Kalsiyum
ing. Calcium

Sembolü: Ca
Atom Numarası: 20
Atom Ağırlığı: 40.08 gr/mol
Yoğunluk: 1.55 gr/cm3
Erime noktası: 839 oC
Kaynama noktası: 1484 oC

Bulunuşu: Romalıların "kalks" adı altında kireci bolca kullanmalarına karşın elementel kalsiyum 1808 yılında Davy tarafından elde edilmiştir. Davy ise aslında Bezelius ve Pontin'in kasiyum civa amalgamından esinlenmiştir. Yerkabuğunda 5. çok bulunan element olma ünvanını taşır. Kemiklerin dişlerin ve kabuksu hayvanların sert kabuklarını oluşturan ana elementlerden olduğu için de ayrıca önemlidir.