ISI İLETİMİ

Sobanın veya bir bardak çayın sıcaklığını elimizle dokunarak kontrol ederken "ısı iletimi" mekanizmasını kullanırız. Katı sıvı ve gaz ortamlarda gerçekleşebilen ısı iletimi enerjinin atomdan atoma iletilmesi ile olur.

Katılarda ısı iletimi moleküllerin titreşmesi ve elektronların serbest hareketi ile gerçekleşir. Normalde belli bir titreşime sahip olan moleküller ısı aldıklarında sıcaklıkları dolayısıyla kinetik enerjileri artar ve daha hızlı titreşmeye başlar. Hızlı titreşen molekül komşu molekülleri de titreştirir ve dalgalar halinde molekülden moleküle ısının akışı sağlanır. Sıvı ve gazlarda ısı iletimi ise serbest hareket eden moleküllerin rastgele çarpışması sonucu oluşur. Yanan bir ocağın verdiği ısı üzerindeki tencere cidarını iletim mekanizması ile geçerek yemeğe ulaşır. Bu mekanizma olmasaydı ocak üzerinde yemek pişiremezdik.

Bir malzemenin ısı iletiminin iyi olup olmaması o malzemenin fiziksel özelliklerinden biridir. Bu yüzden sıcak su boruları ısıyı kötü ile ten malzemeler kullanılarak yalıtılır. Isı iletiminin fazla olması istenilen yerlerde ise ısıyı iyi ileten malzemeler kullanılır. Ayrıca kanat adı verilen parçaların ilâvesiyle yüzey büyütülür ki bu durumu şofbenlerde ve otomobil radyatörlerinde görebiliriz.


Yer yüzündeki tüm canlılar vücutlarından ısıyı gerektiği kadar iletecek cihazlarla donatılmıştır. Soğukta yaşayan hayvanların derilerinin altında taşıdıkları yağ tabakaları hayvanın vücudundan dışarıya ısı iletiminin gerekenden fazla olmamasını sağlar ve canlının vücut sıcaklığını istenilen seviyede tutar.

ISI TAŞINIMI

Isı taşınımı mekanizması için verilebilecek en güzel örnek kalorifer tesisatıdır. Kalorifer tesisatında kazanda üretilen ısı. suya verilir. Sıcaklığı artan su pompa vasıtası ile bina içerisine gönderilir. Böylece kazandan alınan ısı bina içerisine taşınmış olur. Bu örnekten anlaşılacağı gibi ısı taşınımı ısı iletimi ve bir akışkan hareketinin ortak sonucudur. Isı ilk önce boru cidarından akışkan moleküllerine iletim mekanizması ile geçer. Bu moleküller pompa vasıtası ile hareket ettirilerek ısının sürekli bir şekilde taşınması sağlanır. Isı alarak sıcaklığı yükselmiş olan su bina içindeki kalorifer peteğine ulaştığı zaman taşınım mekanizması yeniden devreye girer. Sudaki ısı önce iletim ile peteğe temas eden hava moleküllerine ulaşır. Isı alarak sıcaklığı yükselen hava molekülleri hafitler ve yükselmeye başlar. Yükselen bu moleküllerin yerini soğuk hava molekülleri alır. Bu sıcak moleküller yükselirken diğer moleküllere çarparak ısılarını bu moleküllere verirler ve neticede soğuyarak yeniden alçalmaya başlar. Bu olay oda İçerisinde bir çevrim hâlinde devam eder.

Sıcaklıkları farklı iki cisim birbiriyle temas ettiğinde ısı alışverişinde bulunurlar. Örneğin sıcak bir cismi soğuk suya atarsanız; cisim soğurken su biraz ısınır. Isı enerjisi sıcak cisimden soğuk cisme akmıştır. Isı alışverişi cisimler aynı sıcaklığa gelince biter. Bu sıcaklığa denge sıcaklığı denir.

Isıca yalıtılmış bir ortamda Sıcak cismin verdiği ısı enerjisi soğuk cismin aldığı ısı enerjisine eşit olmalıdır. Bu ilkeyle denge sıcaklığı hesaplanabilir.


Qalınan = Qverilen
Alınan enerji Q1 = m.c.Dt = m1.c1.(t-t1) Verilen enerji: Q2 = m.c.Dt = m2.c2.(t2 - t)
Bu ısılar birbirine eşitlendiğinde t değeri yani son sıcaklık bulunur.
m1.c1.(t-t1) = m2.c2.(t2 - t)

İletken :

Isıyı iyi ileten maddelere ısı iletkeni denir. Isı iletkenlerini oluşturan tanecikler arasındaki boşluk çok azdır ve tanecikler düzenlidir. Isı iletkenleri kısa sürede büyük miktarda ısı iletirler. Metaller (Bakır alüminyum demir…) diğer maddelere göre ısıyı daha hızlı iletirler ve ısı iletkenidirler.

ÖRNEKLER :

1- Isı kaynağı olan ocaktan yayılan ısının tenceredeki yemeğe kısa sürede ulaşması için ısıyı iyi ileten malzemeler kullanılır.

2- Kalorifer tesisatının yapımında ısıyı iyi ileten malzemeler kullanılır.

Isı Yalıtımı Nedir ve Neden Yapılmalıdır?

Yapıların uzun yıllar boyunca değerini koruması ancak yapı iyi tasarlanmışsa iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunmuşsa gerçekleşebilir. Yapıların iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunması; yalıtım ile sağlanabilir. Yalıtım sistemlerinin esas amacı; yapı bileşenleri ve taşıyıcı sistemi dış etkenlerden koruyarak; kullanım amacına uygun sağlık ve konfor şartlarının yapı içerisinde hüküm sürmesini sağlamaktır. Bina içerisinde konforlu yaşam koşullarının oluşturulması insan sağlığı için ne kadar önemli ise yapının dış etkenlere karşı korunması da; içerisinde yaşadığımız sağlam ve uzun ömürlü olmasını beklediğimiz yapılar için aynı öneme sahiptir.

Dünya üzerindeki birincil enerji kaynaklarının hızla tükenmesi üzerine gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ülkeler enerji ihtiyaçlarını kontrol altına alma ve enerjiyi etkin kullanma yöntemleri geliştirmişlerdir.Ülkemizde de; başta sanayi ve konut sektörlerinde olmak üzere enerji tüketimleri her geçen yıl artmaktadır. Konutlarda kullanılan enerjinin büyük bir kısmı ısıtma ve soğutma amaçlı olarak tüketilmektedir. Söz konusu bu enerjinin; etkin kullanılması ısı yalıtımı ile sağlanabilir. Bina zarfı binanın iç ortamını dış ortamdan ayıran yapı elemanlarını kapsar. Duvarlar pencereler kapılar döşeme tavan ve çatı bina zarfını oluşturur. Sağlıklı yaşam koşullarının yaratılması yakıt tüketimlerini azaltarak; kullanıcının düşük yakıt masrafları ile sistemini işletmesinin ve dolayısıyla hava kirliliğinin azaltılmasının sağlanması binanın iç ve dış etkenlerden korunarak ömrünün uzatılması amacıyla; yapı bileşenleri üzerinden farklı sıcaklıktaki iki ortam (dış hava – yaşanan mahaller) arasındaki ısı geçişini azaltmak için yapılan işlemlere ısı yalıtımı denir.

Binalarımız kışın soğur yazın ise ısınır. Kışın kömür doğalgaz gibi yakıtlar kullanarak evimizi soğumaması için ısıtır; yazın ise ısınan evimizi klimalarla soğuturuz.

Isı yalıtımı kışın ısınmak yazın da serinlemek için harcadığımız enerjiyi azaltmak ve daha rahat ortamlarda yaşamak amacıyla binaların dış cephe duvarları cam ve doğramaları çatıları döşemeleri ve tesisatlarında ısı geçişini azaltan önlemler almaktır.

Yönetmeliklere uygun yapılacak ısı yalıtımı ısınma veya serinleme amacıyla yaptığımız harcamalardan ortalama % 50 tasarruf ederek yazın serin kalmaya kışın daha iyi ısınmaya imkan sağlar. Dengeli oda sıcaklıkları yaratarak konforlu ve sağlıklı mekanlar oluşturur. Evlerde küflenme siyah leke ve mantar oluşmasına neden olan yoğuşmayı (terlemeyi) önler. Isı yalıtımıyla ayrıca yakıt tüketimi ve dolayısıyla atık gazlar azaltılarak çevrenin korunmasına katkıda bulunulur.

Isı yalıtımı binanın nerelerine yapılır?


Binaların çatıteras ve duvarlarına
Toprak temaslı mahallere
Katları ayıran döşemelere
Tesisat boruları ve havalandırma kanallarına
Garaj depo gibi ısıtılmayan bölümlere bakan duvarlara yapılır.

Ayrıca özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılarak kışın pencerelerden oluşan ısı kayıpları azaltılır yazın binaya güneş ısısı girişi sınırlanır.

Isı yalıtımı nasıl yapılır?

Isı yalıtımı evlerimizin çatı döşeme ve dışa bakan tüm duvarlarına ısı geçirmeyen malzeme uygulanmasıyla yapılır. Pencerelerde de özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılmalıdır. Isı yalıtımı binaların içinden veya dışından uygulanabilir. Isı yalıtımının önemli bir unsuru da tesisatların yalıtılmasıdır.

ISI YALITIMINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

YANLIŞ: Binamız dışarıdan su alıyor yüzeye sıva veya zift sürerek kalıcı bir çözüm elde edebiliriz.

DOĞRU: Öncelikle duvarınızda su bulunmasına neden olan etkenlerin araştırılması ve bunlara karşı önlem alınması gerekir. Isı yalıtımı olmamasından kaynaklanan bir durumda içten veya dıştan ısı yalıtımı yapılarak sorun çözülmeli. Özellikle yağışlı günlerde dışarıdan su sızması söz konusu ise yapınızdaki çatlaklar veya boşluklar su sızdırmaz malzemeler kullanılarak tamir edilmelidir.

YANLIŞ: Sürülerek uygulanan ısı yalıtım malzemesi vardır.

DOĞRU: Boya ve benzer malzemelerle ısı yalıtımı yapılamaz. Isı yalıtımı ısı iletkenlik katsayısı düşük belli bir kalınlığı olan malzemeler ile yapılır. Kalınlık arttıkça ısı yalıtım miktarı artar. Sıva ve boya tabakaları ısı yalıtımı yapmaz.

YANLIŞ: Sıcak bir bölgede yaşıyoruz. Isı yalıtımı yaptırmamıza gerek yok.

DOĞRU: Isı yalıtımı kışın ısınmak yazın serinlemek için harcadığımız enerji ve yakıttan tasarruf sağlar. Bir binanın soğutulması ısıtılmasından daha fazla enerji gerektirdiği için sıcak iklim bölgelerinde de mutlaka ısı yalıtımı yapılmalıdır.

YANLIŞ: Binamızın duvarları gaz beton ile örülmüştür. Ayrıca ısı yalıtımı yaptırmamıza gerek yoktur.

DOĞRU: Gaz beton bir yapı malzemesi olup ısı yalıtım malzemesi değildir. Yapı hangi malzemeden yapılmış olursa olsun kolon ve kirişler dahil olmak üzere tüm cepheler çatı ve taban mutlaka ısı yalıtım malzemeleri ile yalıtılmalı ve pencerelerde özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılmalıdır.

YANLIŞ: Binamız özellikle kuzey tarafından soğuk alıyor. Sadece kuzey cephesine yalıtım yaptırmamız yeterli olacaktır.
DOĞRU: Sadece tek cephede yapılan yalıtım ısı köprüleri oluşturur. Yalıtımın yapılmadığı diğer cephelerde problemler devam edecektir. Bu nedenle tüm yapı bileşenlerinde (çatı duvar döşeme çıkma cam ve doğrama) yalıtım yapılmalıdır.

YANLIŞ: Isı yalıtımını kendi başıma ya da tanıdık ustalar vasıtasıyla uygulayabilirim.

DOĞRU: Binanız mutlaka uzmanlarca incelenmeli ve sorununuzun çözümüne yönelik olarak yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları konusunda bilgi birikimi olan yalıtım firmalarınca yapılmalıdır.
YANLIŞ: Dış cepheme cam mozaik PVC alüminyum vb. kaplama malzemeleri yaptırırsam ısı yalıtımı yaptırmama gerek kalmaz.
DOĞRU: Kaplama malzemeleri ısı yalıtımı yapmazlar. Bu malzemelerin işlevleri ile ısı yalıtımını karıştırmamak gerekir.

Yalıtkan :
Isıyı iyi iletemeyen maddelere ısı yalıtkanı denir. Isı yalıtkanlarını oluşturan tanecikler arasındaki boşluk çok fazladır ve tanecikler düzensizdir. Isı yalıtkanları kısa sürede çok az miktarda ısı iletirler. Tahta plastik beton hava ısı yalıtkanıdır. Plastik köpük cam yünü asbest çift camlı pencerelerdeki hava boşluğu termoslardaki iç ve dış yüzey arasındaki havasız ortam ısı yalıtımı için kullanılır.

ÖRNEKLER :
1- Kışlık kıyafetlerin battaniyelerin bina yalıtım malzemelerinin içinde hava vardır.

2- Cam plastik köpük kağıt metal bardaklara sıcak çay konduğunda bir süre sonra bardaklardaki çayların sıcaklıklarının farklı olmasının nedeni bazı bardakların ısıyı iyi iletip içindeki çayın ısısının etrafa yayılmasını sağlaması bazılarının da ısıyı iyi iletemeyip çayın ısısının bardakta kalmasını sağlamasıdır. Köpükten yapılan bardakların ısıyı daha az iletmesinin nedeni köpüğün yapısında hava boşluklarının bulunması ve ısı aktarımının yavaş gerçekleşmesidir. Isı aktarımı bu bardakta yavaş olduğu için eli yakmaz.

3- Köpükten yapılan tabakların kullanılması.

Vakum :
Bazı yalıtım malzemelerinin içindeki hava boşaltılır. Bu sayede ısı akışının hava tanecikleri tarafından gerçekleştirilmesi engellenmiş olur. İçindeki havası boşaltılmış ortamlara vakum denir. Vakumlanmış ortamlarda tanecikler boşaltıldığı için ısı aktarımı gerçekleşmez.

Termosların veya pencerelerde kullanılan çift camların içindeki hava boşaltılarak (vakumlanarak) ısı yalıtımı sağlanır.

Yalıtım Malzemeleri :
Isı yalıtımını sağlamak için kullanılan malzemelere yalıtım malzemeleri denir. Yalıtım malzemeleri sayesinde besin maddeleri istenilen sıcaklıklarda muhafaza edilebilir suyun içilme sıcaklığı sağlanır evlerde ısı yalıtımı sağlanır.

Her yalıtım malzemesinin kullanım amacı farklıdır. Farklı bölgelerin veya bir bölge içinde farklı yerlerin yalıtımında da farklı yalıtım malzemeleri kullanılabilir. (Duvarda pencerede soğuk hava depolarında fırınlarda farklı yalıtım malzemeleri kullanılır).

İyi bir ısı yalıtımının sağlanması için kullanılacak yalıtım malzemeleri; ısı akışını yavaşlatmalı çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklara maruz kaldığında özelliğini kaybetmemelidir.

Günlük hayatta kullanılacak yalıtım malzemeleri;
• Çevreye zarar vermemelidir.
• Ekonomik olmalıdır.
• Hafif olmalıdır.
• Yanmaz olmalıdır.
• Kolay uygulanabilmelidir.
• Zaman için de bozulup çürümemelidir uzun ömürlü olmalıdır.
• Isı iletkenlik değerinde zamanla değişme olmamalıdır.
• Asit ve asit yağmurlarına karşı dayanıklı olmalıdır.
• Elastik olmalıdır.
• Böcek ve mikroorganizmalar tarafından tahrip edilmemelidir.
• Aşınma ve paslanma yapmamalıdır.
Yalıtım malzemeleri olarak; plastik köpük ahşap asbest taş yünü katran cam yünü ve silikon yünü kullanılır.