Germanyum
ing. Germanium

Sembolü: Ge
Atom Numarası: 32
Atom Ağırlığı: 72.59 gr/mol
Yoğunluk: 5.323 gr/cm3
Erime noktası: 937.4 oC
Kaynama noktası: 2830 oC

Bulunuşu: Mendeleev tarafından 1871 yılında "ekasilisyum" olarak öngörülmüş ve 1886 yılında Winkler tarafından bulunmuştur. Gümüş ve çinko rezervlerinde sülfürlü olarak bulunan Germanyum'a kömür madenlerinde de rastlanmaktadır.