TEPKİME HIZININ ANLAMI

Birim zamanda değişen(azalan ya da artan) madde miktarına HIZ denir.

TH = ya da TH = ürenlere göre ise TH =

Tepkime hızının zamanla değişimini veren grafik aşağıdaki gibidir.

ÖRNEK:
216 gram Al ************li yeterince HCl asidi ile;

tepkimesine göre 200 saniyede etkileşiyor. Tepkimedeki Al ve HCl�nin harcanma hızları ve H2 gazlarının anlık hızları nasıl olur? (Al=27)

ÇÖZÜM:tepkimedeki diğer maddelerin hızlarını ayrı ayrı hesaplamaya gerek yoktur. Bunun için tepkime denkleminden faydalanılır. Nasıl mı?
Aşağıdaki denklemi iyi inceleyiniz;

ÖRNEK 2 :tepkimesindeki maddelerin hızları arasındaki ilişki nasıldır?

ÇÖZÜM:

denkleminden de anlaşılacağı üzere birim zamanda;bu durumda
tepkimesindeki maddelerin hızları arasındaki ilişki;

olur.

ÖRNEK 3:

Aşağıdaki tepkimelerin hızlarını belirlemede kullanılacak en uygun yöntemleri söyleyiniz?

N2 (ga) + 3H2 (gaz) → 2NH3 (gaz) (hacim ve sıcaklık sabit)