KARTEZYEN ÇARPIM

Tanım: x ve y elemanlarının sırası önemli olmak kaydıyla oluşturdukları

(x Þ1.bileşen y Þ2. Bileşen) elemanına sıralı ikili denir.Örnek: 3 ile 15 arasındaki tam sayılar için asal sayı çift sayı şeklindeki bazı sıralı ikilileri yazınız.

Asal sayı = {571113}

Çift sayı = {468101214}

(54) (56) (710) (7 4) ...

Tanım: (a b) ve (c d) ikilileri birbirine eşitse a ile c b ile d birbirine eşittir ki buna ikililerin eşitliği denir.

Yani; (a b) = (c d) Û a = c ve b = d’ dir.

Tanım:A ve B boş olmayan kümeleri için: 1. Bileşeni A’ dan 2. Bileşeni B’ den alınarak oluşturulan bütün ikililer kümesine AxB kartezyen çarpım kümesi denir.

AxB = {(xy) ; x є A ve y є}

KARTEZYEN ÇARPIMIN ELEMAN SAYISI
1. S(AxB)=s(BxA)=s(A).s(B)

2. S(AxA)=s(A).s(A)={s(A)}2

KARTEZYEN ÇARPIMIN ÖZELLİĞİ

1. AxB¹BxA (Değişme özelliği yok)

2. Ax(BXC)=(AXB)XC (Birleşme özelliği)


3. AX(BUC)=(AXB)U(AXC)

4. AX(B∩C)=(AXB)∩(AXC)

5. Axø=øXA=ø

6. AXB=øÛA=ø veya B=ø’ dir.