İndiyum
ing. Indium

Sembolü: In
Atom Numarası: 49
Atom Ağırlığı: 114.82 gr/mol
Yoğunluk: 7.31 gr/cm3
Erime noktası: 156.61 oC
Kaynama noktası: 2080 oC

Bulunuşu: Reich ve Richter tarafından keşfedilmiştir. Önceleri tüm dünyada ancak birkaç gram üretilmekte iken şimdilerde en az gümüş kadar üretimi yapılmakta ve kullanılmaktadır. Rezerv olarak gümüşten altta kalır yanı yoktur.