Değişken bilgisayar ve matematik biliminde sembolik bir ifade veya bir niceliği (miktarı) ifade etmek için kullanılan semboldür. Matematikte değişken sık sık bilinmeyen bir niceliğin (potansiyel değişiminin) tanımlanması için; bilgisayar biliminde ise niceliğin depolanabileceği bir yer alan ifade eder. Değişkenler sıklıkla bilinen ve sabit olan değerlerle mukayase edilir.

Terim fizik ve mühendislik biliminde de benzer bir anlama sahiptir. Bir sistemin işletilmesi esnasında bir deneyin gidişatı doğrultusunda değişebilir olan değerlerin niceliğini ifade eder. Değişkenler genel olarak parametrelerden farklıdır bununla beraber bir bağlamdaki değişken bir diğeri için parametre olabilir.

İstatistik uygulamalarında değişken kendi arasındaki veya zamanla değişimi beklenen ölçülebilir bir faktör karakteristik veya birey bir şey veya bir sistemin özelliğini ifade eder.


Genel kullanım

Değişkenler yazıda cümleler içinde kullanılır. Örneğin formül içinde: x + 1 = 5 x burada "bilinmeyen" sayıyı ifade eden bir değişkendir. Değişkenler sıklıkla Romen alfabesi rakamları ile ifade edilirler fakat bunun yanında diğer alfabelere ait rakam ve sembollerle de ifade edilir. (Örn: Yunan alfabesi)

Bunun yanı sıra değişkenler bazı alanlarda (matematik dilbilimi vb.) "boşluk doldurma" şeklinde de kullanılabilmektedir.