Flor
ing. Fluorine

Sembolü: Fl
Atom Numarası: 9
Atom Ağırlığı: 18.99840 gr/mol
Yoğunluk: 1.696 gr/L (0oC 1 atm)
Erime noktası: -219.62 oC
Kaynama noktası: -188.14 oC

Eldesi yönüyle kimyagerleri en fazla uğraştıran elementin hangisi olduğu sorulacak olursa cevap kuşkusuz flor olacaktır. Latince fluere (= akışkan değişken) kelimesinden türetilip bu ismi alan florun kimya sahnesine çıkışı 1529 senesinde olsa da kendisini yaklaşık 350 yıl boyunca gizlemeyi başarmış birçok kimyagerin de araştırmalarının trajediyle sonuçlanmasına yol açmıştır. İlk olarak 1529 yılında CaF2 (florospar ing. fluorspar) üzerinde çalışan Georgius Agricola tarafından gündeme geldi. 1670 yılında Schwandard CaF2'nin asitle muamele edildiğinde camı oyduğunu gözlemledi. İşte florun kanlı tarihi bu olaydan sonra başladı. Floru element halinde elde etmek isteyen kimyagerler listesinde kimler yok ki; Scheele Davy Gay-Lussac Lavoisier Thenard ve daha birçoğu bu amaç için araştırmalar yaptı. Deneyler başarısızlıkla sonuçlanmakla birlikte bir kısmı trajediyle sonuçlandı. Bu sonuçlar kimyagerleri yıldırmamış olacak ki araştırmalar artarak devam etti. 1869 yılında George Gore elektroliz yoluyla az miktarda floru elde etmeyi başardıysa da sevinci çok sürmedi eli kanlı flor tekrar harekete geçti ve karşı elektroddan bir miktar hidrojen bularak herzamanki son hamlesini yaptı… Meydana gelen patlamayla tüm uğraşlar sonuçsuz kaldı George Gore ise hayatını zorlukla kurtardı. Ama tabi ki adalet yerini bulacak flor da diğer tüm atomlar gibi elementel olarak izole edilip kimya raflarındaki yerini bulacaktı. Nihayet yaklaşık 350 yıl süren takip sonuçlandı ve yaklaşık 70 yıl boyunca bu uğurda çalışan Fransız kimyager Henri Moissen elektroliz yöntemiyle floru elde etmeyi başardı. Bu başarısı O'nu 1906 Nobel ödülünü almaya kadar götürmüşse de bu ödülde sadece O'nun değil bu uğurda yaralanan hatta hayatlarını kaybeden birçok kimyagerin de payı olduğunu unutmamalıyız. İşte bunlardan sadece birkaçı;

Humphrey Davy (İngiltere): zehirlendi iyileşmeyi başardı.
George and Thomas Knox (İrlanda): zehirlendi ve 3 yıl yatalak olarak yaşamak zorunda kaldı iyileşti.
P. Louyet (Belçika): Zehirlenerek hayatını kaybetti.
Jerome Nickels (Fransa) : Zehirlenerek hayatını kaybetti.
George Gore (İngiltere): Hidrojen/Flor patlaması; yaralanmadan kurtuldu.
Henri Moissan (Fransa): Defalarca zehirlendi başarıya ulaştı ama yaptığı çalışmalar ömrünün kısalmasına sebebiyet verdi (bkz: florun intikamı). *