Klorofil molekülünün gerçekleştirdiği işlemin çapı son derece büyüktür. Yapılan tahmini hesaplara göre yeryüzünde her yıl bitkiler tarafından kullanılan su miktarı 280 milyar ton karbondioksit miktarı 680 milyar ton ve bu maddelere karşılık olarak atmosfere bırakılan oksijen miktarı ise 500 milyar tondur.

********************
Klorofilin görevini nasıl yaptığını tam olarak kavramak insanın algı sınırlarının dışındadır. Çünkü insan zamana bağlı bir canlıdır ve algılayabildiği zaman aralığı belirlidir...

Saniyenin binde biri ile saniyenin iki binde biri arasında insan için bir fark yoktur. Her iki süre de insanın algılayamayacağı ve kavrayamayacağı kadar küçük sürelerdir. Saniyenin on milyonda biri kadar bir süre ise insanın hayal gücünü dahi aşacak kadar küçük bir süredir. İşte yapraklardaki klorofil molekülleri bu kadar kısa bir süre içinde harekete geçmekte ve olağanüstü işlemler başarmaktadırlar.

Bir milimetrekarelik bir alan düşünelim. Bu alan bir kurşun kalemin ucu kadar küçük bir yer kaplar. Şimdi bu küçük alanın içine 500 bin adet özel aygıt yerleştirelim. Bu aygıtların her biri çok özel bir tasarıma ve fonksiyona sahip olsun. Ayrıca bu 500 bin aygıtı çok özel bir paket sistemiyle koruma altına alalım.

Belki bu senaryo ilk okuyuşta insana imkansız gibi gelebilir. Ancak Allah'ın yaratışı kusursuz ve şaşırtıcıdır. Yukarıda bahsedilen örnek gerçek hayatta mevcuttur. Bir yaprağın ortasındaki bir milimetrekarede 500 bin adet klorofil bulunur. Çok karmaşık bir tasarıma sahip "klorofil molekülleri" insan hayatı için çok önemli bir görevi yerine getirirler

Bir an için sizden özel bir aygıt tasarlamanızın istendiğini varsayalım. Tasarlayacağınız bu aygıtın görevi su molekülünü parçalamak olsun. Bilindiği gibi su iki hidrojen ve bir oksijen molekülünün biraraya gelmesi ile oluşmuştur. Tasarlanacak aygıt da hidrojen molekülünü oksijenden ayırmak zorundadır.

Sudaki hidrojen ve oksijen atomlarını birbirlerinden ayırmak için çok büyük bir patlamanın gerçekleşmesi veya su moleküllerinin binlerce derecede ısıtılması gerekir. Suyun 100 derecede kaynadığı düşünülürse ihtiyacımız olan enerjinin miktarı daha iyi anlaşılabilir. Oysa sizden öyle bir alet tasarlamanız istenmektedir ki ne patlamaya ne de binlerce derecelik ısıya ihtiyaç duyulsun. Tek enerji kaynağı olarak da gün ışığı kullanmanıza izin verilsin. Sizden istenilen ve tasarlayacağınız aygıtın yapması gereken zor bir görev daha vardır. Havadaki karbondioksiti elde ettiği hidrojen ile birleştirmek.


Bilim dünyası klorofilin işlevlerini çözmeye çalışıyor

Bu işlemi gerçekleştirebilecek bir aygıt yaparsanız bilim tarihine isminizi altın harflerle yazdırırsınız. Çünkü bilim dünyası halen yukarıda belirttiğimiz işlemi bitkilerin nasıl gerçekleştirdiğini bulmaya ve anlamaya çalışıyor. İşte "klorofil" isimli molekül söz konusu işlemi gerçekleştirebilen yegane aygıttır. Klorofilin tasarımı incelendiğinde Allah'ın herşeyi nasıl ince bir hesap ve sonsuz bir akılla yaratmış olduğu daha iyi görülür.

55 karbon atomunun 72 hidrojen atomunun 5 oksijen atomunun 4 azot atomunun ve 1 magnezyum atomunun çok özel bir sıra ve çok özel bir tasarımla birleştirilmesi sonucunda klorofil molekülü oluşturulmuştur. Bu molekülün görevini yapabilmesi için her atomun yerli yerinde olması gerekir. (Harun Yahya Yeşil Mucize Fotosentez)

Klorofilin görevini nasıl yaptığını tam olarak kavramak insanın algı sınırlarının dışındadır. Çünkü insan zamana bağlı bir canlıdır ve algılayabildiği zaman aralığı belirlidir. İnsan bir saniye ile 10 saniye arasındaki farkı algılayabilir. Oysa saniyenin binde biri ile saniyenin iki binde biri arasında insan için bir fark yoktur. Her iki süre de insanın algılayamayacağı ve kavrayamayacağı kadar küçük sürelerdir. Saniyenin on milyonda biri kadar bir süre ise insanın hayal gücünü dahi aşacak kadar küçük bir süredir. Klorofil aygıtı işte bu kadar kısa bir süre içinde harekete geçmektedir.