Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Eşitsizlikler

  A. TANIM
  f(x) > 0 f(x) < 0 f(x) ³ 0 f(x) £ 0 ifadelerine fonksiyonların eşitsizliği denir.

  Bu eşitsizlikleri sağlayan sayıların oluşturduğu kümeye de eşitsizliğin çözüm kümesi denir.  B. BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİKLER

  m ¹ 0 olmak üzere f(x) = mx + n koşulunu sağlayan noktalar analitik düzlemde bir doğru belirtir.
  C. İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİKLER

  f(x) = ax2 + bx + c koşulunu sağlayan noktalar analitik düzlemde bir parabol belirtir.

  1) D > 0 ise


  2) D = 0 ise


  3) D < 0 ise


  f(x) = ax2 + bx + c > 0 ın çözüm kümesi bütün gerçel sayılar ise
  D < 0 ve a > 0 dır.
  f(x) = ax2 + bx + c < 0 ın çözüm kümesi bütün gerçel sayılar ise
  D < 0 ve a < 0 dır.
  a < 0 ve D < 0 ise
  f(x) = ax2 + bx + c > 0 ın çözüm kümesi boş kümedir.

  Ü Polinom fonksiyonlarından oluşan rasyonel fonksiyonların eşitsizliği incelenirken aşağıdaki 5 adım izlenerek çözüm kümesi bulunur. Bu bütün eşitsizliklerde uygulanabilen pratik bir çözüm yoludur.

  1. Adım : Verilen ifadedeki her çarpan ayrı ayrı sıfıra eşitlenerek kökler bulunur.

  2. Adım : Bulunan bu kökler sayı doğrusunda sıralanır.


  3. Adım : Sistemin işareti bulunur.

  Sistemin işareti; her çarpandaki en büyük dereceli değişkenlerin katsayılarının çarpımının işaretidir.

  4. Adım : Bulunan bu işaret tablonun en sağındaki kutuya yazılır.

  5. Adım : Tablodaki diğer kutular sırayla sola doğru doldurulur.

  Tek katlı kökün soluna sağındaki işaretin zıttı çift katlı kökün soluna sağındaki işaretin aynısı yazılır.

  Ü Çift katlı köklerde grafik Ox eksenine teğet olduğundan eğri o noktada da işaret değiştirmez.
  (x + 1)100 = 0 ise x = – 1 çift katlı köktür.

  (x – 1)99 = 0 ise x = 1 tek katlı köktür.

  Ü çözüm kümesine;

  P(x) = 0 ı sağlayan x değerleri alınır

  Q(x) = 0 ı sağlayan x değerleri alınmaz.  D. EŞİTSİZLİK SİSTEMİ

  İki ya da daha fazla eşitsizliğin oluşturduğu sisteme eşitsizlik sistemi denir.

  Bir eşitsizlik sistemindeki eşitsizlikleri birlikte sağlayan değerlerin oluşturduğu kümeye eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi denir.

  Eşitsizlik sisteminde her eşitsizliğin çözüm aralığı ayrı ayrı bulunur. Bu aralıkların kesişim kümesi sistemin çözüm kümesidir.

  Ü f(x) > 0 ın çözüm kümesi Ç1 ve

  g(x) £ 0 ın çözüm kümesi Ç1 ise

  E. İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMİN KÖKLERİNİN İŞARETLERİNİN İNCELENMESİ

  f(x) = ax2 + bx + c = 0 ın kökleri x1 ve x2 olsun.

  D = b2 – 4ac olmak üzere aşağıdaki tabloyu yazabiliriz.


  F. İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLERİN KÖKLERİNİN BİR GERÇEL SAYI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

  f(x) = ax2 + bx + c = 0 denkleminin gerçel kökleri x1 ve x2 (x1 < x2) olmak üzere k gerçel sayısı ile x1 ve x2 nin karşılaştırılması ile ilgili bilgileri aşağıdaki tabloda verelim.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  BÖLME ve BÖLÜNEBİLME

  A. BÖLME
  A B C K birer doğal sayı ve B ¹ 0 olmak üzere
  *

  bölme işleminde
  *
  • A ya bölünen B ye bölen C ye bölüm K ya kalan denir.
  • A = B . C + K dır.
  • Kalan bölenden küçüktür. (K < B)
  • Kalan bölümden (C den) küçük ise bölen (B) ile bölümün (C) yeri değiştirilebilir. Bu* durumda K ile A değişmez.
  • K = 0 ise A sayısı B ile tam bölünebiliyor denir.
  *
  B. BÖLÜNEBİLME KURALLARI
  1. 2 İle Bölünebilme
  Birler basamağındaki rakamı çift olan sayılar 2 ile tam bölünür.
  Tek sayıların 2 ile bölümünden kalan 1 dir.
  *
  2. 3 İle Bölünebilme
  Rakamlarının sayısal değerleri toplamı 3 ün katı olan sayılar 3 ile tam bölünür.
  Bir sayının 3 ile bölümünden kalan rakamlarının toplamının 3 ile bölümünden kalana eşittir.
  *
  3. 4 İle Bölünebilme
  Bir sayının onlar basamağındaki rakam ile birler basamağındaki rakamın (son iki basamak) belirttiği sayı 4 ün katı olan sayılar 4 ile tam bölünür.
  ... abc sayısının 4 ile bölümünden kalan bc nin (son iki basamak) 4 ile bölümünden kalana eşittir.
  • ... abc sayısının 4 ile bölümünden kalan
  c + 2 . b nin 4 ile bölümünden kalana eşittir.
  *
  4. 5 İle Bölünebilme
  Birler basamağındaki rakam 0 veya 5 olan sayılar 5 ile tam bölünür.
  Bir sayının 5 ile bölümünden kalan o sayının birler basamağındaki rakamın 5 ile bölümünden kalana eşittir.
  *
  5. 7 İle Bölünebilme
  (n + 1) basamaklı anan-1 ... a4a3a2a1a0 sayısının 7 ile tam bölünebilmesi için
  k Î Z olmak üzere
  (a0 + 3a1 + 2a2) – (a3 + 3a4 + 2a5) + ... = 7k
  olmalıdır.
  *
  Ü* Birler basamağı a0 onlar basamağı a1 yüzler basamağı a2 ... olan sayının (...a5a4a3a2a1a0 *sayısının) 7 ile bölümünden kalan
  *** (a0 + 3a1 + 2a2) – (a3 + 3a4 + 2a5) + ...
  *** işleminin sonucunun 7 ile bölümünden kalana eşittir.
  *
  6. 8 İle Bölünebilme
  Yüzler basamağındaki onlar basamağındaki ve birler basamağındaki rakamların (son üç rakamın) belirttiği sayı 8 in katı olan sayılar 8 ile tam bölünür.
  3000 3432 65104 sayıları 8 ile tam bölünür.
  *
  Ü* Birler basamağı c onlar basamağı b yüzler basamağı a ... olan sayının (...abc sayısının) 8 ile bölümünden kalan c + 2 . b + 4 . a toplamının 8 ile bölümünden kalana eşittir.
  *
  7. 9 İle Bölünebilme
  Rakamlarının toplamı 9 un katı olan sayılar 9 ile tam bölünür.
  Bir sayının 9 ile bölümünden kalan o sayının rakamlarının toplamının 9 ile bölümünden kalana eşittir.
  *
  8. 10 İle Bölünebilme
  Birler basamağındaki rakamı 0 (sıfır) olan sayılar 10 ile tam bölünebilir. Bir sayının birler basamağındaki rakam o sayının 10 ile bölümünden kalandır.
  *
  9. 11 İle Bölünebilme
  (n + 1) basamaklı anan–1 ... a4a3a2a1a0 sayısının 11 ile tam bölünebilmesi için

  (a0 + a2 + a4 + ...) – (a1 + a3 + a5 + ...)... = 11 . k
  ve k Î Z olmalıdır.
  *
  Ü* (n + 1) basamaklı anan–1 ... a4a3a2a1a0 sayısının 11 ile bölümünden kalan
  *** (a0 + a2 + a4 + ...) – (a1 + a3 + a5 + ...)... işleminin sonucunun 11 ile bölümünden kalana eşittir.
  *

  Aralarında asal iki sayıya bölünebilen bir sayı bu iki sayının çarpımına da tam bölünür.
  •* 2 ve 3 ile tam bölünen sayılar 6 ile de bölünür.
  •* 3 ve 4 ile tam bölünen sayılar 12 ile de bölünür.
  *
  *
  C. BÖLEN KALAN İLİŞKİSİ
  A B C D E K1 K2 uygun koşullarda birer doğal sayı olmak üzere
  A nın C ile bölümünden kalan K1 ve
  B nin C ile bölümünden kalan K2 olsun.

  Buna göre
  • A . B nin C ile bölümünden kalan K1 . K2 dir.
  • A ± B nin C ile bölümünden kalan K1 ± K2 dir.
  • D . A nın C ile bölümünden kalan D . K1 dir.
  • AE nin C ile bölümünden kalan K1E dir.

  Burada kalan değerler bölenden (C den) büyük ise tekrar C ile bölünerek kalan bulunur.
  *
  D. ÇARPANLAR İLE BÖLÜM
  Bir A doğal sayısı B . C ile tam bölünüyorsa A sayısı B ve C doğal sayılarıyla da bölünebilir. Fakat bu ifadenin karşıtı (A sayısı B ile ve C ile tam bölünüyorsa A sayısı B . C ile tam bölünür.) her zaman doğru değildir.
  Ü* 144 sayısı 2 . 6 = 12 ile tam bölünür ve 144 sayısı 2 ile ve 6 ile de tam bölünür.
  Ü* 6 sayısı 2 ile ve 6 ile tam bölünür. Fakat 6 sayısı 2 . 6 = 12 ile tam bölünemez.
  *
  E. BİR TAM SAYININ TAM BÖLENLERİ
  Bir tam sayının asal sayıların çarpımı biçiminde yazılmasına bu sayının asal çarpanlarına ayrılması denir.
  a b c birbirinden farklı asal sayılar ve m n k pozitif tam sayılar olmak üzere
  *
  A = am . bn . ck* olsun.
  *
  •** A yı tam bölen asal sayılar a b c dir.
  •** A sayısının pozitif tam bölenlerinin sayısı:
  *** (m + 1) . (n + 1) . (k + 1) dir.
  •** A sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin ters işaretlileri de negatif tam sayı bölenidir.
  •** A sayısının tam sayı bölenleri sayısı:
  **** 2 . (m + 1) . (n + 1) . (k + 1) dir.
  •** A sayısının tam sayı bölenleri toplamı 0 (sıfır) dır.
  •** A sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı:
  ***
  •** A sayısının asal olmayan tam sayı bölenlerinin sayısı A nın tam sayı bölenlerinin sayısından A nın asal bölenlerinin sayısı çıkarılarak bulunur.
  •** A nın asal olmayan tam sayı bölenleri toplamı
  **** – (a + b + c) dir.
  •** A sayısından küçük A ile aralarında asal olan sayıların sayısı:
  ***
  •** A sayısınının pozitif tam sayı bölenlerinin çarpımı:

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Eşitsizlikler A. TANIM f(x) > 0 f(x) < 0 f(x) ³ 0 f(x) £ 0 ifadelerine fonksiyonların eşitsizliği denir.
  Bu eşitsizlikleri sağlayan sayıların oluşturduğu kümeye de eşitsizliğin çözüm kümesi denir.

  B. BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİKLER
  m ¹ 0 olmak üzere f(x) = mx + n koşulunu sağlayan noktalar analitik düzlemde bir doğru belirtir.

  C. İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİKLER
  f(x) = ax2 + bx + c koşulunu sağlayan noktalar analitik düzlemde bir parabol belirtir.
  1) D > 0 ise
  2) D = 0 ise  3) D < 0 ise  f(x) = ax2 + bx + c > 0 ın çözüm kümesi bütün gerçel sayılar ise
  D < 0 ve a > 0 dır.
  f(x) = ax2 + bx + c < 0 ın çözüm kümesi bütün gerçel sayılar ise
  D < 0 ve a < 0 dır.
  a < 0 ve D < 0 ise
  f(x) = ax2 + bx + c > 0 ın çözüm kümesi boş kümedir.
  Ü Polinom fonksiyonlarından oluşan rasyonel fonksiyonların eşitsizliği incelenirken aşağıdaki 5 adım izlenerek çözüm kümesi bulunur. Bu bütün eşitsizliklerde uygulanabilen pratik bir çözüm yoludur.
  1. Adım : Verilen ifadedeki her çarpan ayrı ayrı sıfıra eşitlenerek kökler bulunur.
  2. Adım : Bulunan bu kökler sayı doğrusunda sıralanır.
  3. Adım : Sistemin işareti bulunur.
  Sistemin işareti; her çarpandaki en büyük dereceli değişkenlerin katsayılarının çarpımının işaretidir.
  4. Adım : Bulunan bu işaret tablonun en sağındaki kutuya yazılır.
  5. Adım : Tablodaki diğer kutular sırayla sola doğru doldurulur.
  Tek katlı kökün soluna sağındaki işaretin zıttı çift katlı kökün soluna sağındaki işaretin aynısı yazılır.
  Ü Çift katlı köklerde grafik Ox eksenine teğet olduğundan eğri o noktada da işaret değiştirmez.


  (x + 1)100 = 0 ise x = – 1 çift katlı köktür.
  (x – 1)99 = 0 ise x = 1 tek katlı köktür.
  Ü çözüm kümesine;
  P(x) = 0 ı sağlayan x değerleri alınır
  Q(x) = 0 ı sağlayan x değerleri alınmaz.
  D. EŞİTSİZLİK SİSTEMİ
  İki ya da daha fazla eşitsizliğin oluşturduğu sisteme eşitsizlik sistemi denir.
  Bir eşitsizlik sistemindeki eşitsizlikleri birlikte sağlayan değerlerin oluşturduğu kümeye eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi denir.
  Eşitsizlik sisteminde her eşitsizliğin çözüm aralığı ayrı ayrı bulunur. Bu aralıkların kesişim kümesi sistemin çözüm kümesidir.
  Ü f(x) > 0 ın çözüm kümesi Ç1 ve
  g(x) £ 0 ın çözüm kümesi Ç1 ise


  E. İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMİN KÖKLERİNİN İŞARETLERİNİN İNCELENMESİ
  f(x) = ax2 + bx + c = 0 ın kökleri x1 ve x2 olsun.
  D = b2 – 4ac olmak üzere aşağıdaki tabloyu yazabiliriz.  F. İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLERİN KÖKLERİNİN BİR GERÇEL SAYI İLE KARŞILAŞTIRILMASI
  f(x) = ax2 + bx + c = 0 denkleminin gerçel kökleri x1 ve x2 (x1 < x2) olmak üzere k gerçel sayısı ile x1 ve x2 nin karşılaştırılması ile ilgili bilgileri aşağıdaki tabloda verelim.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş