Kalay
ing. Tin

Sembolü: Sn
Atom Numarası: 50
Atom Ağırlığı: 118.69 gr/mol
Yoğunluk: gri 5.75 g/cm3 beyaz 7.31 gr/cm3
Erime noktası: 231.9681 oC
Kaynama noktası: 2270 oC

Bulunuşu: Eski çağlardan beri kullanılmakta olduğundan ilk bulunuşu bilinmemektedir. Çoğunlukla SnO2 halinde (kassiterit) bulunur. Malaya Boliva İndonezya Zaire Tayland ve Nijerya dünyadaki üretimin çoğunu karşılamaktadır. Kömür ile indirgenerek metalik kalay elde edilmektedir.