Erbiyum
ing. Erbium

Sembolü: Er
Atom Numarası: 68
Atom Ağırlığı: 167.26 gr/mol
Yoğunluk: 9.066 gr/cm3
Erime noktası: 159 oC
Kaynama noktası: 2863 oC

Bulunuşu: 1842 yılında Mosander adlı kimyacı "yttria" karışımını ayırmayı başarmış ve çıkan bileşimlerden birine "erbia" ismini vermiştir. Daha sonraları bu bileşimin "erbia" "scandia" "holmia" "thulia" ve "ytterbia" oksitlerinden oluştuğu anlaşılacaktır. 1905 yılında Urbain ve James birbirinden bağımsız olarak saf Er2O3 oksitini elde etmeyi başarmışlardır. 1934 yılında ise Klemm ve Bommer saf Erbiyum metalini erbiyum klorür ile potasyum metalinin tepkimesinden elde etmişlerdir.