Büyüme ve Gelişme:İnsanlarda erkek üreme organı sperm üretirkendişi üreme organı yumurta üretir. Bir yumurta ile bir spermin birleşmesiyle bebek oluşmaya başlar. Erkek üreme hücresi olan spermdişi üreme hücresi olan yumurtaya göre daha küçük bir yapıya sahiptir.

Spermin yapısı;
baş kısmı
orta kısım ve
kuyruk olmak üzere 3 kısımdan oluşur.

Yumurta sperme göre daha büyüktür. Sperm hareketli iken yumurta hareketsizdir. Spermin hareket etmesini kuyruk kısmı sağlar.

Bir yumurta hücresi;
hücre zarı
stoplazma ve
çekirdekten meydana gelir.

Yumurta hücreleri insan vücudundaki en büyük hücrelerdir.
Sperm adı verilen erkek üreme hücreleri testislerde üretilir. Testislerde oluşturularak olgunlaşan spermlersperm kanalı ile dışarı atılır. Bu salgı bezlerispermin dışarı atılmasını kolaylaştıran salgıları üretir.

Dişi üreme hücreleri olan yumurta hücreleridişinin yumurtalıklarında oluşturularak depolanır.

Yumurta ve sperm annenin yumurta kanalında buluşarak gelişmeye başlar. Bu buluşmanın olabilmesi için yumurtalıklarda üretilen yumurta hücrelerinin yumurta kanalına girmesi gerekir.Döl yatağından annenin vücudunun dışına uzanan esnek bir kanal vardır. Döl yolu adı verilen bu kanal sayesinde spermler annenin döl yatağı ve yumurta kanalında ilerleyerek yumurta ile buluşur. Sperm ve yumurtanın buluşması ile döllenme gerçekleşir. Yumurta kanalında birleşerek gelişimine başlayan yumurta ve spermembriyoyu meydana getirir. Embriyo daha sonra döl yatağının yumuşak bir yastığa benzeyen duvarlarına tutunarak gelişimini burada devam ettirir. Embriyonun büyüyüp gelişmesi sonucunda bebek meydana gelir. Bebek doğana kadar döl yatağında kalır.Üremebir canlının(organizmanın) canlılığını sürdürmesi için gerekli değildir. Canlıüreme hücreleri olmadan da yaşamını devam ettirebilir. Üreme olayıyla canlılar sadece nesillerinin devamını sağlar.

Çocukluktan Ergenliğe Geçiş:
İnsanlar bebeklikten başlayarak yetişkin bir birey oluncaya kadar sürekli bir değişme ve gelişme yaşarlar. Boyları uzarkiloları artar. İnsanların değişim ve gelişimlerini bebeklikten itibaren fotoğraflarına bakarak görebiliriz. İnsanların gelişim dönemleri şöyle sıralanabilir. Bebeklik dönemiçocukluk dönemiergenlik dönemiyetişkinlik dönemi ve yaşlılık dönemi.
Ergenlik dönemi:Ergenlik döneminde bireyin vücuduruhsal durumuduygularıanne baba ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde değişimler meydana gelir. Ergenlikçocukluktan erişkinliğe geçişin yaşandığı çok önemli bir dönemdir. Bu dönem ortalama 11 yaşında başlar ve 20 yaşına kadar devam eder. Ergenlik sürecinde kız ve erkeklerde birçok bedensel ve ruhsal değişiklikler meydana gelir. Bu değişiklikler ergenliğe geçiş döneminde salgılanan hormonların etkisiyle gerçekleşir. Ergenli döneminde yaşanan ruhsal ve bedensel değişimler insanlardaki normal gelişim sürecinin bir parçasıdır. Ergenlik döneminin özellikle ilk yıllarında yaşanan bedensel değişimler bedenimize yabancılık çekmemize ve utanmamıza sebeb olabilir. Ancak unutmamalıyız ki bedenimizde gözlemlediğimiz tüm değişimler insanlarda gözlemlenen gelişim sürecinin doğal bir sonucudur. Bu değişimler çocukluktan yetişkinliğe geçiş yapıldığını gösterir. Bedensel değişimlerin yanı sıraözellikle ergenliğin ilk dönemlerinde duygusal dalgalanmalara da sık rastlanır. Ergenlik dönemindeki bir kişi bir gün kendini keyifli hissederken ertesi gün keyifsiz ve sıkıntılı hissedebilir. Bu çok normaldir.Ergenlik Dönemindeki Kişinin Özellikleri:
1.Kendini bir gün mutlu hissederken ertesi gün sıkıntılı hissedebilir.
2.Sık sık başkalarını eleştirir.
3.Ebeveynleriyle(anne ve babasıyla) sorunlar yaşayabilir.
4.Kimsenin kendisini anlamadığını düşünebilir.
5.Kendini huzursuz hissedebilir.
6.Zaman zaman içine kapanabilir. Sorun gibi algılanan bu olaylar unutulmamalıdır ki gelişimin doğal bir sonucudur.Ergenlik Döneminin Sağlıklı Geçirilmesi İçin Yapılması Gerekenler:

1.Kişi arkadaşlarıyla düşüncelerini paylaşmalı ve onları dinlemelidir.
2.Kişi ailesiylearkadaşlarıyla sağlıklı iletişim kurmalıdır.
3.Boş zamanlarını iyi değerlendirmelidir.
4.Sosyal etkinliklere katılmalıdır.
5.Kişi spor yapmalıhobilerine zaman ayırmalıdır.
6.Gerektiğinde uzman bir kişiden psikolojik destek almalıdır.

Gelişim döllenme anında başlayan ve ergenliğin tamamlanmasına kadar devam eden bir süreçtir. Tek hücre olarak hayata başlayan insan yavrusu haftalar aylar yıllar boyunca gelişir: bir çok kompleks becerileri yapabilen düşünme ve düşüncelerini ifade edebilme yeteneği olan kişilik sahibi bir yetişkin halini alır.BÜYÜME: Vücut hacminin ve kütlesinin artması demektir. Büyüme organizmada hücre sayısının ve hücrelerin büyüklüğünün artması ile ilgilidir.
GELİŞME: Biyolojik işlevlerin kazanılmasını ifade etmekte ve hücre ve dokuların yapı ve bileşimindeki değişiklikler sonucunda oluşmaktadır.

Çocukta sağlık durumunu bozan haller büyüme gelişme sürecini yavaşlatır durdurur ya da normalden saptırır. Patalojik etmenlerin büyüme ve gelişme üzerindeki etkisi çocuğun yaşı ne kadar küçükse o derece belirgin ve kalıcı olur.BÜYÜME VE GELİŞME SÜRECİNİ YÖNLENDİREN FİZYOLOJİK KURALLAR


1. Büyüme ve gelişme döllenmeden başlayan ve ergenliğin sonuna kadar süren devamlı bir süreçtir. Bununla birlikte büyüme ve glişmenin temposunu belrilei dönelerde hızlanma ve yavaşlamalar göstermektedir. Doğum öncesi dönemde (fetal) çocuk en hızlı olarak büyür ve gelişir. Boğumdan sonra başlangıçta hızlaı olan büyüme ve gelişme tablosu giderek yavaşlar. 3-4 yaş ilr 9-10 yaş arasında oldukça sabit ve nisbeten yavaş bir tempo gösterir ergenlik dönemine yakın yeniden hızlanır.

2. Tartı boy göğüs çevresi kas ve iskelet sistemi kalp dalak karaciğer böbrekler gibi birçok iç organın büyüme temposu genel büyüme eğrisini izlemektedir. Bunun yanı sıra bazı organ ve dokular kendilerine özgü bir büyüm eve gelişme temposu gösterir (lenf sistemi). Çocukluk yaşlarında lenf sistemi erişkinlerinkine kıyasla vücutta daha öneli bir hacim işgal ederken ergenlikten sonra geriler. Bu nedenle de çocuklarda solunum güçlüğü tonsilit ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına daha sık rastlanır.

Troid bezinin büyümesi ise yaş ile değişmeyen bir devamlılık gösterir.

3. Büyüme ve gelişme sürecinde belirli bir sıra düzeni vardır. Örneğin vücut kısımlarının büyümesinde başlangıçta en hızlı büyüyen bölüm baştır ilk 65 aydan sonra göğüs çevresinde büyüme hızla artar 9-12 aydan sonra ekstremite uzaması ön plana geçer. Ergenlikte görülen büyüme hızlanmasında da ilk önce ayak ve bacak uzunluğunda hızlı bir artış gözlenir bunu kalçaların enine büyümesi daha sonra da göğsün antero-posterlor çapının artması ve omuzların genişlemesi izler.Sinir-kas gelişimi de fizyolojik bir düzen içinde oluşur. İlk önce ense kaslarının ve bu kaslarla ilgili sinirlerin olgunlaşması sonucu çocuk doğrumdan sonra 1-3 aylarda başını dik tutabilir daha sonra sırt-bel kalça ve alt ekstremite kas-sinirlerinin gelişimi ile sırayla oturma ve yürüme işlevlerini kazanır. Hiçbir çocuk başını tutmadan oturma ve veya ayakta durma becerisini kazanamaz.

4. Normal çocuklar arasında genetik yapıya bağlı olarak boy vücut yapısı büyüme temposu fizyolojik özellikler kişilik yönlerinden büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle da her yaş dönemi için büyümenin alt ve üst sınırları bulunmaktadır.

Genetik farklılıklar gelişme temposunu da etkilemektedir. Bazı çocuklar yürüme konuşma gibi becerilerini bu beceriyi edinme yaşlarına göre daha erken bazıları ise daha geç kazanırlar. Ergenliğe erişme yaşı da farklılık gösterebilmektedir. Gelişme farklılıkları yaş ilerledikçe daha belirgin olur ve psiko-sosyal açıdan da anlam kazanır.

GELİŞİM DÖNEMLERİ
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. [Linki Görmek ve Forumumuzdan Yararlanmak İçin Üye Olmasınız. Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]]]DOĞUM ÖNCESİ GELİŞİM

Embriyonal Dönem (0-10 hafta): Döllenme ile başlayan bu dönemde embriyo çok hızlı bir gelişme göstermektedir. Zigot: döllenmiş yumurta ( anneden atılıan ovumun (yumurta hücresinin) fallop borularında babanın spermiyle karşılaşması) Zigot toplam genetik yapısının yarsının anneden yarısını ise babadan alır. Böylece çocuğun taşıyacağı kalıtsal yapı döllenme anında belirlenmiş olur.

10. haftanın sonunda bütün organların taslakları tamamlanmıştır. Kalp-damar sistemi kalp atımını kemik iliği kan hücrelerini başlatacak olgunlağa erişmiştir. 10 haftalık bir insan embriyosu 3-4 cm uzunlukta ve 18-20 gr ağırlığındadır.

10 haftalık dönemden doğum anına kadar olan dönem ise fetüs olarak adlandırılır. 4. ayda fetüs büymenin zirvesine ulaşır. Fetusun dış ortamda yaşayabilmesi için anne karnında 28 haftayı tamamlaması gerekmektedir.

BÜYÜME VE GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Doğum öncesi gelişimi etkileyen faktörler

1. Genetik Faktörler
2. Cinsiyet
3. Beslenme bozulukları
4. ilaç ve kimyasal faktörler
5. hastalıklar
6. radyasyon ve çevre kirliliği
7. kan uyuşmazlığı
8. annenin psikolojik rahatsızlıkları

Doğum anı gelişimi etkileyen faktörler
1. premature/geç doğumlar
2. doğum sırasında çocuğun oksijensiz kalması
3. makat doğum
4. doğumun ehil ellerde ve steril ortamda yapılmaması
Doğum sonrası gelişimi etkileyen faktörler

1.beslenme
2.çocuğun geçirdiği hastalıklar
3.çocuğun geçirdiği kazalar
4.uygun bir aile-çevre ortamı
BÜYÜME VE GELİŞMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

v Büyümenin değerlendirilmesinde kullanılan ölçütler:
ë Vücut ağırlığı
ë Boy uzunluğu
ë Baş çevresi
ë Vücut bölülmelerinin oranları
ë Göğüs çevresiv Gelişimin değerlendirilmesinde kullanılan ölçütler
ë Dişlerin çıkma ve değişme yaşı
ë Kemiklerin olgunlaşma derecesi
ë Sinirsel gelişim
ë Zeka gelişimi
ë Cinsel gelişim