Hidrojen
ing. Hydrogen

Atom Numarası: 1
Atom Ağırlığı: 1.007822 gr/mol
Yoğunluk: 0.08988 gr/cm3 (-253 oC de sıvı hali 70.8 gr/cm3 -262 oC de katı hali 70.6 gr/cm3)
Erime noktası: -259.4 oC
Kaynama noktası: -252.87 oC

Bulunuşu:
Henry Cavendish (1731-1810) tarafından 1766 yılında farkına varılmadan elde edilmiş Lavosier tarafından hydro (su) ve genes (oluşturan) kelimelerinin birleşimiyle oluşan hidrojen ismi verilmiştir. Evrende en fazla bulunan elementtir *.