Diğer sayı kümeleri üzerindeki fonksiyonlar için genellenmiş olmasına rağmen öncelikle reel değerli yani reel sayılardan reel sayılara giden tek değişkenli fonksiyonlar için tanımlanmış kabaca bir fonksiyonun grafiğine çizilen teğetin eğimini hesaplama tekniğidir. Bu türden bir f fonksiyonunun a noktasındaki türevi
limiti olarak tanımlanır. Bu limitin temsil ettiği oran aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.Yukarıdaki grafikte h değeri sıfıra yaklaştıkça d
doğrusu da y=f(a) eğrisine (af(a)) noktasındaki teğete yaklaşır. Burada
ifadesinin de d doğrusunun eğimini verdiğine dikkat etmek gerekir.
Türev Alma

Türevlenebilir bir f fonksiyonu için her a noktasındaki değeri f fonksiyonun a noktasındaki türevi olan fonksiyona f fonksiyonun türevi denir ve bu fonksiyon f' sembolüyle gösterilir. Ayrıca
formülü de bu durumu ifade etmek için kullanılır..