İyot
ing. Iodine

Sembolü: I
Atom Numarası: 53
Atom Ağırlığı: 126.9045 gr/mol
Yoğunluk: gas hali 11.27 g/L katı hali 4.93 gr/cm3
Erime noktası: 113.5 oC
Kaynama noktası: 184.35 oC

Bulunuşu: Courtois tarafından 1811 yılında keşfedilmiş. Deniz suyunda ve bilumum deniz tuzlarında bulunurmuş. En saf iyot potasyum iyodür'ün bakır sülfat ile tepkimesinden elde edilirmiş. İyot kolaylıkla süblimleşebilen mor renkli bir katı olarak bilinmekte. Kararlı olduğu için oluşması çok zor olmadığından "İyot gibi açığa çıkmak" deyimi halk arasında yaygınca kullanılmaktadır. Guatr oluşmasını engellediğinden iyotlu tuz tavsiye edilmektedir günümüzde..