TEPKİME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER


1. Madde Türünün Tepkime Hızına Etkisi:


I. İyonik tepkimeler hızlı tepkimelerdir.
a) Zıt yüklü iyonlar arasındaki tepkimeler çok hızlıdır. Ancak zıt yüklü iyon syısı arttıkça tepkime hızı
azalır.
b) Aynı yüklü iyonlar arasındaki tepkimeler yavaştır.
II. Bağ kopması molekül parçalanması bağ oluşması ve yeniden düzenlenmenin olduğu tepkimeler yavaştır.
Kopan bağ sayısı parçalanan molekül sayısı ya da oluşan molekül sayısı arttıkça tepkime hızı azalır.
ÖRNEK:
Aşağıdaki tepkimeleri en hızlıdan en yavaşa doğru sıralayınız?
ÇÖZÜM:
Bu durumda hızlar büyükten küçüğe doğru
I > II > III > IV > V > VI
Olur.