Europyum
ing. Europium

Sembolü: Eu
Atom Numarası: 63
Atom Ağırlığı: 151.96 gr/mol
Yoğunluk: 5.243 gr/cm3
Erime noktası: 822 oC
Kaynama noktası: 1597 oC

Bulunuşu: 1890 yılında Boisbaudran tarafından samaryum-gadolinyum karışımı spekrumunda samaryum ve gadolinyumdan farklı çizgiler bulunması sonucu ortaya çıkmış ve 1901 yılında Demarcay bu bulguyu doğrulamıştır. Saf metal formu Eu2O3 oksitinin %10 aşırı lantan ile yüksek vakum altında tantal krozede ısıtılması sonucu çeperlerde elde edilmektedir.