Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Permütasyon - Kombinasyon - Binom

  Permütasyon Hakkında - Kombinasyon hakkında - Binom hakkında  I. PERMÜTASYON

  A. SAYMANIN TEMEL KURALI


  1) Ayrık iki işlemden biri m yolla diğeri n yolla yapılabiliyorsa bu işlemlerden biri veya diğeri m + n yolla yapılabilir.

  2) İki işlemden birincisi m yolla yapılabiliyorsa ve ilk işlem bu m yoldan birisiyle yapıldıktan sonra ikinci işlem n yolla yapılabiliyorsa bu iki işlem birlikte m . n yolla yapılabilir.  B. FAKTÖRİYEL

  1 den n ye kadar olan sayma sayılarının çarpımına n faktöriyel denir ve n! biçiminde gösterilir.

  0! = 1 olarak tanımlanır.

  1! = 1

  2! = 1 . 2

  .................

  .................

  .................

  n! = 1 . 2 . 3 . ... . (n – 1) . n

  Ü n! = n . (n – 1)!

  Ü (n – 1)! = (n – 1) . (n – 2)! dir.

  Ü n . n! = (n + 1)! – n!  C. TANIM

  r ve n sayma sayısı ve r £ n olmak üzere n elemanlı bir kümenin r elemanlı sıralı r lilerine bu kümenin r li permütasyonları denir.

  n elemanlı kümenin r li permütasyonlarının sayısı  Ü 1) P(n n) = n!

  2) P(n 1) = n

  3) P(n n – 1) = n! dir.  D. TEKRARLI PERMÜTASYON
  n tane nesnenin; n1 tanesi 1. çeşitten n2 tanesi 2. çeşitten ... nr tanesi de r yinci çeşitten olsun.

  n = n1 + n2 + n3 + ... + nr

  olmak üzere bu n tane nesnenin n li permütasyonlarının sayısı


  E. DAİRESEL (DÖNEL) PERMÜTASYON

  n tane farklı elemanın dönel (dairesel) sıralanmasına n elemanın dairesel sıralaması denir.

  n elemanın dairesel sıralamalarının sayısı :

  (n – 1)! dir.


  n tane farklı anahtarın yuvarlak (halka biçimindeki) bir anahtarlığa sıralanmalarının

  sayısı : (n > 2)


  II. KOMBİNASYON

  TANIM


  r ve n birer doğal sayı ve r £ n olmak üzere n elemanlı bir A kümesinin r elemanlı alt kümelerinin her birine A kümesinin r li kombinasyonu (gruplaması) denir.

  n elemanın r li kombinasyonlarının sayısı


  Permütasyonda sıralama kombinasyonda ise seçme söz konusudur.


  Ü n kenarlı düzgün bir çokgenin köşegen sayısı:


  Ü Herhangi üçü doğrusal olmayan aynı düzlemde bulunan n tane noktayla;

  a) Çizilebilecek doğru sayısı

  b) Köşeleri bu noktalar üzerinde olan tane üçgen çizilebilir.

  Ü Aynı düzlemde birbirine paralel olmayan n tane doğru en çok farklı

  noktada kesişirler.

  Ü Aynı düzlemde bulunan doğrulardan n tanesi birbirine paralel ve bu n tane doğruya paralel olmayan diğer m tane doğru da birbirine paraleldir.  Düzlemde kenarları bu doğrular üzerinde olan tane paralelkenar oluşur.  Ü Aynı düzlemde yarıçapları farklı n tane çemberin en çok tane kesim

  noktası vardır.  III. BİNOM AÇILIMI

  A. TANIM

  n Î IN olmak üzere  ifadesine binom açılımı denir.

  Burada;  sayılarına binomun kat sayıları denir.  ifadelerinin her birine terim denir.

  ifadesinde kat sayı xn – 1 ve yr ye de terimin çarpanları denir.


  B. (x + y)n AÇILIMININ ÖZELİKLERİ

  1) (x + y)n açılımında (n + 1) tane terim vardır.

  2) Her terimdeki x ve y çarpanlarının üslerinin toplamı n dir.

  3) Kat sayılar toplamını bulmak için değişkenler yerine 1 yazılır. Buna göre (x + y)n nin katsayılarının toplamı (1 + 1)n = 2n dir.

  4) (x + y)n ifadesinin açılımı x in azalan kuvvetlerine göre dizildiğinde;

  baştan (r + 1). terim :

  sondan (r + 1). terim :

  (x – y)n ifadesinin açılımında 1. terimin işareti (+) 2. terimin işareti (–) 3. terimin işareti (+) ... dır.

  Kısaca; y nin üssü çift sayı olan terimin işareti (+) tek sayı olan terimin işareti (–) dir.
  Ü n Î N+ olmak üzere

  (x + y)2n nin açılımında ortanca terim

  Ü n Î IN+ olmak üzere

  açılımındaki sabit terim  ifadesinde m . (n – r) – kr = 0 koşulunu sağlayan n ve r değerleri yazılarak bulunur.  Ü c bir gerçel sayı olmak üzere (x + y + c)n açılımındaki sabit terimi bulmak için x = 0 ve y = 0 yazılır.  Ü (a + b + c)n nin açılımında ak . br . cm li terimin kat sayısı;

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Permütasyon & Kombinasyon & Binom Açılımı


  PERMÜTASYON KOMBİNASYON VE

  BİNOM AÇILIMI


  SAYMANIN TEMEL KURALLARI
  Toplama Kuralı : Sonlu ve ayrık kümelerin eleman sayılarının toplamı bu kümelerin birleşimlerinin eleman sayısına eşittir. Mesela sonlu ve ayrık iki küme A ve B olsun.
  s(A)= m s(B)= n ve A ile B’nin kesişimi boş küme ise birleşimin eleman sayısı
  s(A) + s(B)= m+ n dir.
  O halde ayrık iki işlemden biri m yolla diğeri n yolla yapılabiliyorsa bu işlemlerden biri veya diğeri m + n yolla yapılabilir.
  Örnek: 5 bay ve 3 bayan arasından 1 bay veya 1 bayan kaç yolla seçilebilir?( ya bir bay veya bir bayan seçilecek )
  Çözüm : 5 bay arasından 1 bay 5 değişik şekilde yani 5 yolla 3 bayan arasından 1 bayan 3 yolla seçilebilir. Buna göre 5 bay ile 3 bayan arasından 1 bay veya 1 bayan 5 + 3 = 8 yolla seçilebilir.
  Çarpma Kuralı : n bir sayma sayısı olmak üzere a1 a2 a3 ..... an ile gösterilen n tane nesne için ( a1 a2 )’ ye sıralı ikili ( a1 a2 a3 )’e sıralı üçlü ... ( a1 a2 a3 ... an )’e sıralı n’li denir. Sıralı ikililerin kümesini A2 Sıralı üçlülerin kümesini A3 Sıralı dörtlülerin kümesini A4 .... şeklinde gösterelim.
  A1 A2 A3 ... Ar kümelerinin elemanlarının sayısı n1 n2 n3 ... nr olsun. Bu durumda s ( A1.A2.A3... Ar )= s(A1 ). s(A2 ). s(A3 )... s(Ar ) = n1.n2.n3 ... nr olur.
  Yukarıdaki genel kuralı iki işlem için açıklıyalım : iki işlemden biri m yolla yapılabiliyorsa ve ilk işlem bu m yoldan birisiyle yapıldıktan sonra ikinci işlem n yolla yapılabiliyorsa bu iki işlem birlikte m.n yolla yapılabilir.
  Örnek: 5 bay ve 3 bayan arasından1 bay ve 1 bayan kaç yolla seçilebilir?( hem bir bay hem de bir bayan seçilecek )
  Çözüm : 5 Bay arasından 1 bay 5 değişik şekilde yani 5 yolla 3 bayan arasından 1 bayan 3 değişik şekilde yani 3 yolla seçilebilir. Yukarıda açıkladığımız kurala göre 5 bay ve 3 bayan arasından 1 bay ve 1 bayan 5.3 =15 yolla seçilebilir.
  FAKTÖRİYEL
  Tanım: 1’den n’e kadar olan tamsayıların çarpımına “n faktöriyle” denir ve n! Şeklinde gösterilir.
  1.2.3.....n = n!
  0!=1
  1!=1
  2!=1.2 = 2
  3!=1.2.3.= 6
  4!=1.2.3.4 = 24
  Uyarı : n! = n.(n-1)! = n.(n-1).(n-2)!
  Yani 5! = 5.4.3.2.1 = 5.4! = 5.4.3! = 5.4.3.2!
  9! = 9.8! = 9.8.7! = 9.8.7.6! = 9.8.7.5.5! gibi.

  Örnek: 15! / 13! =?
  Çözüm : 15 ve 13 arasında 15 sayısı 13 den büyüktür. Daima büyük olanı küçüğüne benzetiriz. 15! = 15.14. 13! olur.
  15! / 13! = 15.14. 13! / 13! = 15.14 bulunur.
  Örnek: n! / (n - 2 )! =?
  Çözüm : n ve n - 2 arasında n sayısı n-2 den büyüktür. Daima büyük olanı küçüğüne benzetiriz. n! = n.(n - 1 ). (n - 2 )! olur.
  n! / (n - 2 )! = n.(n - 1 ). (n - 2 )! / (n - 2 )! = n.(n - 1 ) bulunur.
  Kural : n tane eşyayı n tane yere n! kadar farklı şekilde dizeriz.
  Örnek: 6 tane ampul 6 tane yere kaç farklı şekilde takılabilir?
  Çözüm : Açıklayıcı olması için ampüllere A B C ve D yerlere 1 2 3 ve 4 diyelim. A ' dan başlayarak ampülleri takalım. A ampülü 4 yerden birine takılabilir. Yani A ampülünün takılması için 4 yol var. A ampülünü taktıktan sonra 3 ampül ve üç yer kalır. B ampülü 3 yerden birine takılabilir. Yani B ampülünün takılması için 3 yol var. A ve B ampülünü taktıktan sonra 2 ampül ve 2 yer kalır. C ampülü 2 yerden birine takılabilir. Yani C ampülünün takılması için 2 yol var. A B ve C ampülünü taktıktan sonra 1 ampül ve 1 yer kalır. D ampülü 1 yere takılabilir. Yani D ampülünün takılması için 1 yol var. Çarpım kuralına göre bu 4 ampül yolların çarpımı kadar farklı şekilde takılabilir.
  Yani 4.3.2.1 = 4! = 24 değişik takma şekli vardır.
  Aşağıdaki sadeleştirmeleri yapınız.
  1. (n-2)! (n+1)! / n!. (n - 1)!
  2. n! . (n-1)! / (n - 2 )! .(n+ 1)!
  3. (n+ 2)! (n+1)! (n-2)! /n! (n-3)! (n+2)!
  Örnek: Farklı 5 matematik ve 3 fizik kitabı bir rafa yan yana dizilecektir.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  SAYMANIN TEMEL KURALLARI

  Toplama Kuralı : Sonlu ve ayrık kümelerin eleman sayılarının toplamı bu kümelerin birleşimlerinin eleman sayısına eşittir. Mesela sonlu ve ayrık iki küme A ve B olsun.

  s(A)= m s(B)= n ve A ile B’nin kesişimi boş küme ise birleşimin eleman sayısı

  s(A) + s(B)= m+ n’ dir.

  O halde ayrık iki işlemden biri m yolla diğeri n yolla yapılabiliyorsa bu işlemlerden biri veya diğeri m + n yolla yapılabilir.

  Örnek: 5 bay ve 3 bayan arasından 1 bay veya 1 bayan kaç yolla seçilebilir?( ya bir bay veya bir bayan seçilecek )

  Çözüm : 5 bay arasından 1 bay 5 değişik şekilde yani 5 yolla 3 bayan arasından 1 bayan 3 yolla seçilebilir. Buna göre 5 bay ile 3 bayan arasından 1 bay veya 1 bayan 5 + 3 = 8 yolla seçilebilir.

  Çarpma Kuralı : n bir sayma sayısı olmak üzere a1 a2 a3 ..... an ile gösterilen n tane nesne için ( a1 a2 )’ ye sıralı ikili ( a1 a2 a3 )’e sıralı üçlü ... ( a1 a2 a3 ... an )’e sıralı n’li denir. Sıralı ikililerin kümesini A2 Sıralı üçlülerin kümesini A3 Sıralı dörtlülerin kümesini A4 .... şeklinde gösterelim.

  A1 A2 A3 ... Ar kümelerinin elemanlarının sayısı n1 n2 n3 ... nr olsun. Bu durumda s ( A1.A2.A3... Ar )= s(A1 ). s(A2 ). s(A3 )... s(Ar ) = n1.n2.n3 ... nr olur.

  Yukarıdaki genel kuralı iki işlem için açıklıyalım : iki işlemden biri m yolla yapılabiliyorsa ve ilk işlem bu m yoldan birisiyle yapıldıktan sonra ikinci işlem n yolla yapılabiliyorsa bu iki işlem birlikte m.n yolla yapılabilir.

  Örnek: 5 bay ve 3 bayan arasından1 bay ve 1 bayan kaç yolla seçilebilir?( hem bir bay hem de bir bayan seçilecek )


  Çözüm : 5 Bay arasından 1 bay 5 değişik şekilde yani 5 yolla 3 bayan arasından 1 bayan 3 değişik şekilde yani 3 yolla seçilebilir. Yukarıda açıkladığımız kurala göre 5 bay ve 3 bayan arasından 1 bay ve 1 bayan 5.3 =15 yolla seçilebilir.

  FAKTÖRİYEL

  Tanım: 1’den n’e kadar olan tamsayıların çarpımına “n faktöriyle” denir ve n! Şeklinde gösterilir.

  1.2.3.....n = n!

  0!=1

  1!=1

  2!=1.2 = 2

  3!=1.2.3.= 6

  4!=1.2.3.4 = 24

  Uyarı : n! = n.(n-1)! = n.(n-1).(n-2)!

  Yani 5! = 5.4.3.2.1 = 5.4! = 5.4.3! = 5.4.3.2!

  9! = 9.8! = 9.8.7! = 9.8.7.6! = 9.8.7.5.5! gibi.

  Örnek: 15! / 13! =?

  Çözüm : 15 ve 13 arasında 15 sayısı 13 den büyüktür. Daima büyük olanı küçüğüne benzetiriz. 15! = 15.14. 13! olur.

  15! / 13! = 15.14. 13! / 13! = 15.14 bulunur.

  Örnek: n! / (n - 2 )! =?

  Çözüm : n ve n - 2 arasında n sayısı n-2 den büyüktür. Daima büyük olanı küçüğüne benzetiriz. n! = n.(n - 1 ). (n - 2 )! olur.

  n! / (n - 2 )! = n.(n - 1 ). (n - 2 )! / (n - 2 )! = n.(n - 1 ) bulunur.

  Kural : n tane eşyayı n tane yere n! kadar farklı şekilde dizeriz.

  Örnek: 6 tane ampul 6 tane yere kaç farklı şekilde takılabilir?

  Çözüm : Açıklayıcı olması için ampüllere A B C ve D yerlere 1 2 3 ve 4 diyelim. A ' dan başlayarak ampülleri takalım. A ampülü 4 yerden birine takılabilir. Yani A ampülünün takılması için 4 yol var. A ampülünü taktıktan sonra 3 ampül ve üç yer kalır. B ampülü 3 yerden birine takılabilir. Yani B ampülünün takılması için 3 yol var. A ve B ampülünü taktıktan sonra 2 ampül ve 2 yer kalır. C ampülü 2 yerden birine takılabilir. Yani C ampülünün takılması için 2 yol var. A B ve C ampülünü taktıktan sonra 1 ampül ve 1 yer kalır. D ampülü 1 yere takılabilir. Yani D ampülünün takılması için 1 yol var. Çarpım kuralına göre bu 4 ampül yolların çarpımı kadar farklı şekilde takılabilir.

  Yani 4.3.2.1 = 4! = 24 değişik takma şekli vardır.

  Aşağıdaki sadeleştirmeleri yapınız.

  1. (n-2)! (n+1)! / n!. (n - 1)!

  2. n! . (n-1)! / (n - 2 )! .(n+ 1)!

  3. (n+ 2)! (n+1)! (n-2)! / n! (n-3)! (n+2)!

  Örnek: Farklı 5 matematik ve 3 fizik kitabı bir rafa yan yana dizilecektir.

  Kaç farklı şekilde dizilebilir?
  Aynı dersin kitapları yan yana gelmek şartıyla bu 8 kitap kaç farklı şekilde dizilebilir?
  Fizik kitapları yan yana gelmek şartı ile bu 8 kitap kaç farklı şekilde dizilebilir?
  Belli iki kitap yan yana gelmek şartı ile bu 8 kitap kaç farklı şekilde dizilebilir?
  Kenarlara fizik kitabı gelmek şartı ile bu 8 kitap kaç farklı şekilde dizilebilir?
  Çözüm :

  a. Rafa kitapları soldan sağa doğru dizdiğimizi düşünelim 1. sıraya dizilecek kitap 8 farklı kitap koyabiliriz yani 8 yolla 1.sıraya 1 kitap dizildikten sonra 2.sıraya dizilecek kitap diğer 7 kitap arasından biri olacağı için 7 yolla 1.sıraya 1 kitap ve 2.sıraya 1 kitap dizildikten sonra 3. sıraya dizilecek kitap diğer 6 kitap arasından biri olacağı için 6 yolla... bu şekilde her seferinde 1 kitap azalır. 8.sıraya dizilecek kitap 1 tane kaldığından 1 yolla belirlenir.Buna göre bu 8 kitabın bir rafa yanyana dizilişi 8.7.6. 5. 4. 3. 2. .1= 8! yolla belirlenebilir.

  Matematik kitapları 1 kitap Fizik kitapları da 1 kitap gibi düşünülürse bunların yanyana dizilişi 2! yolla olur. (matematik kitapları sağda fizik kitapları solda veya matematik kitapları solda fizik kitapları sağda ). 5 Matematik kitabının kendi arasındaki dizilişi 5! yolla olur. 3 fizik kitabının kendi arasındaki dizilişi 3! yolla olur.Buna göre matematik kitapları ve fizik kitapları aynı dersin kitapları yanyana gelmek şartıyla 2!.3!.5! yolla dizilebilir.
  Fizik kitapları yanyana gelince 1 kitap gibi olur. Fizik kitaplarını 1 kitap gibi düşünelim. Bu durumda 6 kitap varmış gibi düşünülebilir. Bu 6 kitabın 6! farklı dizilişi vardır. Fizik kitapları kendi arasındaki dizilişi 3! yolla 5 matematik ve 3 fizik kitabı fizik kitapları yanyana gelmek şartıyla 6!.3! yolla dizilebilir.
  8 kitabın belli ikisi A ve B olsun. A ve B’yi bir kitap gibi düşünelim. Bu durumda 7 kitap olduğu düşünülebilir. Bunların yanyana dizilişi 7! yolla yapılabilir. A ve B kitaplarının kendi aralarındaki dizilişi 2! olduğu için 8 kitap; belli ikisi yan yana gelmek şartıyla 7!.2! yolla dizilebilir.
  e. 1. Sıraya ve 8. Sıraya fizik kitabı 2.3. ..... 7. sıralara diğer 6 kitap dizilirse uygun diziliş gerçekleşir. Buna göre 1. sıraya gelecek fizik kitabı 3 fizik kitabı arasında 3 yolla (1.sıraya gelecek fizik kitabı belirlendikten sonra) 8. sıraya gelecek fizik kitabı diğer iki fizik kitabı arasından 2 yolla belirlenebilir. Diğer 6 kitabın dizilişi 6! Yolla belirlenebilir. O halde 8 kitap kenarlara fizik kitabı gelmek şartıyla 3.2.6! =3!.6! yolla dizilebilir.

  PERMÜTASYON :

  Tanım : r ve n pozitif doğal sayılar ve r < n olmak üzere n elemanlı bir A kümesinin r elemanlı sıralı r’ lilerine A kümesinin r’ li permütasyonları denir.

  n elemanlı A kümesinin r’ li permütasyonlarının sayısı P (nr) = n! / (n-r)! formülü ile bulunur.

  Örnek: Farklı renkte 7 mendilin 3’ ü bir öğrenciye 1 mendil verilmek şartıyla 3 öğrenciye kaç farklı şekilde verilebilir?

  Çözüm : A kümesi mendiller kümesi olur. Eleman sayısı 7 ' dir. n = 7 üç mendil dağıtılacak. r = 3 olur. Bu mendiller ;

  P( 7 3) = 7! / ( 7 - 3 )! = 7.6.5.4! / 4! = 7.6.5 = 210 farklı şekilde dağıtılabilir.

  Uyarı :

  i. i. n elemanlı bir kümenin n’li permütasyonlarının sayısı

  Yani P(nn) = n.(n-1)......1 = n!’ dir.

  ii. n elemanlı bir kümenin 1’ li permütasyonlarının sayısı P (n1) = n’dir.

  iii. Permütasyonla çözülebilen problemlerin çarpmanın kuralıyla da çözülebileceğine ; ancak çarpma kuralıyla çözülebilen her problemin permütasyonla çözülemiyeceğine dikkat ediniz.

  Örnek: 5 Bay ve 3 bayan yan yana sıralanacaktır.

  Bu 8 kişi yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir?
  Bu 8 kişi bayanlar yan yana gelmek şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilir?
  Bu 8 kişi bayanlar yan yana gelmemek şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilir?
  Çözüm :

  8 Kişi yan yana 8! farklı şekilde sıralanır.
  Bayanlar 1 kişi gibi düşünülürse 6 kişinin sıralanışı söz konusu olur. 6 kişi yan yana 6! farklı şekilde sıralanır ayrıca bayanlar kendi aralarında 3! farklı şekilde sıralanır. Buna göre bu 8 kişi bayanlar yan yana gelmek şartıyla 6!. 3! farklı şekilde sıralanabilir.
  Mümkün olan bütün sıralanışların sayısı 8! ve bayanların 3’ünün yan yana geldiği sıralanışların sayısı 6!. 3! Olduğu için bayanların 3’ünün yan yana gelmediği sıralanışların sayısı 8! - 6!. 3! = 8.7.6! - 6!. 3.2.1 = 6! (56-6) = 50.6! olur.
  Dönel (dairesel) sıralama :

  Tanım : n tane farklı elemanındaire şeklinde bir yere sıralamasına n elemanın dönel (dairesel) sıralaması denir. Dairesel sıralamada en baştaki ile en sondaki eleman yanyana gelir. Bu nedenle n elemanın dönel (dairesel) sıralamalarının sayısı düz bir hatta sıralanmaya göre 1 eksik eleman alınarak bulunur. Yani Elemanlardan biri sabit tutulursa n elemanın dönel (dairesel) sıralamalarının sayısı (n-1)! olur.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş