Sıfır Rakamı Hakkında

Onluk sistemin bir üstünlüğü sıfır rakamı için ayrı bir işaretin bulunmasıdır. Sıfır işaretinin gerektiğinde basamaklara yazılması gerekmektedir. Aksi halde boş bırakılan basamak birçok yanlış anlaşılmalara sebep olur. Örneğin : Bugün rakamla 407 şeklinde yazdığımız dört yüz yedi sayısını sıfır işareti kullanmadan 4.7 veya 4 7 (4 ve 7 nin arası biraz boş bırakılarak) şeklinde göstermek mümkünse de anlam bakımından birçok karşılıklara sebep olabilir.<BR><BR>Sıfır kavramını (fikrini) ilk olarak hangi medeniyet içerisinde ve kim tarafından ortaya konulmuş (kullanılmış) olduğunda kaynaklar hemfikir değildi. Bununla beraber Eski Hintliler'de M.S. 632 yılından itibaren sıfır için özel bir işaretin kullanılmış olduğunu zamanımıza kadar intikal eden belgeler göstermektedir.Eski Hintlilerden kalma kitabelerde (yazıtlarda) görülen rakam ve işaretler günümüzde "Hint-Arap Sistemi" olarak adlandırılan sisteme göre benzerlik olduğunu ve nümerik (terkiym) sistemin o devirde kullanıldığını göstermektedir. Daha sonraki yıllara ait kitabeler sayılarda rakamın kendi zat'i değeriyle vaz'i (konum) değeri (yani sayı içindeki anlam değeri) arasındaki bağıntının bilindiğini sıfır anlamını veren "0" gibi bir işaret kullanıldığını da göstermektedir.