Birinci Dereceden Bİr Bilinmeyenli Denklemler

A. TANIM

a ve b gerçel (reel) sayılar ve a ¹ 0 olmak üzere

ax + b = 0 eşitliğine birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir.

Bu denklemi sağlayan x değerlerine denklemin kökü denklemin kökünün oluşturduğu kümeye denklemin çözüm kümesi denir.

B. EŞİTLİĞİN ÖZELLİKLERİ

1) a = b ise a ± c = b ± c dir.

2) a = b ise a . c = b . c dir.

3) a = b ise

4) a = b ise an = bn dir.

5) a = b ise

6) (a = b ve b = c) ise a = c dir.Ü

7) (a = b ve c = d) ise a ± c = b ± d

8) (a = b ve c = d) ise a . c = b . d dir.

9) (a = b ve c = d) ise

10) a . b = 0 ise (a = 0 veya b = 0) dır.

11) a . b ¹ 0 ise (a ¹ 0 ve b ¹ 0) dır.

12) = 0 ise (a = 0 ve b ¹ 0) dır.

C. ax + b = 0 DENKLEMİNİN ÇÖZÜM KÜMESİ

1. a ¹ 0 olmak üzere
ax + b = 0 ise

2. (a = 0 ve b = 0) ise ax + b = 0 denklemini bütün sayılar sağlar. Buna göre reel (gerçel) sayılarda çözüm kümesi IR dir.

3. (a = 0 ve b ¹ 0) ise ax + b = 0 denklemini sağlayan hiçbir sayı yoktur.

Yani Ç = Æ dir.

D. BİRİNCİ DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEM SİSTEMİ

a b c Î IR a ¹ 0 ve b ¹ 0 olmak üzere

ax + by + c = 0 denklemine birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem denir.

Bu denklem düzlemde bir doğru belirtir. Doğru üzerindeki bütün noktaların oluşturduğu ikililer denkle-min çözüm kümesidir.

Buna göre ax + by + c = 0 denkleminin çözüm kümesi birçok ikiliden oluşur.
a b c Î IR olmak üzere

ax + by + c = 0

denklemi her (x y) Î IR2 için sağlanıyorsa

a = b = c = 0 dır.

Birden fazla iki bilinmeyenli denklemden oluşan sisteme birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemi denir.

Çözüm Kümesinin Bulunması

Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesi; yok etme yöntemi yerine koyma yöntemi grafik yöntemi determinant yöntemi gibi yöntemlerden biri ile yapılır.

Biz burada üçünü vereceğiz.

a. Yok Etme Yöntemi: Değişkenlerden biri yok edilecek biçimde verilen denklem sistemi düzenlenir ve taraf tarafa toplanır.

Taraf tarafa toplandığında veya çıkarıldığında (ya da bir düzenlemeden sonra) değişkenlerden biri sadeleşiyorsa “Yok etme yöntemi” kolaylık sağlar.

b. Yerine Koyma Yöntemi: Verilen denklemlerin birinden değişkenlerden biri çekilip diğer denklem-de yerine yazılarak sonuca gidilir.

Denklemlerin birinden değişkenlerden biri kolayca çekilebiliyorsa “Yerine koyma yöntemi” kolaylık sağlar.

c. Karşılaştırma Yöntemi: Verilen denklemlerin iki-sinden de aynı değişken çekilir. Denklemlerin diğer tarafları karşılaştırılır (eşitlenir).

Her iki denklemden de aynı değişken kolayca çekilebiliyorsa “Karşılaştırma yöntemi” kolaylık sağlar.

Ü ax + by + c = 0

dx + ey + f = 0

denklem sistemini göz önüne alalım:

Bu iki denklemin her birinin düzlemde bir doğru belirttiği göz önüne alınırsa üç durum olduğu görülür.

Birinci durum:

ise bu iki doğru tek bir noktada kesişir.

Verilen denklem sisteminin çözüm kümesi bir tek noktadan oluşur.

İkinci durum:

ise bu iki doğru çakışıktır.

Doğru üzerindeki her nokta denklem sistemini sağlar.

Verilen denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz noktadan oluşur.

Üçüncü durum:

ise bu iki doğru paraleldir.

Denklem sistemini sağlayan hiçbir nokta bulunamaz.

Verilen denklem sisteminin çözüm kümesi boş kümedir.