HIZ BAÃğlÂNTISI VE TEPKİME MEKANİZMASI


tepkimesinde giren maddelerin birim hacimdeki miktarına göre hız belirlenirken;
1- Birim hacimdeki A�nın miktarını artırırsak tepkime hızı artar. Bu durumda;
ile
2- Birim hacimdeki B�nin miktarını artırırsak tepkime hızı artar. Bu durumda;
ile
3- A ve B�nin birim hacimdeki miktarını birlikte artırırsak; bu durumda:

olur. Bu orantıyı eşitliğe dönüştürürsek; bir orantı sabiti gelir.

buradaki orantı sabiti �k� olup buna hız sabiti denir.
NOT: �k� hızı sabitinin sayısal değeri sıcaklığa etkin çarpışma sayısına ve katalizöre bağlıdır.

NOT: Hız bağıntısındaki üsler ile kimyasal tepkimedeki katsayılar uyum içerisinde ise tepkime tek basamaklıdır. Uyum içersinde değil ise tepkime çok basamaklıdır. Yani mekanizmaya sahiptir.
Örnek:

MEKANİZMA:
Bir tepkime birden fazla basamaktan oluşmuş ise bu basamak tepkimelerin hepsine mekanizma denir.
ÖRNEK:


NOT: Mekanizmalı tepkimelerde hız bağıntısı en yavaş adıma göre yazılır.