Gümüş
ing. Silver

Sembolü: Ag
Atom Numarası: 47
Atom Ağırlığı: 107.86815 gr/mol
Yoğunluk: 10.50 gr/cm3
Erime noktası: 961.93 oC
Kaynama noktası: 2212 oC

Bulunuşu: Çok eski zamanlardan beri bilinen ve aktif olarak kullanılan bu element İncil'in Genesis (yaratılış) kitabında geçmekte ve kayıtlara göre milattan önce 3000 yıllarında gümüş-kurşun karışımından ayrıştırılarak elde edildiği nakledilmektedir. Saf metalik halde bulunabildiğinden ve altından ucuz olduğundan yaygın bir şekilde kullanım alanı bulabilmiştir. Doğada metalik halinden başka argentit (Ag2S) ve boynuz gümüşü (AgCl) halinde de bulunmaktadır. Kurşun çinko bakır altın rezervlerinde de bol miktarda olduğu saptanmıştır.