Metaller Ametaller

1)Parlaktır. 1)Mattır.
2)Elekt.ısıyı iletir. 2)Elekt. Isıyı iletmez.
3)Dövülerek işlenebilirler. 3)İşlenemezlerkırılgandırlar
4)Erime Noktası ve Kaynama 4)Erime Noktası ve Kaynama
Noktası yüksektir. Noktası düşüktür.
5)Metal-Metalle bileşik yapamaz. 5)Hem kendi arasında hemde
6)Civa hariç katıdırlar. Metaller ile bileşik yaparlar.
7)+ yüklüdürler. 6)Katısıvıgaz haldedirler.
8)Ametallerle bileşik yaparlar. 7)+ ve – yüklüdürler.