Maddeler üç fiziksel halde bulunabilir. Katı sıvı ve gaz haller. Madde bu üç hal arasında geçişler yapabilir. Örneğin katıdan sıvıya sıvıdan gaza katıdan gaza geçer veya bunların tersini yapabilir. Maddenin katıdan sıvıya geçmesi olayı erime sıvıdan gaza geçmesi olayı buharlaşma (veya kaynama) bu olayların tersi yani sıvıdan katıya geçme donma gazdan sıvıya geçme yoğunlaşma dır.

Katı ---->----erime--->----> Sıvı ---->----buharlaşma--->----> Gaz

Katı ---<----donma---<---< Sıvı ---<---yoğunlaşma----<----< Gaz

Katı ------>------>-----> süblimleşme------->------>------> Gaz

Katı -------<------<------< depozisyon-------<-------<-------< Gaz