Asitlerin yapısı ve özellikleri

Sulu çözeltilerinde (H+)verebilen bileşiklere asit adı verilir.Günlük yaşantımızda kullandığımız turşu salçasirkeyoğurtkolaelmalimon ve süt gibi besin maddelerinin yapısında bir miktar asit bulunur.
Bazı önemli asitlerin adları ve kimyasal formülleri şöyledir.

Asidin adı kimyasal formülü

Hidroklorik asit HCI

Nitrik asit HNO3
Sülfürik asit H2SO4
Asetik asit CH3COOH
Formik asit HCOOH
Fosforik asit H3PO4
Karbonik asit H2CO3
Asitlerin bazı özelliklerini aşağıdaki deneylerle anlatmaya çalışalım
Deney:Asitlerin elektrik akımını iletmesi
Araç ve gereçler:sülfürik asitsu2adet bakır elektrotbağlantı kablolarıbeherglas15 voltluk ampulduy ve güç kaynağı

Deneyin yapılışı:beherglasa 100cm3 su koyunuz suyun üzerine yavaş ve dikkatli davranarak 10cm3 kadar sülfürik asit dökünüz.bir cam çubukla karıştırarak çözelti haline getiriniz .2 tane bakır elektrotu birbirlerine temas etmeyecek şekilde çözeltiye batırınız.bağlantı kablolarını bağlayarak deney düzeneğini meydana getiriniz güç kaynağını açarak deneyi gözleyiniz.
Gözlem ve sorular:Ampul yanıyor mu? Güç kaynağının voltajını arttırarak deneyiniz. Elektrotları çözeltiden çıkartarak deneyi sürdürünüz.Ampulün yanıp yanmadığını gözleyiniz

Sonuç lektrotlar çözeltiden çıkarıldığı zaman devredeki ampul yanmamaktadır.Çözelti içinde iken yanmaktadır.Bu olay asit Çözeltilerinin elektrik akımını ilettiğini gösterir.

Asitlerin genel özellikleri

1_sulu çözeltilerinde (H+)iyonu verir
2_mavi turnusol kağıdını etki ederek kırmızıya dönüştürür.
3_sulu çözeltileri elektrik akımını iletir
4_seyreltik çözeltilerinin tadı ekşidir. Örneğinlmada malik asit limonda sitrik asit.....gibi
5_metallere etki ederek hidrojen gazı çıkarırlar. Metallere etki ederek onların yapılarını bozar.
6_maddeler üzerinde yakıcı etkileri vardır. Örneğin ;karıncada formik asit bulunur. Karınca ısırdığı zaman yakıcı etki yapa