Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa el Harezmi isimli Algoritma matematikte ve bilgisayar biliminde bir işi yapmak için tanımlanan bir başlangıç durumundan başladığında açıkça belirlenmiş bir son durumunda sonlanan sonlu işlemler(adımlar) kümesidir. Algoritmalar bilgisayarlar tarafından işletilebilirler. Algoritma kelimesi İranlı matematikçinin adından gelir. Batılılar el Harezmi (Al-Khwārizmī) sözcüğünü telafuz edemedikleri için terim bu şekilde kalmıştır.

Algoritmanın Tanımı
Belli bir sonucu elde etmenin yöntemini tarif eden kural veya basamaklar kümesine algoritma denir. Algoritmalar özel durumlara çözüm sunmazlar. Genel çözümlerin işlem basamaklarını içerirler.
Algoritmanın en basit örneği bir yemek tarifidir. Ayran yapmak için: