Kütle bir maddenin içerdiği madde miktarı olarak tanımlanır. Yani kütlesi büyük olan madde daha çok kütle parçacığı içermektedir. Büyük kütlesi olan cisimleri hareket ettirmek veya harekete geçirmek zordur. Aynı zaman da büyük kütleli cisimlere daha çok yerçekimi kuvveti etki eder. Yani büyük kütleli cisimlerin ağırlıklarıda büyük olur.

Kütleyi ölçmek için eşit kollu teraziden yararlanılır.