Isının veya darbenin etkisiyle patlayan maddeler.

Güherçile kükürt ve odun kömürü karışımı olan kara barut yüzyıllar boyunca tüfek mermilerinin ve top güllelerinin fırlatılmasında itici güç olarak kullanıldı. Ama bir sakıncası vardı duman çıkartıyor ve bu yüzden savaş sırasında atışların nereden yapıldığını belli ediyordu.

1884'te Fransız mühendisi Vieille «B barutu» denilen dumansız barutu keşfetti. O tarihten beri patlayıcı maddelerin keşfinde büyük ilerlemeler kaydedildi. Bu maddeler savaş zamanında tahrip için (bir köprüyü havaya uçurmak bir demiryolunun raylarını bozmak); barış zamanında ise taş ocaklarında şantiyelerde (baraj yapımında tünel açma işlerinde) veya füzelerin gönderilmesinde v.b. kullanılmaktadır.

Patlayıcı maddeler şiddetli bir kimyasal tepkimeyle ve çok kısa sürede gaz haline dönüşebilen maddelerdir. Tepkime hızı saniyede binlerce metreye ulaşabilen (civa fülminat ve kurşun nitrür gibi) maddelere ise «şiddetli patlayıcılar» denir.

En tanınmış patlayıcılar 1865 yılında Alfred Nobel (çok büyük servetinin gelirleri ünlü «Nobel ödülleri»ne temel olmuştur) tarafından nitrogliserinden elde edilen dinamit; özellikle top mermilerinin fırlatılmasında kullanılan melinit; uçakların bombardımanlarda kullandıkları tolit; bayındırlık işlerinde sık sık kullanılan «T. N.T.» (trinitrotolüen) ve plastiktir.