I. PERMÜTASYON
A. SAYMANIN TEMEL KURALI

1) Ayrık iki işlemden biri m yolla diğeri n yolla yapılabiliyorsa bu işlemlerden biri veya diğeri m + n yolla yapılabilir.

2) İki işlemden birincisi m yolla yapılabiliyorsa ve ilk işlem bu m yoldan birisiyle yapıldıktan sonra ikinci işlem n yolla yapılabiliyorsa bu iki işlem birlikte m . n yolla yapılabilir.B. FAKTÖRİYEL

1 den n ye kadar olan sayma sayılarının çarpımına n faktöriyel denir ve n! biçiminde gösterilir.

0! = 1 olarak tanımlanır.

1! = 1

2! = 1 . 2

.................

.................

.................

n! = 1 . 2 . 3 . ... . (n – 1) . n


Ü n! = n . (n – 1)!

Ü (n – 1)! = (n – 1) . (n – 2)! dir.C. TANIM

r ve n sayma sayısı ve r £ n olmak üzere n elemanlı bir kümenin r elemanlı sıralı r lilerine bu kümenin r li permütasyonları denir.

n elemanlı kümenin r li permütasyonlarının sayısı
Ü 1) P(n n) = n!

2) P(n 1) = n

3) P(n n – 1) = n! dir.D. TEKRARLI PERMÜTASYON

n tane nesnenin; n1 tanesi 1. çeşitten n2 tanesi 2. çeşitten ... nr tanesi de r yinci çeşitten olsun.

n = n1 + n2 + n3 + ... + nr

olmak üzere bu n tane nesnenin n li permütasyonlarının sayısı
E. DAİRESEL (DÖNEL) PERMÜTASYON

n tane farklı elemanın dönel (dairesel) sıralanmasına n elemanın dairesel sıralaması denir.

n elemanın dairesel sıralamalarının sayısı :

(n – 1)! dir.n tane farklı anahtarın yuvarlak (halka biçimindeki) bir anahtarlığa sıralanmalarının sayısı :


II. KOMBİNASYON

TANIM

r ve n birer doğal sayı ve r £ n olmak üzere n elemanlı bir A kümesinin r elemanlı alt kümelerinin her birine A kümesinin r li kombinasyonu (gruplaması) denir.

n elemanın r li kombinasyonlarının sayısı


Permütasyonda sıralama kombinasyonda ise seçme söz konusudur.
Ü n kenarlı düzgün bir çokgenin köşegen sayısı:
Ü Herhangi üçü doğrusal olmayan aynı düzlemde bulunan n tane noktayla;

a) Çizilebilecek doğru sayısı
b) Köşeleri bu noktalar üzerinde olan
tane üçgen çizilebilir.

Ü Aynı düzlemde birbirine paralel olmayan n tane doğru en çokfarklı noktada kesişirler.

Ü Aynı düzlemde bulunan doğrulardan n tanesi birbirine paralel ve bu n tane doğruya paralel olmayan diğer m tane doğru da birbirine paraleldir.


Düzlemde kenarları bu doğrular üzerinde olan

tane paralelkenar oluşur.


Ü Aynı düzlemde yarıçapları farklı n tane çemberin en çok tane kesim noktası vardır.III. BİNOM AÇILIMI

A. TANIM

n Î IN olmak üzere
ifadesine binom açılımı denir.

Burada;
sayılarına binomun katsayıları denir.
ifadelerinin her birine terim denir.

ifadesinde katsayı xn – 1 ve yr ye de terimin çarpanları denir.B. (x + y)n AÇILIMININ ÖZELLİKLERİ

1) (x + y)n açılımında (n + 1) tane terim vardır.

2) Her terimdeki x ve y çarpanlarının üslerinin top-lamı n dir.

3) Katsayılar toplamını bulmak için değişkenler yerine 1 yazılır. Buna göre (x + y)n nin katsayılarının toplamı (1 + 1)n = 2n dir.

4) (x + y)n ifadesinin açılımı x in azalan kuvvetlerine göre dizildiğinde;

baştan (r + 1). terim :

sondan (r + 1). terim :

(x – y)n ifadesinin açılımında 1. terimin işareti (+) 2. terimin işareti (–) 3. terimin işareti (+) ... dır.

Kısaca; y nin üssü çift sayı olan terimin işareti (+) tek sayı olan terimin işareti (–) dir.


Ü n Î N+ olmak üzere

(x + y)2n nin açılımında ortanca terimÜ n Î IN+ olmak üzere

(xm + )n açılımındaki sabit terim

ifadesinde m . (n – r) – kr = 0 koşulunu sağlayan n ve r değerleri yazılarak bulunur.

Ü c bir gerçel sayı olmak üzere (x + y + c)n açılımındaki sabit terimi bulmak için
x = 0 ve y = 0 yazılır.

Ü (a + b + c)n nin açılımında

ak . br . cm li terimin katsayısı;