - 4- 6 + 7
  = 7 - 10 olur.
  Örnek

  P(x) = x3 + 3x2 + ax + b polinomunun x2 – x + 1 ile bölümünden kalanın 7x – 5 olması için a + b toplamı kaç olmalıdır?
  Çözüm

  x2 – x + 1 = 0 => x2 = x – 1 yazılır.
  Ve elde edilecek kalan 7x – 5 e eşitlenir.
  P(x) = x3 + 3x2 + ax + b
  K(x) = x . x2 + 3(x – 1) + ax + b
  K(x) = x(x – 1) + 3x – 3 + ax + b
  K(x) = x2 – x + 3x – 3 + ax + b
  K(x) = ax + 3x + b – 4
  K(x) = (a + 3)x + b – 4
  (a + 3)x + b – 4 = 7x – 5
  a + 3 = 7 => a = 4
  b – 4 = -5 => b = -1
  a + b = 4 – 1 = 3 olur.  NOT

  P(x) polinomunun (ax + b)3 ile tam bölünebilmesi için P’(x) ve P”(x) türev polinomlarının da (ax + b) ile tam bölünmesi gerekir.
  P(x) = (ax + b)3 . B(x)
  P’(x) = 3a (ax + b)2 B(x) + (ax + b)3 B’(x)
  P’(- ) = 0 olur.
  Aynı şekilde P”(x) (ikinci türev) polinomununda (ax + b) ile tam bölündüğü gösterilir.
  Örnek

  P(x) = x4 + ax2 + bx + c polinomunun (x + 1)3 ile bölünebilmesi için c kaç olmalıdır?
  Çözüm

  P(x) = x4 + ax2 + bx + c
  P’(x) = 4x3 + 2ax + b
  P”(x) = 12x2 + 2a
  P”(-1) = 12 + 2a = 0 => a = - 6
  P’(-1) = - 4 – 2a + b = 0 => - 4 + 12 + b = 0 => b = - 8
  P(-1) = 1 + a – b + c = 0 => 1 – 6 + 8 + c = 0
  c = - 3 olur .

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  1-) P(x)= 2x-4
  Q(x)=ax(x-1)+Bx(X+1)+CX2-c
  P(x)=Q(x) olduğuna göre a*b*c = ?
  2-)P(x)=2x3-3x2-4x+5
  Q(x)=x2+4x+2 polinomu veriliyor.
  Buna göre P(x)*Q(x) çarpımında x4 lü terimin kat sayısı kaçtır?
  3-)P(x+1)=x2+2x+1
  Olduğuna göre P(x-1) nedir?
  4-)P(x+1)+P(x-1)=2x2+4 olduğuna göre P(x) polinomu nedir?
  5-)P(x) ikinci dereceden bir polinomdur.
  P(x)=P(x-1)+x olduğuna göre nedir?
  6-)P(x) bir polinom ve
  P(x-1)+x2*P(x)=2x3-x2+2x-3
  Olduğuna göre P(x) polinomunun sabit terimi kaçtır?
  7-)(x-1)*P(x)+5x+m=x2-4x+3
  Eşitliğinde P(x) bir polinomdur.
  Buna göre P(x) polinomunun sabit terimi kaçtır?
  8-)P(x) bir polinom olmak üzere
  (x+2)*P(x)=x3+5x2+ax
  Eşitliği veriliyor.
  Buna göre P(-2) kaçtır?

  Çözümlerini bekleriz. Biz uğraştık ama bulamadık.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş